03.11.2021

Asiakkaat arvostavat vastuullisuutta

Yksi Tampereen suurimmista kiinteistö- ja toimitilapalvelujen toimijoista, Campusta Oy Tampereella, on nostanut vastuullisuuden tärkeäksi osaksi toimintaansa. Palvelupäällikkö Kati Kollin kertoo, että Campusta on hyvä työnantaja, jossa arvojen kirjaaminen ei ole jäänyt sanoiksi vaan sanat johtavat tekoihin.

Vastuullisuudesta kertoo myös se, että Campusta Oy on palkannut siivouspuolelle laitoshuoltajan tehtäviin Ammattiopisto Luovista toukokuussa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta valmistuneen Unan.

Joskus on saattanut käydä mielessä, miten yhdistää siivousalan kovat laatutavoitteet ja työntekijän mahdollisen tuen tarpeen – saavutetaanko laatutavoitteet? Campustalla Kati tietää, että työvoimapula on siivousalalla totta ja kaikki kivet on käännettävä. Täytyykin miettiä miten erottua ja millä keinoin työnantaja voi vastata entistä enemmän asiakkaiden tarpeisiin.

Työn räätälöintiä motivoituneelle työntekijälle

Työn räätälöinti on uusi tapa löytää tekijälle sopivat olosuhteet työn onnistuneelle tekemiselle. Työn tekemisen uudelleen muokkaaminen voi olla oiva ratkaisu työvoimapulaan.

Pitkän uran siivousalalla tehneenä ja lukuisia tutkintoja sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut Sinikka Antila toimi päiväkotikohteessa vuosien ajan vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammattiin opiskelevien työpaikkaohjaajana. Unan iloisuus ja innostuneisuus työn tekemiseen työelämäjakson aikana tekivät vaikutuksen Sinikkaan.

Nuoren ammatillinen osaaminen oli vahvaa ja palava halu työelämään oli nähtävissä. Campusta Oy:n puhtauspalveluissa palveluohjaajana työnsä toukokuussa aloittanut Sinikka huomasi, että kohteeseen on tulossa avoimeksi työ joka olisi kuin Unalle tehty. Sinikka rohkaisi Unaa hakemaan paikkaa ja nyt heillä on yhteinen työmaa Campustan palkkalistoilla.

Campustalla Unan tueksi on muokattu työohjeita yksityiskohtaisemmiksi. Työpäivät alkavat aamulla kello 6.00 ja työpäivän pituus on asetettu Unalle sopivaksi, neljän tunnin pituiseksi. Ajan hahmottamisen tueksi on otettu käyttöön kellonaikoja tarkasti noudattava ohjelma. Räätälöidyn ohjeen avulla työt sujuvat ja Una pärjää erittäin hyvin.

Työn tekemisen tukena on tarkkojen työohjeiden lisäksi ollut alkupäivinä saatu työhön perehdytys. Perehdytysohjelma jatkuu edelleen ja Sinikka on lupautunut olemaan Unan mentorina jatkossakin. Oppilaitoksen ja työelämän tiivis yhteistyö on mahdollistanut tämänkin työllistymistarinan syntymisen.

Lisää Unan opiskelu- ja työelämästä voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestamme ”Motivaatio ja halu tehdä töitä yhdistää”.

TYRSKY-hanke toteutetaan 1.9.2020-31.8.2023 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.