TIETTY – Tietoa ja tukea työllistymiseen

TIETTY – tietoa ja tukea työllistymiseen -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen reformin asettamaan haasteeseen

työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäämisestä myös erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia kehitetään vaihtamalla oppilaitosten henkilöstön osaamista, lisäämällä yhteistyötä Pohjois-Karjalan yritysten kanssa sekä kokeilemalla alueella toimivien henkilöstö- ja kuntoutusyritysten parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on kehittää henkilökohtaisia tapoja järjestää kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden koulutusta työpaikoilla yhteistyössä työelämän kanssa, tiivistää ja rakentaa pitkäkestoisia kumppanuuksia työllistymisen tueksi, kehittää yksilöllisiä, työllistymiseen johtavia osaamisen hankkimisen tapoja, tukea sujuvia siirtymiä oppilaitoksiin ja työhön sekä valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia työpaikalla järjestettävän koulutuksen erityisohjauksen asiantuntijoiksi.

Hankkeen toiminta jaetaan neljään:
1. Työelämäyhteistyön ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen
2. Opiskelijoiden uraohjaus
3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tuki sekä
4. Oppilaitosten ja työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiedotus ja viestintä

Tehostetulla ja aiempaa monipuolisemmalla ohjauksella ehkäistään erityisopiskelijoiden opintojen keskeyttämistä ja lisätään heidän hyvinvointiaan koulutuksen aikana. Yhteistyöllä mahdollistetaan vaihtoehtoja työllistymispolkujen rakentamiseen hyvissä ajoin ennen opiskelijan ammattiin valmistumista. Oppilaitosten ja yritysten henkilöstön ohjausosaaminen lisääntyy ja Pohjois-Karjalaan saadaan osaavaa työvoimaa.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.