Oikeus osata – Nivus

Kehitimme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen käytänteitä opintovelvollisuuden laajentamisen aiheuttamat muutokset ja tarpeet huomioiden. Kehitimme hakeutumisvaiheen ohjausta, opintojen aikaista ohjausta sekä jatko-ohjausta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.
Oikeus osata - Nivus-hankkeen tunnus.

Tavoitteemme

Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen:

Systemaattinen ja joustava alueellinen yhteistyö nivelvaiheen opinto-ohjauksessa, jalkautuva lähikouluyhteistyö sekä ohjaavien tahojen ajantasainen tietämys ammatilliseen erityisopetuksen mahdollisuuksista sujuvoittaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymiä toiselle asteelle ja varmistaa ohjautumisen oikeaan koulutukseen.

Vetovoimala-hankkeessa kehitetyn vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen ohjausmalli on toiminut lähtökohtana koulutukseen ohjaamisessa ja valtakunnallisen ohjausmallin perustana.

Toimintakykyajatteluun pohjautuvien tuen tarpeen tunnistamismenetelmät (RUORI) ovat olleet käytössä laaja-alaisesti.

Opintojen aikaisen ohjauksen kehittäminen:

Alueelliset palvelu- ja yhteistyöverkostot toimivat koordinoidusti vastaten vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukitarpeisiin hänen koko koko elämäntilanteensa ja oppivelvollisuuden laajenemisen huomioon ottaen.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä hänen toimintakykynsä ja tarpeidensa mukaisesti.

Jatko-ohjauksen kehittäminen:

Alueelliset toimintamallit ja tiivistynyt nivelvaiheyhteistyö edistävät vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan jatko-opintoihin hakeutumista ja työllistymistä.

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Ohjaus satelliittiopiskelijaksi TELMA-opintoihin -malli

Malli on kuvattu Thinglink-palvelun avulla. Malli avautuu alla olevasta painikkeesta uuteen välilehteen.

Alla olevat materiaalit ovat pdf-muodossa ja avautuvat uuteen välilehteen.

Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja

Kirja on tarkoitettu yläkoululaisen työvälineeksi jatkokoulutusvaihtoehtojen miettimiseen. Sen avulla voi tutustua itseensä, löytää kiinnostuksen kohteita sekä vahvuuksia.

Minä urapolulla -työkirja

Työkirja auttaa tunnistamaan kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia matkalla kohti työelämää. Työkirjaa voi hyödyntää oman osaamisen esittelyssä työelämässä ja opiskelussa.

Telma vai tutkinto?

Esite Telma- ja tutkinto-opiskelun eroista ja ominaisuuksista.

Mikä on TUVA? Mikä on TELMA?

Kuvitettu materiaali valmentavista opinnoista keskustelun tueksi.

Työhönvalmennuksen kuvaus

Vaativa erityinen tuki -ohjausmalli

Katso hankkeessa laadittu Vaativa erityinen tuki -ohjausmalli (pdf) Ammattiopisto Liven sivuilta alla olevasta linkistä.

Työelämäpeli

Tutustu hankkeessa tuotettuun työelämäpeliin Aitoon koulutuskeskuksen sivuilla alla olevasta linkistä. Löydät sivulta työelämäpelin säännöt, pelilaudan ja pelin kysymyskortit.

Uraohjaus ja mun tulevaisuus

Uraohjaus alkaa peruskoulussa. Uraohjausta tapahtuu monessa eri paikassa ja monien henkilöiden kanssa. Katso esitteestämme muun muassa mitä uraohjaus on, mikä on urasuunnitelma ja kuka uraohjausta tekee.

Ohjaus- ja tukiverkostot – opiskelijan pikaopas

Pikaopas kertoo opiskelijalle lyhyesti oppilaitoksen tuesta, ohjauksesta ja neuvonnasta, Kelan palveluista sekä vapaa-ajan tuesta.

Opiskelijoiden tarinoita

Nivus-blogi

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia, Optima samkommun, Aitoon koulutuskeskus, Suomen Diakoniaopisto SDO, Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Lisätietoja

Sari Jokela
Opintoneuvoja
sari.jokela@luovi.fi
040 319 3730