OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen

Kehitämme koulutuksen hakeutumisvaiheeseen sekä ura- ja jatkosuunniteluun liittyviä menetelmiä ja toimintamalleja. Kehittämistyön avulla varmistamme koulutuksen laadun ja tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä juurrutamme toimintatavat osaksi arjen toimintaamme.

Tuloksena syntyy oppivelvollisuuden laajentamisen huomioiva erityisen ja vaativan
erityisen tuen hakeutumisvaiheen
ohjausmalli perusopetuksesta toiselle asteelle, yhtenäiset ohjauskäytänteet
valtakunnallisesti ja alueellisesti, opintojen jälkeisen ohjauksen palvelukuvaus, uudistettu vaativan erityisen tuen ura- ja jatkosuunnitelma sekä opiskelijaa osallistava urasuunnitteluprosessi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tavoitteemme

Ohjaus ennen opintoja

  • syventää ja levittää Vetovoimala-hankkeen vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen ohjausmallia hankeverkostossa
  • levittää ja ottaa käyttöön toimintakykyajatteluun pohjautuvat tuen tarpeen tunnistamismenetelmät (RUORI)
  • kehittää vaativan erityisen tuen dokumentaatiota, tietorakenteita ja tiedonsiirtoa
  • varmistaa ennen opintoja tapahtuvan ohjauksen osalta valtakunnallisten ohjauskäytänteiden kehittämisessä vaativan erityisen tuen näkökulma

Ohjaus opintojen aikana

  • varmistaa opintojen aikaisten ohjauksen valtakunnallisessa ohjauskäytänteiden kehittämisessä vaativan erityisen tuen näkökulma
  • lisätä koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhdenmukaistaa toimintaprosesseja

Ohjaus opintojen jälkeen

  • kehittää vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työllistymiseen uusia ohjauksen menetelmiä, alueellisia toimintamalleja ja digiohjauksen käytäntöjä yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien, TE-palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
  • varmistaa opintojen jälkeisen ohjauksen valtakunnallisessa kehittämisessä vaativan erityisen tuen näkökulma.

Yhteistyössä

Hankeverkoston muodostavat 23 koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Careeria Oy, Hyria Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu, Kankaanpään opisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun Palvelualan Opisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Savon ammattiopisto Sakky, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen Diakoniaopisto SDO, Työtehoseura Ry, Vaasan kaupunki Vamia sekä Ylä-Savon ammattiopisto YSAO. Hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Riina Karvonen
opiskelija-asiain päällikkö
040 319 3185
riina.karvonen@luovi.fi