Konsultaatiot

Kaipaatko uusia näkökulmia omaan opetus- tai ohjaustyöhösi? Haluaisitko käsitellä työhösi liittyviä kysymyksiä ja haasteita? Askarruttavatko pedagogiset kysymykset, opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet tai oma työrooli ja sen muutos? Miten toimia pulmallisissa tilanteissa opiskelijoiden kanssa? Mistä saada voimia arkeen?

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden konsultaatiot liittyvät oppilaitoksen arjen työstä nouseviin haasteisiin ja pedagogisiin teemoihin. Tutustu konsultaatioidemme toteutusmuotoihin:

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia toisiltaan. Ammattiopisto Luovin asiantuntijoilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka kokemus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä.

Konsultoiva työnohjaus keskittyy käytännön työhön liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin, kuten opiskelijoiden ohjaaminen, sitouttaminen ja motivointi sekä erilaiset pedagogiset ratkaisut. Aiheet ovat osallistujien itse esiin nostamia, ajankohtaisia aiheita. Konsultoivaa työnohjausta voidaan toteuttaa pienryhmissä, työpareittain tai yksittäisille henkilöille.

Konsultaatio keskittyy yleensä ennalta sovittuun teemaan, kuten HOJKS, HOPS tai esimerkiksi mielenterveyden tai oppimisen pulmat. Konsultaatiossa voidaan myös käsitellä osallistujien esiin nostamia ajankohtaisia opiskelijatilanteita. Konsultaatiot voidaan toteuttaa yksilökonsultaationa tai pienryhmissä, ja ne voivat kohdentua myös työryhmille, kuten opiskelijahyvinvoinnin toimijoille.

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa omien voimavarojen löytämisessä ja hyödyntämisessä ajankohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se auttaa oman toiminnan suunnittelussa ja reflektoinnissa, päätöksenteossa sekä edistää oppimista sekä ammatissa ja työroolissa kehittymistä. Coaching soveltuu hyvin erityisopetuksen kehittämiseen ja oppilaitostyöyhteisön muutostilanteisiin, kuten työnkuvan muutoksiin esim. opettaja-ohjaaja työpareille sekä johdolle ja esimiehille.

Vertaismentorointi on osaamisen kehittämisen ja jakamisen menetelmä, jossa mentorointiin osallistuvat toimijat ovat tasavertaisia kollegoita ja asiantuntijoita. Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kasvua, työtehtävien hoitamista, ongelmanratkaisua sekä lisätä työhyvinvointia. Mentoreina toimivat vertaismentorointikoulutuksen suorittaneet ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat.

Kohderyhmä

Konsultaatiomme on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa toimivalle opetus- ja ohjaushenkilöstölle ammatillisissa oppilaitoksissa, lukiossa ja työpajoilla. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Toteutus voi vaihdella yksilöohjauksesta työparin, työryhmän tai esimerkiksi opiskelijahyvinvoinnin työryhmille tai erityisopetustiimeille suunnattuun konsultaatioon. Meiltä on mahdollista saada myös johdolle räätälöityjä konsultaatioita.

Konsultaatiot suunnitellaan tilaajan toiveiden ja tarpeiden perusteella. Prosessin laajuus vaihtelee yksittäisistä konsultaatioista pitkäkestoisiin työnohjausprosesseihin. Yhden ohjauskerran kesto vaihtelee kohderyhmän, sisällön ja tavoitteiden mukaan, ja on yleensä noin kaksi tuntia.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.