RUORI-kortit

RUORI-korteissa on kysymyksiä ja kuvia
opiskelusta ja arjen taidoista, joita tarvitaan opinnoissa ja työllistymisessä.

RUORI-korttien avulla voidaan keskustella opiskeluun ja opintojen suunnitteluun
liittyvistä asioista, sekä tunnistaa ja kuvata hakijan tai opiskelijan tuen tarvetta
opiskelussa. Kortteja voidaan käyttää yhdessä RUORI-arviointimenetelmän kanssa.

Tällä hetkellä käytettävissä on sähköiset RUORI-kortit. Myöhemmin korteista on tulossa painetut ja tilattavat korttipakat. Ohjeet korttien tilaamiseen löytyvät myöhemmin tältä sivulta.

Mitä RUORI-korttipakkaus sisältää?

RUORI-korttipakka sisältää 31 kuva- ja kysymyskorttia sekä ohjekortin. Kortit on jaettu neljään osa-alueeseen RUORI-arvioinnin mukaisesti:

 1. Voimavarat
 2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
 3. Yhteistyötaidot
 4. Arjen ja asumisen taidot

Korttien käyttötapoja on monia

Kortit yksilötyöskentelyssä ja ohjauksen tukena

 • Kuvakorttien avulla voi tutustua RUORI-arviointiin ja keskustella aiheista kuvia ja korttien lisäkysymyksiä hyödyntäen.
 • Kuvakortit voi jakaa pöydälle ja valita korteista esimerkiksi omat vahvuudet tai tuen tarpeet. Valitut kortit voi esimerkiksi valokuvata tulevaa keskustelua varten.
 • Kortit sopivat hyvin RUORI-ohjauskeskustelulomakkeen tueksi, jossa toimintakykyä kuvataan yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Korttityöskentelyssä saatua tietoa voi hyödyntää opintojen ja ohjauksen suunnittelussa sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Kortit ryhmätyöskentelyssä

 • Korttien kuvia voi hyödyntää keskustelun herättäjänä siten, että kukin osallistuja valitsee yhden kortin josta haluaa keskustella.
 • Korttien kääntöpuolella olevia kysymyksiä voi käyttää keskustelun herättäjänä.
 • Korttien avulla voi tutustua RUORIn osa-alueisiin. Kortit voi ryhmitellä väritunnisteiden avulla ja keskustella osa-alueiden sisällöistä hyödyntäen kuvia ja lisäkysymyksiä.
 • Korttien avulla voi harjoitella palautteenantoa siten, että osallistujat valitsevat korttien avulla vahvuuksia itselle tai toisille ja perustelevat valintansa muille.

RUORIn neljä osa-aluetta

Lisämateriaalia RUORIn ja RUORI-korttien käyttämiseen

Lisämateriaaliin on koottu linkkejä ja vinkkejä aihepiireittäin ja ne ovat vapaasti käytettävissä ohjaus- ja opetustyön tukena. Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin ja poistut sivustoltamme. Linkatuissa sivuissa ja tiedostoissa ei välttämättä ole huomioitu saavutettavuutta.

Voimavaroja tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia urapolun suunnitteluun, työelämätaitojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Urapolun suunnittelu ja työelämätietous

Hyvinvoinnin vahvistaminen

Oppimis- ja työskentelyvalmiuksia tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia oppimisen ja työskentelyvalmiuksien arviointiin ja taitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen.

Yhteistyötaitoja tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaaleja yhteistyötaitojen vahvistamiseen.

Arjen ja asumisen taitoja tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia arjen ja asumisen taitojen harjoittelemiseen ja vahvistamiseen.

ICF-luokitus

Korteissa esillä olevat toimintakyvyn osa-alueet perustuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF).

Siirry lukemaan lisätietoja ICF-luokituksesta