Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu- ja toimintakyvyn kuvaamiseen kehitetty RUORI-arviointimenetelmä on saanut tuoteperheeseen uusia työkaluja, jotka ovat valmiina käyttöön erilaisissa hakijan tai opiskelijan kanssa käytävissä ohjaustilanteissa.

Kehittämisen kärkenä on ollut saavutettavien, asiakaslähtöisten ja osallisuutta vahvistavien tuen tarpeen arviointityökalujen tuominen hakijoiden ja opiskelijoiden kanssa tehtävään urapolun ja opintojen suunnitteluun. Voit tutustua, kokeilla ja ottaa käyttöön RUORIn helposti Luovin nettisivustolta.

Samalta verkkosivulta löytyy myös palautekysely, johon toivomme kokemuksia ja kehittämisideoita RUORI-arviointimenetelmästä. RUORIn valtakunnallinen levittäminen ja käyttöönotto jatkuu osana opetushallituksen rahoittamaa OLO-hanketta (OLO= Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen) vuosina 2020-2022. Hankeverkoston muodostavat 23 koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy.

RUORI-itsearvioinnissa asiakas vastaa omaa toimintakykyään koskeviin kysymyksiin ja saa samalla tietoa omista vahvuuksistaan ja mahdollisista tuen tarpeista ammatillisissa opinnoissa ja opintojen jälkeisessä työllistymisessä. Itsearvioinnin voi tehdä myös yhdessä, vaikka huoltajan tai opettajan kanssa. RUORI-itsearvioinnin voi tehdä myös pelaamalla RUORI-peliä.

RUORI-asiantuntija-arvioinnin avulla asiakkaan kanssa yhteistyössä toimivat ohjauksen ammattilaiset voivat kuvata moniammatillisesti asiakkaan toimintakykyä sekä tuen ja ohjauksen tarvetta opinnoissa.

RUORI-ohjauskeskustelu-lomake on tarkoitettu käytettäväksi asiakkaan ja asiantuntijan yhteisessä keskustelussa, tavoitteen asettelussa ja jatkosuunnitelmien toteuttamisessa. Keskustelun lomassa täydennettävä lomake toimii myös yhteisenä toiminta- ja opiskelukyvyn kuvaamisen pohjana esimerkiksi HOKSia laatiessa.

VETOVOIMALA-kortit toimivat keskustelun avaajina ja asiakkaan osallisuuden vahvistajana opintojen suunnittelussa sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arvioinnissa. Kortteja voi käyttää myös yhdessä RUORI-ohjauskeskustelulomakkeen kanssa avaamaan arviointikohteita tarkemmin ja lisäämään osallisuutta sekä vuorovaikutteisuutta haastattelu- tai ohjaustilanteissa. VETOVOIMALA-kortit ovat myös sähköisessä muodossa. VETOVOIMALA -kortit voi tilata itselleen osoitteesta info@luovi.fi.

Materiaalipankki täydentää VETOVOIMALA-korttien vaativan erityisen tuen menetelmäkattausta ja löytyy korttien kanssa samalta verkkosivulta. Materiaalipankkiin on koottu linkkejä ja vinkkejä RUORI-arviointimenetelmän mukaisesti aihepiireittäin, ja ne ovat vapaasti käytettävissä ohjaus- ja opetustyön tukena.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Riina Karvonen, Opiskelija-asiainpäällikkö, 040 319 3185, riina.karvonen@luovi.fi

Luovin haku- ja neuvontapalvelut, Jaana Heikkinen, Opinto-ohjaaja, 040 319 3625, jaana.s.heikkinen@luovi.fi