NOPO-hankkeen kesäkoulu 2023

Nivelvaiheen opinto-ohjaus- eli NOPO-toiminta on tehokasta ja toimivaa. Näin voitiin todeta NOPO-hankkeen kesäkoulussa Oulussa toukokuussa 2023. Nuorten kokemukset kertovat toiminnan onnistumisesta: he kokevat tulleensa kohdatuksi ja saaneensa henkilökohtaisemmassa ohjauksessa paremmin tukea omien suunnitelmien ja tulevaisuuden pohdintaan.

Nuorten mielestä on tärkeää, että NOPO-toiminnan kautta on mahdollista saada kokemuksellista tietoa aloista ja opiskelusta toisella asteella. Mainospuheet, kuvat ja videot eivät aina kerro kaikkea. Joitakin nuoria kokemukset ”kaikilla aisteilla” auttavat parhaiten ymmärtämään mistä opiskelussa tietyllä alalla tai tietyssä oppilaitoksessa on kyse. NOPO-hankkeessa kokeillut erilaiset tavat hankkia kokemuksellista tietoa, kuten AmisTET, tutustumispäivät ja AmisMaistis-tilaisuudet ovat osoittautuneet tärkeiksi nuorten etsiessä omaa polkuaan työhön ja hyvään elämään. Nuoret pitävät hyvänä myös NOPO-toiminnan huoltajayhteistyötä, joka voi parhaimmillaan herätellä huoltajia yhteiseen keskusteluun tulevaisuudesta ja tukemaan nuoren valintaprosessia.

Huoltajayhteistyö onkin tärkeää NOPO-toiminnalle: päätös on aina nuoren, mutta huoltajat voivat toimia siinä tukena paremmin, kun myös heillä on enemmän tietoa opiskelusta, alavalinnoista ja oppilaitoksen tarjoamasta tuesta oppimiseen. ”Huoltajayhteistyön tiimoilta olemme mahdollisesti käynnistämässä tulevaisuudessa yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja rehtori Timo Kettunen Kesäkoulussa.

Projektipäällikkö Timo Kettunen seisoo valkokankaan vieressä, jossa lukee NOPO Nivelvaiheen ohjaus 5.5.2023. Edessä pöytä, jonka ääressä istuu 3 ihmistä.

Kesäkoulun kommenttipuheenvuorossaan Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja Minna Polvinen kertoi rahoittajan olevan tyytyväinen hankkeen tuloksiin. Myös muut hankkeen ohjausryhmän jäsenet yhtyivät tyytyväisyyteen. Opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta korosti puheenvuorossaan ohjauksen roolia poissaolojen vähentämisessä sekä sitouttavan kouluyhteistyön tärkeyttä, jossa ohjaushenkilöstön toivotaan olevan vahvasti mukana ja lisäävän osaamistaan. Nivelvaiheen ohjaus nuorten kertoman mukaan lisää koulumotivaatiota ja kouluun sitoutumista.  Nivelvaiheen opinto-ohjaus voi olla yksi ennaltaehkäisevä tekijä koulupoissaoloihin.

Oulun kaupungin lukiojohtaja Pekka Fredriksson taas haastoi osallistujia tuomaan esille yksilöllisiä tarpeita lukio-opiskelun onnistumiseksi kertoen, että lukion ohjaustyötä halutaan nyt aidosti kehittää. Yhdessä Timo Kettusen kanssa hän lupasi Oulun kaupungin jatkavan NOPO-toimintaa tavalla tai toisella myös hankkeen päättymisen jälkeen. Myös koulutuskuntayhtymä OSAOn suunnittelupäällikkö Seija Iwendorff lupasi OSAOn jatkavan NOPO-toimintaa. Hänen mukaansa jatkossa voitaisiin miettiä toimintatapoja, jotka hyödyttäisivät nuoria heidän yksiköissään laajemmallakin maantieteellisellä alueella, esimerkiksi Luovin toteuttaman konsultoivan ohjausyhteistyön tapaan.

Luovin opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen korosti puheenvuorossaan monialaisen yhteistyön tärkeyttä, joka on mainittu myös vastikään ilmestyneessä hyvän ohjauksen kriteeristössä. ”Yhteistyö ei ole aina helppoa, mutta hyvä tahto on aina hyvä lähtökohta yhteistyölle”, Karvonen toteaa. Hän pitää NOPOja eli nivelvaiheen opinto-ohjaajia ”monialaisuuden akrobaatteina”, jotka kulkevat turvallisina aikuisina oppilaiden rinnalla toiselle asteelle.

Luovin koulutusjohtaja Tarja Jalkanen kertoi NOPO-toimintaan kuuluvien tutustumisten ja AmisTET-jaksojen onnistumisista Luovi Muhoksella. Nuorten palaute on ollut pääasiassa positiivista: tutustumalla on saattanut ymmärtää mikä on itselle sopiva ala ja mikä ei – ja näin niin sanottujen hutivalintojen määrä opiskelupaikkaa haettaessa voi vähentyä.  8.-luokkalaisten AmisTET- ja henkilöstön OpeTET-toimintaa on toteutettu onnistuneesti Luovi Muhoksella ja Seinäjoella. Huoltajayhteistyötä 8.-luokkalaisten kanssa on kehitetty myös Luovi Helsingissä.

NOPO – Nivelvaiheen ohjauksen malli julkaistaan lähiviikkojen aikana. Löydät sen sekä muun hankkeessa tuotetun materiaalin osoitteesta: luovi.fi/nopo.

Kysy lisää

Jaana Heikkinen, opinto-ohjaaja
jaana.s.heikkinen@luovi.fi

Lisätietoa Luovin ohjausyhteistyöstä: luovi.fi/tarjoamme-ohjausyhteistyota