Työelämä-yhteistyön kehittäminen

Teemme työelämäyhteistyötä aktiivisesti ja kehitämme sitä työelämän ja opiskelijan tarpeet huomioiden.

Tunnistamme tulevaisuuden osaamistarpeita ja löydämme yhteistyössä työelämän kanssa opiskelijoidemme vahvuuksien mukaisia täsmätyötehtäviä. Lisäämme työelämän toimijoiden valmiuksia työskennellä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden kanssa.

Työelämäpalaute

Työelämäpalaute on asiakastyytyväisyyskysely, jolla seurataan työelämän kokemuksia ammatillisen oppilaitoksen toiminnasta ja palveluista liittyen oppisopimuksella tai koulutussopimuksella järjestettyyn koulutukseen. Työelämäpalautetta kerätään tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden työpaikkajaksoilta 1.7.2021 alkaen.

Työpaikkaohjaajakysely

On vastuulliselle työpaikkaohjaajalle suunnattu kysely

  • Opetushallitus lähettää kyselylinkin automaattisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun työpaikkajakso päättyy.
  • Tarvittaessa vastuullinen työpaikkaohjaaja voi lähettää kyselyn vastattavaksi toiselle henkilölle, joka on osallistunut opiskelijan ohjaamiseen.
  • Vastausaika on 30 vrk kyselylinkin lähetyksestä.

Työpaikkakysely

On suunnattu koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikan edustajalle, joka vastaa yhteistyöstä koulutuksen järjestäjän kanssa ja työpaikan toiminnoista laajemmin, ei ainoastaan yksittäisten opiskelijoiden ohjaamisesta.

  • Lähetetään enintään kaksi kertaa vuodessa koulutus- tai oppisopimustyöpaikan edustajalle, jos työpaikalla on ollut työpaikkajaksoja edeltävinä ajanjaksoina.
  • Koulutuksen järjestäjä lähettää kyselylinkit työelämäyhteistyökumppaneilleen.
  • Kyselyyn vastaamisaika on 1.1. – 28./29.2. tai 1.7. – 31.8.

Tutustu Ammattiopisto Luovin työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön laadunhallintaan alla olevasta linkistä. Thinglink avautuu uuteen välilehteen.

Palaute auttaa kehittämään yhteistyötä