TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

TIETTY – tietoa ja tukea työllistymiseen -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen reformin asettamaan haasteeseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäämisestä myös erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia tuetaan kehittämällä oppilaitosten henkilöstön osaamista, lisäämällä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yritysten kanssa sekä kokeilemalla alueella toimivien henkilöstö- ja kuntoutusyritysten parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää tapoja järjestää kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden koulutusta työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa, tiivistää ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työllistymisen tueksi, kehittää yksilöllisiä, työllistymiseen johtavia osaamisen hankkimisen tapoja, tukea sujuvia siirtymiä oppilaitoksiin ja työhön sekä valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia työpaikalla järjestettävän koulutuksen erityisohjauksen asiantuntijoiksi.

Hanke koostuu neljästä osa-alueesta:


1. Työelämäyhteistyön ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen
2. Opiskelijoiden uraohjaus
3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tuki sekä
4. Oppilaitosten ja työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiedotus ja viestintä

Opiskelua työpaikoilla

Ammattiopisto Luovin tavoitteena on kehittää ja pilotoida työelämäyhteistyössä uudenlaisia toimintamalleja koulutuksen ja tutkintojen toteuttamiseksi työpaikan toimintaympäristöissä. Kehitettävissä malleissa oppiminen tapahtuu työpaikoilla hyödyntäen työpaikan tiloja, välineitä, laitteita ja ohjelmistoja. Osaaminen hankitaan tekemällä aitoja työtehtäviä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön vastatessa oppimisen ohjauksesta työpaikoilla. Malleissa kiinnitetään huomiota eritoten erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen.

PopUpGollege-toimintamalli

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuvaa PopUpCollege -toimintamallia, jossa osaamisen hankkiminen toteutetaan oppilaitoksen ulkopuolisissa liiketoimintaympäristöissä kuten kauppakeskuksessa. PopUpCollege -oppimisympäristössä törmäytetään eri tutkinnoista tulevat opiskelijat verkostoitumaan ja toteuttamaan itse hankkimiaan työtehtäviä ja projekteja ympäröivän elinkeinoelämän tarpeisiin. Oppimista ohjataan tiimi- ja projektioppimisen pedagogisia menetelmiä soveltaen, ja ohjausta kehitetään ottamalla käyttöön opiskelijalähtöisiä digitaalisen ohjauksen ratkaisuja. Opiskelijatiimejä ohjaa oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, joka toimii valmentajina osallistuen itsekin samanaikaisesti oman osaamisensa kehittämiseen.

Tuotantotalli on yritysmäinen oppimisympäristö

Luovi kehittää ja pilotoi hankkeessa myös Riveriassa käytössä olevaa ”Tuotantotalli”-mallia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkimisen tapana. ”Tuotantotalli” on oppilaitoksen yhteydessä oleva yritysmäinen oppimisympäristö, jonka välityksellä myydään eri alojen opiskelijatöitä, kuten puhtaanapidon, logistiikan, kiinteistönhoidon ja rakennusalan palveluita. Opiskelijat vastaavat Tuotantotallin käytännön työtehtävistä: he ottavat vastaan asiakkaiden yhteydenotot, tekevät tarjoukset asiakkaille, suunnittelevat resurssit ja organisoivat työtehtävien hoitamisen sekä palvelujen laskuttamisen asiakkailta. Opiskelijoiden ohjaukseen kehitetään uusia menetelmiä tiimivalmennuksen keinoin.

Ohjausta työpaikoille – osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalaan.

Lisäksi hankkeessa kehitetään oppilaitoksen ja työpaikkojen henkilöstön ohjausosaamista työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ohjaamiseen valmentavalla työotteella.

Hankkeessa toteutettavalla yhteistyöllä mahdollistetaan vaihtoehtoja työllistymispolkujen rakentamiseen hyvissä ajoin ennen opiskelijan ammattiin valmistumista. Oppilaitosten ja yritysten henkilöstön ohjausosaaminen lisääntyy ja Pohjois-Karjalaan saadaan osaavaa työvoimaa.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian logo.

Lisätietoja

Ammatillinen erityisopettaja Petri Hämäläinen, petri.hamalainen@luovi.fi, p. 040 319 3124