Oikeus osata – Nivus

Kehitämme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen käytänteitä opintovelvollisuuden laajentamisen aiheuttamat muutokset ja tarpeet huomioiden. Kehitämme hakeutumisvaiheen ohjausta, opintojen aikaista ohjausta sekä jatko-ohjausta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.
Oikeus osata - Nivus-hankkeen tunnus

Tavoitteemme

Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen:

Systemaattinen ja joustava alueellinen yhteistyö nivelvaiheen opinto-ohjauksessa, jalkautuva lähikouluyhteistyö sekä ohjaavien tahojen ajantasainen tietämys ammatilliseen erityisopetuksen mahdollisuuksista sujuvoittaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymiä toiselle asteelle ja varmistaa ohjautumisen oikeaan koulutukseen.

Vetovoimala-hankkeessa kehitetyn vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen ohjausmalli toimii lähtökohtana koulutukseen ohjaamisessa ja valtakunnallisen ohjausmallin perustana.

Toimintakykyajatteluun pohjautuvien tuen tarpeen tunnistamismenetelmät (RUORI) ovat käytössä laaja-alaisesti.

Opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen:

Alueelliset palvelu- ja yhteistyöverkostot toimivat koordinoidusti vastaten vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukitarpeisiin hänen koko koko elämäntilanteensa ja oppivelvollisuuden laajenemisen huomioon ottaen.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä hänen toimintakykynsä ja tarpeidensa mukaisesti.

Jatko-ohjauksen kehittäminen:

Alueelliset toimintamallit ja tiivistynyt nivelvaiheyhteistyö edistävät vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan jatko-opintoihin hakeutumista ja työllistymistä.

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -koulutus 6.6. klo 14.00-16.00 (Microsoft Teams)

Tervetuloa saamaan tietoa vaativana erityisenä tukena järjestettävistä koulutuksista. Kuulet perusasioita ohjauksesta, opetuksesta ja työllistymisestä. Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaalityöntekijöille, palveluohjaajille ja omaohjaajille erilaisissa yksiköissä.

Ohjelma:

  • Kohti oikeaa opiskelupaikkaa – vaativana erityisenä tukena järjestettävä koulutus, Nivus-hanke
  • Erityinen tuki vai vaativa erityinen tuki?
  • Hakeutuminen koulutuksiin
  • Mikä on TUVA? Mikä on TELMA?
  • Työelämässä oppimisen ja koulutussopimusten mahdollisuudet
  • Täsmätyöllistyminen
  • Keskustelua

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Materiaalit ovat pdf-muodossa ja aukeavat uuteen välilehteen.

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja

Kirja on tarkoitettu yläkoululaisen työvälineeksi jatkokoulutusvaihtoehtojen miettimiseen. Sen avulla voi tutustua itseensä, löytää kiinnostuksen kohteita sekä vahvuuksia.

Minä urapolulla -työkirja

Työkirja auttaa tunnistamaan kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia matkalla kohti työelämää. Työkirjaa voi hyödyntää oman osaamisen esittelyssä työelämässä ja opiskelussa.

Mikä on TUVA? Mikä on TELMA?

Kuvitettu materiaali valmentavista opinnoista keskustelun tueksi.

Ohjaus- ja tukiverkostot – opiskelijan pikaopas

Pikaopas kertoo opiskelijalle lyhyesti oppilaitoksen tuesta, ohjauksesta ja neuvonnasta, Kelan palveluista sekä vapaa-ajan tuesta.

Opiskelijoiden tarinoita

Nivus-blogi

  • Terveisiä AmisTET -jaksoilta Luovista
    Vaikka kevät oli edelleen korona-aikaa, onnistuimme toteuttamaan AmisTET-jaksot Luovin Muhoksella – tietysti turvallisuus huomioiden. Jaksoille osallistui yli kaksikymmentä innokasta 8.-luokkalaista eri peruskouluista, 15 peruskoulun aikuista sekä yksi huoltaja. Viikot olivat täynnä hienoja kohtaamisia ja uusia kokemuksia sekä nuorille, että heitä ohjaaville aikuisille.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia, Optima samkommun, Aitoon koulutuskeskus, Suomen Diakoniaopisto SDO, Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Lisätietoja

Sari Jokela
Opintoneuvoja
sari.jokela@luovi.fi
040 319 3730