Seuraavat koulutukset

Tältä sivulta löydät koulutukset, joiden seuraava ajankohta ja paikkakunta on tiedossa. Voit katsella joko Kaikki koulutukset -listanäkymänä tai vaihtaa kalenterinäkymään.

Huomaathan, että alasivuilla on esitelty myös muita koulutuksia, joiden ajankohdat ja paikkakunnat selviävät myöhemmin.

Kaikki koulutukset

13.9.2017

Kun koulutus, työelämä ja koko yhteiskunta ovat muutoksessa, korostuu ohjauksen merkitys. Opetus- ja ohjaustyötä tehdään muuttuvissa ja monialaisissa verkostoissa, ”solmuissa” ja työelämässä. Ohjausosaamisen tarve kasvaa, kun opiskelijoiden moninaisuus ja haasteet lisääntyvät samalla kun lähiopetus vähenee. SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät… Read More

14.9.2017

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET) toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutusosio Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op. koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista sekä alueilla toteutettavista työpajoista ja… Read More

21.9.2017

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op. koulutuksessa perehdytään erityisen… Read More

29.9.2017

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op. koulutuksessa perehdytään erityisen… Read More

4.10.2017

Miksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan? Miten ne liittyvät turvallisuuteen ja hyvinvointiin? Mitä hyötyä Hyvä fiilis -koulutukset voisivat tuoda opettajan tai ohjaajan arkityöhön? Webinaarissa näitä kysymyksiä ovat yhdessä pohtimassa Hyvä fiilis – tehdään yhdessä -koulutushankkeen asiantuntijat. Webinaarissa esitellään myös Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuuden rakenne ja sisältö. Mukana keskustelemassa ovat… Read More

5.10.2017

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op. koulutuksessa perehdytään erityisen… Read More

5.10.2017

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET) toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutusosio Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op. koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista, verkkokoulutuksista sekä alueilla toteutettavista työpajoista/koulutuksista. Luovin… Read More

6.10.2017

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen osio SOS-Spurtti, 2 op. koostuu kahdesta verkostopäivästä,  joita toteutetaan kolmella eri alueella: Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa. Osion tavoitteena on luoda ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken. Verkostopäivien välillä työskennellään omaan työhön liittyvissä verkostoissa ja… Read More

12.10.2017

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET) toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutusosio Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op. koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista, verkkokoulutuksista sekä alueilla toteutettavista työpajoista/koulutuksista. Luovin… Read More

13.10.2017

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen osio SOS-Spurtti, 2 op. koostuu kahdesta verkostopäivästä,  joita toteutetaan kolmella eri alueella: Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa. Osion tavoitteena on luoda ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken. Verkostopäivien välillä työskennellään omaan työhön liittyvissä verkostoissa ja… Read More

7.11.2017

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET) toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutusosio Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op. koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista, verkkokoulutuksista sekä alueilla toteutettavista työpajoista/koulutuksista. Luovin… Read More

9.11.2017

Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuudessa pääset tutustumaan monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin menetelmiin sekä siihen, miten voit edistää oppilaitosyhteisön pedagogista hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä. Erilaisuuden kohtaaminen – toimintatyylit ja temperamentti vuorovaikutuksen lähtökohtana 2 op. Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen antavat mahdollisuuden myös erilaisuuden hyödyntämiseen, jolloin kaikkien vahvuudet ja… Read More

22.11.2017

Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuudessa pääset tutustumaan monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin menetelmiin sekä siihen, miten voit edistää oppilaitosyhteisön pedagogista hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä. Tässä koulutuksessa vahvistetaan itsetuntemusta ja toisten ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä persoonallisuuden Big Five – mallin avulla. Millaiset asiat erilaisia persoonia motivoivat ja miten erilaiset persoonat parhaiten oppivat?… Read More

19.1.2018

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen osio SOS-Spurtti, 2 op. koostuu kahdesta verkostopäivästä,  joita toteutetaan kolmella eri alueella: Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa. Osion tavoitteena on luoda ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken. Verkostopäivien välillä työskennellään omaan työhön liittyvissä verkostoissa ja… Read More

8.2.2018

Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuudessa pääset tutustumaan monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin menetelmiin sekä siihen, miten voit edistää oppilaitosyhteisön pedagogista hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä. Tässä koulutuksessa perehdytään erilaisten tunnereaktoiden kohtaamiseen ja käsittelyyn opetus- ja ohjaustyössä. Koulutus tarjoaa keinoja omien tunteiden käsittelyyn sekä siihen, miten opetustyössä voi herätellä… Read More

23.2.2018

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen osio SOS-Spurtti, 2 op. koostuu kahdesta verkostopäivästä,  joita toteutetaan kolmella eri alueella: Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa. Osion tavoitteena on luoda ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken. Verkostopäivien välillä työskennellään omaan työhön liittyvissä verkostoissa ja… Read More

Valitun päivän tapahtumat

Tässä kuussa

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.