Olemme Ammattiopisto Luovissa mukana kahdessa valtakunnallisessa hankeverkostossa, joiden tavoitteena on ohjauksen kehittäminen kolmessa vaiheessa: ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen. Hankkeet ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantavaa Oikeus osata -kehittämisohjelmaa.

OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Länsirannikon koulutuskeskus Winnovan koordinoimassa OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hankeverkostossa on mukana 24 koulutuksen järjestäjää. Luovin tehtävänä on varmistaa valtakunnallisten ohjauskäytänteiden kehittämisessä vaativan erityisen tuen näkökulma. Jatkamme hankkeessa Vetovoimala-hankkeen vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen ohjausmallin syventämistä ja levittämistä sekä toimintakykyajatteluun pohjautuvien tuen tarpeen tunnistamismenetelmien (RUORI) levittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa kehitetään myös jatko-opintoihin siirtymistä sekä työllistymistä edistäviä uusia ohjauksen menetelmiä, alueellisia toimintamalleja ja digiohjauksen käytäntöjä. Luovin hanketoimijat tulevat Helsingistä, Muhokselta ja valtakunnallisista haku- ja neuvontapalveluista, ja hanketta koordinoi opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen.   

Nivus-hanke

Nivus-hankkeessa tavoitteenamme on kehittää erityisesti TELMA-opiskelijoiden ohjausta. Hankkeessa vahvistetaan alueellista verkostoyhteistyötä ja lähettävien / ohjaavien tahojen tietämystä TELMA-koulutuksesta. Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tueksi pilotoidaan uusia tapoja toteuttaa koulutusta muun muassa hänen lähiympäristössään. Edistämme myös jatko-opintomahdollisuuksia ja työllistymistä tukevia toimenpiteitä. Luovissa hanketta luotsaa opintoneuvoja Sari Jokela Alavudelta. Hanketoimijat tulevat Limingasta, Kajaanista, Seinäjoelta, Alavudelta ja Oulusta. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live, ja hankeverkoston muodostavat ammatilliset erityisoppilaitokset sekä vaativan erityisen tuen järjestämisen rajatun tehtävän oppilaitokset. 

Molemmat hankkeet rahoittaa Opetushallitus, ja ne kestävät 30.6.2022 saakka. 

JOT – jatkuvan oppisen työkalut

JOT – jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeessa Luovi tekee yhteistyötä hanketta koordinoivan Riverian ja Joensuun kaupungin kanssa. ESR-rahoitteisessa hankkeessa Luovi jatkaa Tampereella toteutetun OPIKKO-hankkeen toimintamallin käyttöönottoa Pohjois-Karjalan alueella. Toimintamallissa on kuvattu Kuntoutujan polku osaamisen osoittajaksi Luovin koulutusprosessissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä, jonka avulla keskeyttämisvaarassa olevalle opiskelijalle tarjotaan väliaikaisen opintojen keskeyttämisen aikana sairausloman sijaan mahdollisuus kuntoutumiseen esimerkiksi työpajalla, yhdistyksessä tai yrityksessä. 

Hankkeessa pilotoidaan myös muita asiakaslähtöisiä yhteistyömalleja: ”Seinätön malli”, jossa  työpaja-asiakkaiden kuntoutumisjaksojen toteutus yrityksissä ja työpaikoilla sekä Riverian ja Luovin yhteistyömalli, jossa vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllinen opintopolku toteutuu molempien oppilaitosten koulutustarjontaa, oppimisympäristöjä sekä ohjaus- ja tukipalveluja opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisimmin hyödyntäen. Pilotoinnissa hyödynnetään Kokkolassa VARUSTAMO-hankkeessa kehitettyä toimintamallia. 

Hankkeen toteutusta johtaa Luovissa hankepäällikkö Suvi Mutanen 1.2.2021 alkaen. Hankkeen toteutusaika on 31.5.2023 asti.

Lisätietoja

Irene Konttinen, 0403193232, irene.konttinen@luovi.fi