Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

Kehitimme työpaikalla järjestettävää koulutusta erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Tuimme opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia kehittämällä oppilaitosten henkilöstön osaamista, lisäämällä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yritysten kanssa sekä kokeilemalla alueella toimivien henkilöstö- ja kuntoutusyritysten parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja.

Tavoitteemme

  • kehittää tapoja järjestää kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden koulutusta työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa
  • tiivistää ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työllistymisen tueksi
  • kehittää yksilöllisiä, työllistymiseen johtavia osaamisen hankkimisen tapoja
  • tukea sujuvia siirtymiä oppilaitoksiin ja työhön
  • valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia työpaikalla järjestettävän koulutuksen erityisohjauksen asiantuntijoiksi

Tulokset

Tiimioppiminen

Toimintamme tavoitteena oli tiimioppisen mallin jalkauttaminen yhdeksi oppimisen ja pedagogisen työskentelyn välineeksi. Keskeisiä toimia olivat tiimioppiva ja dialogisesti keskusteleva oppilaitosyhteisö ja positiivinen pedagogiikka. Valmensimme opetus- ja ohjaushenkilöstöä kehittämään työskentelyään valmentavan ohjauksen ja opetuksen suuntaan.

Pop up College -toimintamalli

Avoimen oppimisympäristön kokeilun, Pop up Collegen, toteutimme hankkeen aikana kaksi kertaa Joensuun kaupunkikeskustassa. Molemmilla kerroilla kokeilussa työskenteli ja ryhmäytyi 15 Luovin ja Riverian erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa nuorta tiimimäisessä työskentelyssä. Kahdentoista viikon oppimiskokeilussa opiskelijoita valmensi oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tiimityöskentelyssä kävimme lävitse Unelmakartan, Via-vahvuustestin, Tiimiroolitestin ja Voimakehä-harjoitteen, joista muodostui osallistujan oman osaamisen “pelaajakortti”. Tiimit käyttivät tätä kertynyttä osaamista hakiessaan projekteja eli työtehtäviä kaupunkikeskustassa toimivilta yrityksiltä tai yhteisöiltä. Projektit suunniteltiin ja toteutettiin tiimeissä, ja samalla jaettiin oma osaamista muille. Hankkeen aikana tehdyt projektit, tuotokset ja osaaminen opillistimme osaamiseksi ja osaamispisteiksi. Osaamista kertyi yhteisissä tutkinnonosiossa, ammatillisissa tutkinnon osissa sekä ammattiosaamisen näytöissä.

Team Idea -oppimisympäristö

Oppilaitoksen sisällä toimi Team Idea -oppimisympäristö, jonka nimen ideoivat opiskelijat itse. Toiminnan sisällöistä ja päivien rakenteesta vastasivat tiimissä toimineet eri koulutusalan opiskelijat. Tehtävät koostuivat oppilaitoksen markkinoinnista eri tapahtumissa, sähköisestä viestinnästä sekä oppilaitosten palveluiden kartoittamisesta. Käytetyissä oppimisen kokeiluissa käytettiin tiimioppimista ja valmentavaa työotetta. Saatujen kokemusten perusteella tiimimäinen tekeminen lisäsi merkittävästi opiskelijoiden itseohjaantumista ja motivaatiota yhdessä oppimisen vastuun ollessa heillä itsellään.

Yritysten työpaikkaohjaajakoulutukset

Työelämässä tapahtuvaa oppimista edistimme yritysten työpaikkaohjaajakoulutuksissa. Koulutuksissa henkilöstö valmentautui kohtaamaan ja ohjaamaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat työpaikalla. Samalla voitiin tarjota työpaikoilla työtehtävien räätälöintiin käytettävää Ratko-mallia, joka toimii yhtenä työhönvalmennuksen työskentelymenetelmänä.

Koulutusalakohtaisessa kehittämisessä puhtaus- ja kiinteistöhoitoalan koulutus sai valmennusta oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa, yhteistyökumppanuuksien edistämisessä sekä työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Sähköisen oppimisen tiimoilta kokeilimme ja testasimme eRiverian oppimisympäristön, jossa joukko liiketalouden opiskelijoita hankki osaamista fysiikan opinnoissa yksilö- ja ryhmämuotoisissa opinnoissa.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppanina toimi Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka myönsi Itä-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Petri Hämäläinen
ammatillinen erityisopettaja
040 319 3124
petri.hamalainen@luovi.fi