Erkkaa verkossa

Maksuttomia verkkoluentoja

Erkkaa verkossa -luentosarja tarjoaa luentoja kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville ja asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Erkkaa verkossa -streamit toteutetaan yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa.

#erkkaaverkossa #Luovi #avikouluttaa

Erkkaa verkossa -tunnus
AVI kouluttaa (opetus- ja kulttuuritoimi) -tunnus

Erkkaa verkossa -luentotallenteet

Työelämätaidot ja tiimiopettajuus Telma-koulutuksessa

Asiantuntijoina luennolla toimivat erityisopettajat Anu Kristo ja Jenni Leinonen Ammattiopisto Luovista. Luennolla pääsemme tutustumaan Työelämätaitoihin ja tiimiopettajuuteen Telma-koulutuksessa. Opiskelupäivä kauppakortteli Pekurissa alkaa yhteisellä aamupalalla ja työnjaolla. Oulun keskustassa jo tutuksi tulleet punaiset Luovi-hupparit jalkautuvat työpaikkoihin harjoittelemaan työelämätaitoja lähialueen yrityksissä. Osa Pekurin tiimin opiskelijoista tarttuu kynään Kasarmin luokkatiloissa ja opiskelee Telman opetussuunnitelman sisältöjä. Pekurin Telma-tiimiin kuuluu neljä ryhmää. Tiimiopettajuuden avulla opiskelijat kulkevat omaa yksilöllistä opintopolkuaan.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne.(avautuu uuteen ikkunaan) Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Aineisto: Päivitetään luennon julkaisun yhteydessä ja linkki materiaaliin löytyy vahvistusviestistä.

(Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.)

Lämpimästi tervetuloa!

Vahvuusperustainen toimintakykyajattelu ja muutoksen mahdollistaminen

Terveys- ja toimintakyky ovat hyvinvoinnin perusta. Hyvä toimintakyky ja sitä tukeva ympäristö auttavat ihmistä selviytymään hänelle itselleen merkityksellisistä arjen toiminnoista kotona, opiskelussa, työelämässä ja vapaa-ajalla. Lainsäädäntö edellyttää toimintakyvyn arviointia erilaisten palveluiden tai etuuksien saamiseksi ja velvoittaa väestön toimintakyvyn tukemiseen.

Historiallisesti toimintakykyä on arvioitu usein pitkäaikaissairauksiin, vammoihin ja häiriöihin liittyvien rajoitteiden, vaikeuksien ja ongelmien pohjalta. Vaikeuksiin keskittyminen voi vain vahvistaa ja lisätä uusia ongelmia ja siksi onkin tärkeä kiinnittää huomiota enenevässä määrin ihmisen vahvuuksiin ja siihen, miten myönteistä muutosta mahdollistetaan.

Tässä luennossa toimintaterapeutti ja yhteiskuntatieteiden tohtori Anu Kippola-Pääkkönen avaa toimintakyvyn määrittelyä ja sitä, miten toimintakyvyn myönteistä muutosta mahdollistetaan. Anu toimii Lapin ammattikorkeakoulussa erityisasiantuntijana Osallisuus ja toimintakyky -osaamisryhmässä.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne.(avautuu uuteen ikkunaan) Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Aineisto: Päivitetään luennon julkaisun yhteydessä ja linkki materiaaliin löytyy vahvistusviestistä.

(Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.)

Lämpimästi tervetuloa!

Ankkurit ylös ja kohti uusia satamia! Toimintakykyajattelu ja RUORI-arviointimenetelmä nivelvaiheen ohjaustyössä  

Tämänkertainen Erkkaa Verkossa-luento johdattelee kuulijat toimintakykyajattelun äärelle ja avaa näkymän toimintakykyarviointiin perustuvaan opiskelukyvyn kuvaamiseen. Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainväliseen ICF-luokitukseen perustuva RUORI-arviointimenetelmä tuo opiskelijan vahvuudet ja erityisen tuen tarpeet esille oppija- ja voimavaralähtöisesti. RUORI antaa käyttökelpoista ja konkreettista tietoa oppijan vahvuuksista ja mahdollisista oppimisen tuen tarpeista ammatillisissa opinnoissa. Se soveltuu erinomaisesti sekä nivelvaiheen ohjauksen työkaluksi että luomaan pohjaa HOKS-työskentelyyn.

Runsaasti kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta herättäneeseen RUORI-arviointimenetelmään ja sen innostaviin käyttömahdollisuuksiin perehdytään menetelmän pääkehittäjän, Riina Karvosen johdolla.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne. Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Aineisto:  Päivitetään luennon julkaisun yhteydessä ja linkki materiaaliin löytyy vahvistusviestistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Selkeä kommunikointi oppimistilanteessa – kuvat ja tulkki mukaan arkeen

TulkkausILONA Oy ja Selkosivut.fi Reeta Ahosilta ja Jenni Vauhkonen ovat kommunikaatioalan asiantuntijoita ja tulkkeja. Luennolla he kertovat puhevammaisten tulkkauksesta, tulkin ja asiakkaan kohtaamisesta, toimivasta yhteistyöstä erilaisissa oppimistilanteessa sekä kuvakommunikaation hyödyntämisestä arjessa. Luennon jälkeen sinulla on ymmärrys ja tieto kuka hyötyy tulkkauspalvelulain perusteella järjestetystä tulkkauspalvelusta ja miten sitä haetaan. 

Ilmoittaudu katsomaan tallenne. Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Aineisto: Päivitetään luennon julkaisun yhteydessä ja linkki materiaaliin löytyy vahvistusviestistä.

(Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.)

Lämpimästi tervetuloa!

Aivojen kypsyminen, itseohjautuvuuden kehitys ja pedagogiset menetelmät eri ikävaiheissa

Aino Saarinen tutkija ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta.

Erkkaa verkossa luennolla tällä kertaa yhdistetään aivotutkimusta, kehityspsykologiaa ja pedagogiikkaa ja pohditaan, kuinka esimerkiksi aivotutkimuksen tuloksia voi hyödyntää koulun arjessa.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne. Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Aineisto:  Päivitetään luennon julkaisun yhteydessä ja linkki materiaaliin löytyy vahvistusviestistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Opettajien haasteista ratkaisuihin – inklusiivisen pedagogiikan sovelluksia / Suvi Lakkala

Opettajat suhtautuvat inkluusion ideologiaan myönteisesti, mutta ovat tyytymättömiä sen puutteelliseen toteutumiseen käytännössä. Miten inkluusio saataisiin toimimaan? Inkluusio nähdään usein monenlaisten oppijoiden samaan oppimistilaan sijoittamisena, mutta tämä on kaikkein alkeellisin inkluusion tulkinta. Tule kuuntelemaan inklusiivisen pedagogiikan tutkijaa Suvi Lakkalaa, jonka luennolla käsitellään konkreettisesti, mitä inklusiivinen kasvatus tarkoittaa oppilaitoksen arjessa. Luennolla esitellään käytännöllisiä tapoja, joiden avulla rakennat inklusiivista opetusta ja voit suunnitella opetusta heterogeenisille oppijaryhmille. Tutustut myös inklusiivisen pedagogiikan onnistumisen kriittisiin elementteihin.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne
Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Luentomateriaali (PDF, aukeaa uuteen välilehteen)

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Erityisyys ja tunnetaidot – rakentavan vuorovaikutuksen keinoin / Päivi Salo

Vahvista osaamistasi erityisen tuen oppijan kohtaamisessa rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen avulla. NVC, eli non violent communication on tunne– ja tarvetaitoja, jotka usein ovat monen erityisen tuen oppijan turhautumisen taustalla. Saat ymmärrystä ja osaamista tunteidensäätelyn pulmien kohtaamiseen ja varmistat niillä opiskelijan itsesäätelyä ja hyvinvointia opinnoissaan. Luonnollisesti taidot vahvistavat itseymmärrystäsi ja samalla työyhteisön tunneilmaston ymmärtämistä. Opit kohtaamaan tilanteita inhimillisestä näkökulmasta ja vahvista psykologien turvan tuntua. Tule kuuntelemaan tärkeää luentoa tunnetaidoista!

Ilmoittaudu katsomaan tallenne
(Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.)

Luentomateriaalit:

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Kaikilla vahvuuksilla – laaja vahvuusnäkemys opetuksessa, ohjauksessa ja erityisessä tuessa / Sanna Wenström

Vahvuuksia tulee tunnistaa yhtä tarkasti kuin erityispedagogiikassa tunnistetaan erilaisia oppimisvaikeuksia. Laaja vahvuusnäkemys tarjoaa tutkimukseen ja teoriaan perustuvan viitekehyksen vahvuuksien tunnistamiselle, sanoittamiselle ja jäsentämiselle. Laajan vahvuusnäkemyksen tutkija ja VOIMAKEHÄ®-menetelmän kehittäjä Sanna Wenström avaa vahvuusnäkemyksen taustaa, vahvuuksien merkitystä ja toimintamekanismeja sekä esittelee laajan vahvuusnäkemyksen kuusi erilaista lajia. Luennolla syvennytään myös ajankohtaiseen voimakehätutkimukseen ja tutustutaan käytännön esimerkkeihin laajan vahvuusnäkemyksen ja voimakehätyöskentelyn soveltamisesta opetuksessa, ohjauksessa ja erityisessä tuessa.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne.
(Lomake avautuu uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.)

Luentomateriaali (pdf, linkki aukeaa uuteen välilehteen)
Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Turvallisuuden huomioiminen opetushenkilöstön työssä ja omassa toiminnassa / Tomi Jokivalli

Luennolla käsitellään turvallisuuteen liittyviä lakeja ja velvoitteita sekä mietitään, mitä jokainen voi itse tehdä oman turvallisuutensa eteen erilaisissa oppimisympäristössä. Pääpaino luennolla on tilanteiden ennalta ehkäisemisessä ja ennakoinnissa. Mitä sitten, jos uhkaava tilanne kuitenkin tulee? Miten toimin tilanteessa? Mitä ihmisessä tapahtuu stressitilanteessa? Entä mitä olisi hyvä huomioida tilanteen jälkeen?

Osallistuja saa valmiuksia ennakoida asioita ja toimia haastavissa sekä uhkaavissa tilanteissa. Opit huomioimaan turvallisuutta oppilaitoksessa erilaisissa oppimisympäristöissä sekä tiedostat oman toimintasi vaikutuksen turvallisuuteen. Lisäksi luennolla käydään läpi keinoja stressireaktioiden aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi.

Kouluttajana Tomi Jokivalli, turvallisuusalan kouluttaja, toimitusjohtaja Turvavuoksi Oy

Ilmoittaudu katsomaan tallenne.
Lomake aukeaa uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin. Tallenne on katsottavissa 31.5.2024 saakka.

Luentomateriaali (pdf, linkki aukeaa välilehteen)
Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Erilaisten oppijoiden oppimista sujuvoittavat digivälineet / Riikka Marttinen

Kuinka tukea erilaisia oppijoita digitaalisten taitojen harjoittelussa? Entä millainen on saavutettava ja turvallinen digitaalinen oppimisympäristö? Tiedätkö jo, millaisia oppimista tukevia välineitä ja keinoja löytyy?

Luennon aikana saat vinkkejä erilaisen oppijan tukemiseen, saavutettavien oppimismateriaalien ja -ympäristöjen luomiseen. Lisäksi luennolla esitellään lukemista, kirjoittamista ja keskittymistä sujuvoittavia välineitä ja keinoja. Tutustumme muutamiin Microsoftin ja Googlen oppimisympäristöjen hyödyllisiin asetuksiin ja toimintoihin sekä digitaalisiin apuvälineisiin ja sovelluksiin. Opit kuinka tuotetaan tekstiä sanelemalla ja miten teksti muutetaan puheeksi. Luennon aikana näet myös esimerkkejä erilaisista monikanavaisista digitaalisista ohjausmateriaaleista ja oppimisympäristöistä.

Asiantuntijana Riikka Marttinen, erityisasiantuntija, toimintaterapeutti, Erilaisten oppijoiden liitto, Oppimisen apuvälinekeskus.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne
Lomake aukeaa uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin. Tallenne on katsottavissa 31.12.2023 saakka.

Luentomateriaali (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)
Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen / Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallenne
Lomake aukeaa uuteen välilehteen ja siirryt Webropoliin.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Erkkaa verkossa -podcast

Erkkaa verkossa -podcastia voit kuunnella sekä Spotifyssa että Apple Podcasteissa. Erkkaa verkossa -podcastissa käsittelemme ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaisia aiheita, tarjoamme käytännön vinkkejä, ajatuksia ja ajankohtaista tietoa erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville.

Alta löydät uusimman jaksomme. Näet Spotify-upotuksen jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

  Livestream-luennot

  Olemme vuosien varrella toteuttaneet verkkoluentoja erityispetuksen teemoista. Nämä luennot ovat katsottavissa tallenteina maksutta Livestream-palvelussa osoitteessa livestream.com/ammattiopistoluovi. Linkit aukeavat uuteen välilehteen ja siirryt Livestreamin sivustolle.

  2018

  2017

  2016

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

  Luentoja on toteutettu OPH:n rahoittamissa hankkeissa NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea, ETUA – Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen tukemiseen, SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät, HET – Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, Hyvä fiilis – tehdään yhdessä sekä Meininkiä ja menestystä menetelmillä.

  Lisätietoja

  Marjo Vilppola
  Koulutuskoordinaattori
  marjo.vilppola@luovi.fi
  040 319 3062