Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Ympäristönhoitaja voi työskennellä esimerkiksi luontoalueiden ja urheilualueiden kunnossapitäjänä, kuntien tai yritysten ympäristönhoitajana tai jätehuollon tehtävissä.

Ympäristönhoitaja osaa tehdä monipuolisesti ympäristön hoitotöitä erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa noudattaa suunnitelmissa ja toiminnassa sovittuja kustannusarvioita ja kestävän kehityksen periaatteita.

Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osaamispistettä

Esimerkiksi:

  • kestävällä tavalla toimiminen
  • ympäristön hoitaminen
  • ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
  • ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
  • perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
  • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä

Pakollisia 19 osp ja valinnaisia 16 osp opintoja mm. seuraavista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, liikunta, terveystieto.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osaamispistettä

Koulutuspaikat

Muhos

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.