Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

Kehitämme työpaikalla järjestettävää koulutusta erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Tuemme opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia kehittämällä oppilaitosten henkilöstön osaamista, lisäämällä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yritysten kanssa sekä kokeilemalla alueella toimivien henkilöstö- ja kuntoutusyritysten parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja.

Tavoitteemme

  • kehittää tapoja järjestää kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden koulutusta työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa
  • tiivistää ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työllistymisen tueksi
  • kehittää yksilöllisiä, työllistymiseen johtavia osaamisen hankkimisen tapoja
  • tukea sujuvia siirtymiä oppilaitoksiin ja työhön
  • valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia työpaikalla järjestettävän koulutuksen erityisohjauksen asiantuntijoiksi

Opiskelua työpaikoilla

Tavoitteenamme on kehittää ja pilotoida työelämäyhteistyössä uudenlaisia toimintamalleja koulutuksen ja tutkintojen toteuttamiseksi työpaikan toimintaympäristöissä. Oppiminen tapahtuu työpaikoilla hyödyntäen työpaikan tiloja, välineitä, laitteita ja ohjelmistoja. Osaaminen hankitaan tekemällä aitoja työtehtäviä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön vastatessa oppimisen ohjauksesta työpaikoilla. Malleissa kiinnitetään huomiota eritoten erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen.

PopUpCollege-toimintamalli

Kehitämme ja pilotoimme vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuvaa PopUpCollege -toimintamallia, jossa osaamisen hankkiminen toteutetaan oppilaitoksen ulkopuolisissa liiketoimintaympäristöissä kuten kauppakeskuksessa. PopUpCollege -oppimisympäristössä törmäytetään eri tutkinnoista tulevat opiskelijat verkostoitumaan ja toteuttamaan itse hankkimiaan työtehtäviä ja projekteja ympäröivän elinkeinoelämän tarpeisiin. Oppimista ohjataan tiimi- ja projektioppimisen pedagogisia menetelmiä soveltaen, ja ohjausta kehitetään ottamalla käyttöön opiskelijalähtöisiä digitaalisen ohjauksen ratkaisuja.

Tuotantotalli on yritysmäinen oppimisympäristö

Kehitämme ja pilotoimme myös Riveriassa käytössä olevaa ”Tuotantotalli”-mallia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkimisen tapana. ”Tuotantotalli” on oppilaitoksen yhteydessä oleva yritysmäinen oppimisympäristö, jonka välityksellä myydään eri alojen opiskelijatöitä, kuten puhtaanapidon, logistiikan, kiinteistönhoidon ja rakennusalan palveluita. Opiskelijat vastaavat Tuotantotallin käytännön työtehtävistä. Opiskelijoiden ohjaukseen kehitetään uusia menetelmiä tiimivalmennuksen keinoin.

Ohjausta työpaikoille – osaavaa työvoimaa Pohjois-Karjalaan

Kehitämme myös oppilaitoksen ja työpaikkojen henkilöstön ohjausosaamista työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ohjaamiseen valmentavalla työotteella.

Yhteistyön avulla mahdollistamme vaihtoehtoja työllistymispolkujen rakentamiseen hyvissä ajoin ennen opiskelijan ammattiin valmistumista. Oppilaitosten ja yritysten henkilöstön ohjausosaaminen lisääntyy ja Pohjois-Karjalaan saadaan osaavaa työvoimaa.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppanina toimii Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka on myöntänyt Itä-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Petri Hämäläinen
ammatillinen erityisopettaja
040 319 3124
petri.hamalainen@luovi.fi