”Olin tällöin ihan hukassa et mitä mä oikeen haluun tehä ja mitä kautta mun kannattaa ees lähtee hakeen sitä kiinnostavaa paikkaa.”

Tekemällä työtä tuetusti työpajoilla ja työpaikoilla voidaan saavuttaa ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Yhteistyöhön perustuvassa ohjauksessa ja tuessa huomioidaan elämäntilanne ja oikea-aikaisuus. OPIKKO – oppien kuntoutuksesta koulutukseen -hanke on päättynyt Pirkanmaalla, mutta jatkamme Pohjois-Karjalassa toimintamalleja JOT – jatkuvan oppimisen työpolut -hankkeessa.

Yhteistyön toimintamallin kehittäminen OPIKKO-hankkeessa

Kehitimme OPIKKO-hankkeessa yhteistyön ja ohjauksen toimintamallin, joka mahdollistaa ammatilliset opinnot osana kuntoutumista ja työpajatoimintaa. Kehittämisen lähtökohtana oli saavuttaa nuoret ja nuoret aikuiset, jotka eivät tällä hetkellä ohjaudu opintoihin ollenkaan tai joilla opiskelu keskeytyy tukitoimista huolimatta. Koulutuksen ulkopuolella on paljon nuoria ja aikuisia, joiden tuen tarpeet ovat moninaiset. Tuen tarpeet edellyttävät ratkaisemista ja kuntoutumista ennen ammatillisten opintojen aloittamista tai keskeytyneiden opintojen loppuunsaattamista.

Yhteistyön toimintamallin tuloksena nuori voi hankkia osaamista ja osoittaa osaamisen työpajalla, työpaikalla, vapaa-ajantoiminnassa, kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai muussa vastaavassa toiminnassa joko ennen ammatillisiin opintoihin siirtymistä tai opintojen ollessa keskeytyneenä. Yhteistyön toimintamallia kehitettäessä huomioimme lainsäädännön, koulutussopimuksen käytön erityistä tukea tarvitsevien nuorten työelämälähtöisessä koulutuksessa, sekä selkiytimme työnjakoa koulutuksen järjestäjän ja palveluntuottajien kesken. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan OPIKKO –hankkeessa kehittämäämme yhteistyön toimintamalliin ja hankkeen tuloksiin.

JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut -hanke alkoi tammikuussa 2021

Jatkamme Pohjois-Karjalassa OPIKKO-hankkeen mallien kehittämistä yhteistyössä eri työpajatoimijoiden, Luovin, Riverian ja yritysten välillä. Kohderyhmänämme ovat opiskelijat ja työpajojen valmentautujat, jotka ovat kiinnostuneet ammatillisesta koulutuksesta sekä työpajojen ja oppilaitosten henkilöstö ja yritysten työpaikkaohjaajat. Toteutamme hankkeen yhteistyössä Riverian ja Joensuun kaupungin Taitamon kanssa.

OPIKKO-hankkeessa on kehitetty hyviä ja toimivia malleja, joita voimme hyödyntää myös Pohjois-Karjalassa.

”Hankkeen alkuvaiheessa olemme verkostoineet Pohjois-Karjalan työpajaverkostoa ja kuulleet työpajojen toiminnasta ja toiveista hankkeen tavoitteisiin liittyen.”

Luovin keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita on ohjattu Taitamolle tuetulle koulutussopimusjaksolle ja samalla on kehitetty ohjausmallia, jossa valmentautujia voi sujuvasti ohjautua ammatilliseen koulutukseen ja keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita työpajoille. Ohjausmallista tulee maakunnallinen malli, jota kehitämme yhdessä työpajojen kanssa.

Työpajoilla kehitetään opinnollistamista OPIKKO- ja TARMO-hankkeen jatkona

”Olemme työpajalla miettineet opinnollistamista ja Paikon käyttöönottoa.”

Paikko.fi -järjestelmässä on hyvin saatavilla tutkintojen tavoitteita osaamisen tunnistamista ja osaamistodistusta varten. Käytännössä valmentautuja voi osoittaa omaa osaamistaan työpajalla ja saa osaamisestaan dokumentin, jonka voi ottaa oppilaitokseen tai vaikkapa työhaastatteluun mukaan. Opinnollistamiseen liittyen toteutamme Luovissa pienryhmätoimintaa valmentautujille, joita kiinnostaa opinnollistaminen ja ammatillinen koulutus. Pienryhmässä kartoitetaan valmentautujien vahvuuksia, osaamista ja ohjataan oppilaitokseen suorittamaan tutkinnon osaa tai koko tutkintoa.

JOT-hankkeessa tavoitteenamme on kehittää seinätöntä mallia, jossa valmentautujat ja opiskelijat työskentelevät tuetusti erilaisissa työtehtävissä yrityksissä. Taitamo on jo kehittänyt mallia niin, että Taitamon JOT-hankkeen työhönvalmentaja poluttaa valmentautujia Joensuun kaupungin hallintokuntiin erilaisiin työtehtäviin. Haluamme myös jalkauttaa erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen malleja työpajoille ja yrityksiin yhteistyössä Riverian kanssa.

Hankkeen logon hahmon on piirtänyt Luovin opiskelija. Siitä visuaalisen ilmeen eteenpäin on suunnitellut Riverian Media-alan ja kuvallisen ilmaisun opiskelija omana ammattiosaamisen näyttönään.

Logon taitelija sanoo muurahaisista: “Mieleen tulee ahkeruus ja se, että ne tekevät yhdessä ja muodostavat käytäviä sekä polkuja” … JOT – jatkuvan oppimisen työpolut.

Kiitos OPIKKO -hankkeelle, tästä on hyvä jatkaa JOT-hankkeessa!

JOT- ja OPIKKO-hankkeiden sekä Euroopan unionin sosiaalirahaston ja Vipuvoimaa tunnukset

Suvi Mutanen, hankepäällikkö, JOT – Jatkuvan oppimisen työpolut -hanke
Rauni Aaltonen, hankepäällikkö, OPIKKO-hanke