VR-lasit ja Mysteeri 24/7 -arkielämäpeli

VR-lasit

Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa on käytetty Oculus Quest 2 -laseja.

Mitä laseilla on tehty?

VR-laseilla on pelattu nuorten kanssa ammatillisen kuntoutuksen tueksi toteutettua virtuaalitodellisuuteen sijoittuvaa pakopeliä, Learning Life – Mysteeri 24/7. Pelin tavoitteena on opiskeluvalmiuksien sekä arjen hyvinvointiin ja hallintaan liittyvien valmiuksien parantaminen.

Mitä hyötyä VR-lasien käytöstä on?

  • Kokemusperäisyys, pelaaja voi kokea epätodellisia asioita, voi kokea asioita, joita ei muuten pääsisi kokemaan
  • Ymmärtää paremmin kokemuksensa kuin esim. lukemisen tai kuulemisen avulla
  • VR-lasit mahdollistavat turvallisen olon ja yleensä myönteisen suhtautumisen
  • Voidaan mahdol­listaa toden­tun­tuisia ympä­ris­töjä myös eri­laisten pel­kojen kohtaa­miseen
  • Voidaan harjoitella käyttäy­ty­misen sää­telyä (toi­min­na­nohjaus) ja sosiaa­lisia tai­toja
  • Voidaan harjoi­tella toistu­vasti, koulussa tai kotona.
  • VR-laseilla harjoittelu on mainio tapa opetella tehtävien järjestystä 
  • Pelaaja voi harjoitella tehtävää, mitä ei muutoin pysty harjoittelemaan ​​​​​​​  

Ohjeet. Näin käytät Oculus Quest 2 -laseja

Ohjeet Meta Quest 2 -sivustolla

Jos VR-lasien käyttö on uutta, ennen pelien pelaamista on hyödyllistä tutustua ohjaiten käyttöön. Laseilta löytyy ”First Steps” -peli, joka harjoittaa pelaajaa ensiaskeliin.

Ohjeet Learning Life – Mysteeri 24/7 pelin käyttöönottoon.

Virtuaalisesti vierellä -hanke