Hyvinvoiva oppiminen yhteistä turvallisuutta luomassa, 2 op

Verkkokurssi 1.11.-7.12.2022.

Maksuton verkkokoulutus toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksessa tutustutaan positiivisen pedagogiikan teemoihin kuten resilienssi, vahvuusperustainen opiskelu, tunnetaidot ja minäpystyvyys.

Koulutuksen aika ja paikka

Tiistai 1.11.2022 klo 14-16
Keskiviikko 23.11.2022 klo 14-16
Keskiviikko 7.12.2022 klo 14-16

Webinaarit järjestetään Microsoft Teamsilla.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Miten luoda opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen oppimisympäristö? Koulutuksessa tutustutaan positiivisen pedagogiikan teemoihin, kuten resilienssi, vahvuusperustainen opiskelu, tunnetaidot ja minäpystyvyys. Teemoja käsitellään sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta. Koulutuksen laajuus on 2 op.

Koulutus sisältää kolme osallistavaa webinaaria sekä ennakkotehtävän ja omaan työhön liittyvän oppimistehtävän.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat lehtori Katja Munter Humanistisesta ammattikorkeakoulutusta ja konsultoiva erityisopettaja Henna Ijäs Ammattiopisto Luovista.

Turo 3.0 Turvallinen opiskelu toisella asteella

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Turo 3.0 -hanketta. Koulutus on osallistujalle maksuton. Lisätietoa hankkeesta ja muista koulutuksista löydät hankkeen sivulta.

Opetushallituksen tunnus.