Vaikka kevät oli edelleen korona-aikaa, onnistuimme toteuttamaan AmisTET-jaksot Luovin Muhoksella – tietysti turvallisuus huomioiden. Jaksoille osallistui yli kaksikymmentä innokasta 8.-luokkalaista eri peruskouluista, 15 peruskoulun aikuista sekä yksi huoltaja. Viikot olivat täynnä hienoja kohtaamisia ja uusia kokemuksia sekä nuorille, että heitä ohjaaville aikuisille.

Keräämiemme palautteiden perusteella AmisTETiin tultiin, koska haluttiin tutustua Luoviin. Muutamat nuoret olivat saaneet tietoa tästä mahdollisuudesta koulun lisäksi myös vanhemmiltaan, joten markkinointi oli tavoittanut kivasti myös kotiväkeä. AmisTETin tavoitteena on herätellä uravaihtoehtojen pohtimiseen työelämäkokemusten avulla, joka palautteiden perusteella onnistuikin. Se kertoo, että vaihtoehtojen miettiminen alkaa jo aikaisemmin kuin vasta 9. luokalla, jos siihen tarjotaan mahdollisuus.

Kaksi puhekuplaa, joissa lukee: "Kiinnosti ala mitä lähtisi oppimaan peruskoulun jälkeen" ja "Koen, että AmisTET-jakso antaa tietoa nuoren toimintatavoista ja kyvyistä hänelle itselleen, minulle opinto-ohjaajana ja myös Luovin henkilöstölle. Yhteisellä uraohjauksella hän toivottavasti löytää itseään kiinnostavia aloja ja havaitsee viikon aikana myös vahvuuksiaan sekä pohtii tulevaa".

Mitä on AmisTET?

Ammattiopisto Luovin AmisTET-jakso on tarkoitettu 8.-luokkalaiselle vaihtoehdoksi työpaikalle tehtävälle työelämään tutustumisjaksolle. Jakson aikana voi tutustua kiinnostuksen mukaan kahteen tai kolmeen eri ammattiin, joihin tutkinnoista valmistutaan.  AmisTET-jaksolle lähtee aina mukaan joku tuttu aikuinen ja näin mahdollistetaan aidosti tuettu yksilöllinen jakso turvallisesti Luovin eri oppimisympäristössä. Jakson aikana saa perustietoa eri ammateista, koulutusvaihtoehdoista ja työelämästä sekä tutustutaan Luovissa opiskeluun tekemällä käytännön työtehtäviä ohjatusti ja kokeillen.

Opiskelija ajaa simulaatioajoneuvoa, kuva takaa päin

Kokemuksia AmisTET-jaksoilta

Tänä keväänä käytännön työtehtävät kiinnostivat Luovissa erityisesti ajoneuvonasentajan-, kiinteistönhoitajan- ja autonkuljettajan ammateissa. Kaiken kaikkiaan nuoret ja heitä ohjanneet aikuiset tutustuivat 10 eri ammattiin, joihin Luovista voi Muhokselta valmistua. Kokemukset olivat hyvin positiivisia:

”Olitte mahtavia ja autoitte ja opetitte!”

”Saako tulla uudelleen?”

”Iha meediumi”

”Oli kivaa toivottavasti pääsen 9 jälkee”

”Täältä tullaan!”

Kaikkien mielestä jaksolla oli sopivasti tekemistä ja lähes kaikki kokivat jakson vastanneen omia odotuksia. Yksi nuorista totesi, ettei tiennyt mitä odottaa, mutta koki jakson onnistuneen. Puolet osallistujista olivat sitä mieltä, että aikoivat hakea koulutuskokeiluun 9. luokalla ammatinvalinnan selkeyttämiseksi. Toinen puoli jäi vielä miettimään omia suunnitelmiaan. Kouluille, joista nuoret tulivat, tarjoamme syksyllä lisää tietoa, ohjauspalveluja ja ohjausyhteistyötä hakusuunnitelmien tekemiseen. Tärkeintä on, että ammatinvalinta-asiat etenevät ja eri vaihtoehtoja tehdään tutuiksi eri keinoin.

Opiskelijat menossa Luovin pakettiauton sisälle työvaatteissaan
Puhekupla, jossa lukee: "Oppilaiden palaute on ollu positiivista. He ovat pitäneet siitä, että ovat päässeet monipuolisesti kokeilemaan erilaisia asioita ja heidän mukaansa henkilökunta on ollut todella mukavaa."

Jokaisen AmisTET-jakson perjantaina Luovin opinto-ohjaajat järjestivät nuorille, ohjaaville tahoille ja huoltajille mahdollisuuden osallistua etäohjauspäivään. Ohjauksessa käytiin läpi jakson kokemuksia, vastattiin palautekyselyyn ja tehtiin RUORI-itsearvioinnit omista oppimis- ja työskentelyvalmiuksista.

”Käytimme kokemusten jakamisessa apuna viikkojen aikana otettuja valokuvia eri työtilanteista ja oppimisympäristöistä. Yhdessä keskustellen muistelimme ja sanoitimme, mitä kuvissa tapahtui. Jokainen osallistui keskusteluun omalla tavallaan ja menetelmä toimi hyvin nuorten kanssa. Mielestämme on tärkeää käydä läpi viikon päätteeksi kokemuksia ja koota opittuja asioita omien suunnitelmien eteenpäin viemiseksi.”

Tämä oli opinto-ohjausta parhaimmillaan! Saimme kohdata nuoria mahdollisimman varhain, jotta oma polku löytyisi. Mielestämme 9. luokalla aloitettu ohjausyhteistyö ei riitä kaikille oman suunnitelman tekemiseen. AmisTET-jaksossa on kyse tuetusta tutustumisesta työelämään turvallisessa oppilaitoksessa ja sen eri oppimisympäristöissä, kuten esimerkiksi työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Jakson onnistumisen kannalta on tärkeää ryhmän tuki ja se, että mukana olevat tutut aikuiset ovat mahdollistamassa onnistumisen kokemuksia pystyen reagoimaan nopeastikin muutoksiin tai tuen tarpeisiin erilaisissa tilanteissa.

Kaksi puhekuplaa, joissa lukee: "AmisTET madalsi oppilaiden kynnystä hakeutua Luoville." ja "Ainakin oma oppilaani oli todella voimaantunut viikosta. Hän kykeni moniin asioihin, joihin ehkä ei aluksi ajatellut pystyvänsä. Hän rohkaistui tulemaan paikalle ja myös osallistumaan, tekemään, kokeilemaan ja testaamaan monia erilaisia asioita ryhmässä ja itsekseen".

Ohjataan yhdessä

AmisTET-jaksolle osallistuvia ohjataan yhdessä ja toimintaan osallistuminen antaa myös ohjaaville tahoille hienon mahdollisuuden tutustua ammatilliseen koulutukseen ja työelämään omien oppilaidensa kanssa. Heillä on tärkeä rooli kannustaa ja ohjata nuoria uudessa tilanteessa yhdessä Luovin opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Osallistuminen vaatii heiltäkin kykyä heittäytyä kokeilemaan ja oppimaan uusia asioita – millaista on ohjata nuoria ammatillisessa koulutuksessa. Yhdessä työskennellen he saavat paljon tietoa uraohjauksen tueksi.

Kun aamulla mennään yhdessä vaihtamaan työvaatteet, voi ilahtua siitä, miten jo pelkkä työvaatteiden päälle pukeminen päivän aluksi voi vaikuttaa merkittävästi nuoren ajatuksiin ja suhtautumiseen omaan itseensä: ”Määhän oon ihan kokin näköne”, totesi eräs AmisTETiläisistä hymyssä suin. Näistä oivalluksista voi syntyä hyviä keskusteluja ja ajatuksia tulevaisuuteen.

Luovin opiskelijat toimivat AmisTETissä työpareina niin oppilaille kuin ohjaaville tahoillekin. He voivat innostaa nuoria ammatilliseen koulutukseen kertomalla omia kokemuksia, miten heidän uratarinansa sai alkunsa ja millaista on opiskella ammattiin.

Puhekupla, jossa lukee: "Opiskelijat olivat ystävälisiä, vauhdikkaita ja tunneilla oli tekemisen meininki. Kävimme ensimmäisen tunnin aikana hieman kävelemässä ja tutustuimme ympäristöön. Kyseltyämme opiskelijoilta heidän töistään ja tuntemuksistaan, meille esiteltiin töitä ja saimme positiivisia vastauksia opiskelusta Luovissa".

Yhteistyö huoltajien kanssa

Peruskoululaisten huoltajilla on myös mahdollisuus osallistua AmisTET-jaksoille nuortensa kanssa ja saada tietoa Luovista. Tänä keväänä tavoitimme yhden huoltajan: ”Sydämellinen kiitos! Haluan vielä lisätä, että myös oppilaan huoltaja oli erittäin tyytyväinen ja iloinen kaikesta AmisTETiin liittyvästä.”

Yhteistyö niin ohjaavien tahojen kuin huoltajien kanssa on erittäin tärkeää. AmisTET-toiminta tarjoaa oivan mahdollisuuden tavoittaa myös huoltajia riittävän varhain, jotta hekin saavat tarvitsemaansa tietoa Luovista ja voimme vastata heitä askarruttaviin kysymyksiin. Tarjoamme nuorille ja heidän huoltajilleen AmisTETissä mahdollisuuden myös yksilöllisiin ohjauskeskusteluihin erilaisten vaihtoehtojen selkeyttämiseksi ja itselle sopivan suunnitelman löytymiseksi peruskoulun päätyttyä. AmisTET voi olla hyvä startti ohjausyhteistyölle.

Kenelle AmisTET sopii?

”No ainakin meidän veijareille sopi, kuin nenä päähän. Oppilaat tietävät nyt mikä oli heidän juttu.”

”Nuorille, joilla on erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita sekä halu tutustua eri ammattialoihin ja pohtia ura- ja koulutuspolkujaan turvallisessa ja pedagogisesti myönteiseksi rakennetussa ympäristössä.”

”Kaikille perusopetuksen 8-9. luokkalaisille. Jokaiselle jos ei ole tietoinen mille alalle haluaa hakeutua.”

Jo viikon kokemuksen myötä toisen asteen opiskelu tulee lähemmäs omaa kokemusmaailmaa ja voi vaikuttaa merkittävästi omiin jatkosuunnitelmiin. Kun pääsee kokeilemaan ammatillisen opiskelijan roolia ja saa siitä myönteisen kokemuksen, se voi siivittää omaa koulupolkua hyvään suuntaan.

Mitä kertoisit kaverille AmisTET-jaksosta?

Kysyimme osallistujilta, mitä he kertoisivat toisille nuorille AmisTEistä, nyt kun heillä on siitä kokemusta:

”Mukava paikka mennä tutustumaan”

”Että se on hyvä ja mukava paikka peruskoulun jälkeen”

”Kannattaisi hakea”

”Luovilla on hyvät ruuat ja mahtava henkilökunta”

”Siellä oli mukavaa ja purettiin autoa”

”Oli mukavaa tutustua ammattiin”

Lue lisää AmisTET-toiminnasta

Kiitos teille kaikille, jotka mahdollistitte AmisTET jaksot. Voitte tutustua nuorten ja heidän ohjaavien tahojen kanssa tehtyihin diaesityksiin AmisTET-jaksoista NOPO-hankkeen nettisivuilla.

Lue lisää AmisTET -toiminnasta myös Vetovoimala-hankkeen, ja OLO-hankkeen nettisivuilta. Hankkeissa on yhteisvoimaa! Jos haluat tulla mukaan toimintaan, ota yhteyttä Luoviin!

Annaliisa Järvikivi, Luovi Muhos, opinto-ohjaaja
Jaana Heikkinen, Luovin haku- ja neuvontapalvelut, opinto-ohjaaja