Nivus

Kehitämme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen käytänteitä opintovelvollisuuden laajentamisen aiheuttamat muutokset ja tarpeet huomioiden. Kehitämme hakeutumisvaiheen ohjausta, opintojen aikaista ohjausta sekä jatko-ohjausta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tavoitteemme

Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen:

Systemaattinen ja joustava alueellinen yhteistyö nivelvaiheen opinto-ohjauksessa, jalkautuva lähikouluyhteistyö sekä ohjaavien tahojen ajantasainen tietämys ammatilliseen erityisopetuksen mahdollisuuksista sujuvoittaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymiä toiselle asteelle ja varmistaa ohjautumisen oikeaan koulutukseen.

Vetovoimala-hankkeessa kehitetyn vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen ohjausmalli toimii lähtökohtana koulutukseen ohjaamisessa ja valtakunnallisen ohjausmallin perustana.

Toimintakykyajatteluun pohjautuvien tuen tarpeen tunnistamismenetelmät (RUORI) ovat käytössä laaja-alaisesti.

Opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen:

Alueelliset palvelu- ja yhteistyöverkostot toimivat koordinoidusti vastaten vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukitarpeisiin hänen koko koko elämäntilanteensa ja oppivelvollisuuden laajenemisen huomioon ottaen.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä hänen toimintakykynsä ja tarpeidensa mukaisesti.

Jatko-ohjauksen kehittäminen:

Alueelliset toimintamallit ja tiivistynyt nivelvaiheyhteistyö edistävät vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan jatko-opintoihin hakeutumista ja työllistymistä.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Spesia. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia, Optima samkommun, Aitoon koulutuskeskus, Suomen Diakoniaopisto j Savon koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja

Sari Jokela, opintoneuvoja, sari.jokela@luovi.fi, 040 319 3730