Seuraavat koulutukset

Tältä sivulta löydät koulutukset, joiden seuraava ajankohta ja paikkakunta on tiedossa. Voit katsella joko Kaikki koulutukset -listanäkymänä tai vaihtaa kalenterinäkymään.

Huomaathan, että alasivuilla on esitelty myös muita koulutuksia, joiden ajankohdat ja paikkakunnat selviävät myöhemmin.

Kaikki koulutukset

27.8.2018

Koulutuksessa perehdytään dialogisuuteen ja sen perusteisiin sekä harjoitellaan dialogisin menetelmin intensiivistä kuuntelemista ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutus on toiminnallinen ja osallistava. Koulutuksen tavoitteena on saada omia kokemuksia dialogisuudesta ja sen menetelmistä sekä soveltaa niitä omaan työhön sekä löytää työkaluja opiskelijan… Read More

31.8.2018

Toimiva koulu -valmennus tarjoaa työkaluja oppilaitoksen vuorovaikutustilanteisiin. Valmennus on osa vuorovaikutustaitokouluttaja Thomas Gordonin kansainvälistä valmennusperhettä, johon kuuluvia koulutuksia tarjotaan ympäri maailmaa mm. opettajille, vanhemmille, esimiehille ja nuorille. Valmennuksen tavoitteena on auttaa opettajia luomaan vastavuoroinen suhde oppilaiden ja opettajan välille. Valmennuksessa harjoitellaan… Read More

5.9.2018

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta. Osio toteutetaan valtakunnallisena verkkokoulutuksena ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyönä Koulutus sisältää seuraavat webinaarit klo 14.00 – 15.00 5.9.2018: Johdanto… Read More

7.9.2018

Toiminnallisessa valmennuspäivässä tutustutaan oman tekemisen kautta harjoituksiin, joita voi hyödyntää vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukena omassa opetus- ja ohjaustyössä. Samalla peilataan ja houkutellaan esiin omia persoonallisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Harjoitukset lisäävät sekä opettajan että opiskelijoiden itsetuntemusta ja vahvistavat elämän eri… Read More

12.9.2018

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta. Osio toteutetaan valtakunnallisena verkkokoulutuksena ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyönä Koulutus sisältää seuraavat webinaarit klo 14.00 – 15.00 5.9.2018: Johdanto… Read More

14.9.2018

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen pääkaupunkiseudun SOS-verkostopäivä perjantaina 14.9.2018 Helsingissä, Ammattiopisto Luovin tiloissa (Elimäenkatu 20). Päivän tavoitteena on vahvistaa ja jakaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaukseen liittyvää osaamista, kokemuksia, hyviä käytänteitä, työkaluja sekä verkostoitua… Read More

26.9.2018

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen. Luennoitsijana toimii KM,… Read More

27.9.2018

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta. Osio toteutetaan valtakunnallisena verkkokoulutuksena ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyönä Koulutus sisältää seuraavat webinaarit klo 14.00 – 15.00 5.9.2018: Johdanto… Read More

28.9.2018

Työrauhaa kohtaamisesta  – mitä jokainen opettaja/ohjaaja voi tehdä 1 op. Koulutuksessa tutustutaan työrauhaa ja turvallisuutta edistäviin keinoihin ja toimintamalleihin, joita jokainen opetus- tai ohjaustehtävissä toimiva voi hyödyntää omassa arjessaan. Koulutuksessa tarkastellaan ajankohtaisten teemojen kautta haastavien tilanteiden kohtaamisia sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyötä… Read More

4.10.2018

Työrauhaa kohtaamisesta  – mitä jokainen opettaja/ohjaaja voi tehdä 1 op. Koulutuksessa tutustutaan työrauhaa ja turvallisuutta edistäviin keinoihin ja toimintamalleihin, joita jokainen opetus- tai ohjaustehtävissä toimiva voi hyödyntää omassa arjessaan. Koulutuksessa tarkastellaan ajankohtaisten teemojen kautta haastavien tilanteiden kohtaamisia sekä aikuisten ja ammattilaisten… Read More

8.10.2018

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta. Osio toteutetaan valtakunnallisena verkkokoulutuksena ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyönä Koulutus sisältää seuraavat webinaarit klo 14.00 – 15.00 5.9.2018: Johdanto… Read More

9.10.2018

Pedagoginen hyvinvointi – voimapäivä opetus- ja ohjaushenkilöstölle 2 op. Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen opiskeluilmapiiri, osallisuus ja yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä oppijan motivaatiota ja sitoutumista koulutyöhön. Erityisen tärkeää se on silloin, kun opiskelijan… Read More

11.10.2018

Työrauhaa kohtaamisesta  – mitä jokainen opettaja/ohjaaja voi tehdä 1 op. Koulutuksessa tutustutaan työrauhaa ja turvallisuutta edistäviin keinoihin ja toimintamalleihin, joita jokainen opetus- tai ohjaustehtävissä toimiva voi hyödyntää omassa arjessaan. Koulutuksessa tarkastellaan ajankohtaisten teemojen kautta haastavien tilanteiden kohtaamisia sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyötä… Read More

18.10.2018

Pedagoginen hyvinvointi – voimapäivä opetus- ja ohjaushenkilöstölle 2 op. Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen opiskeluilmapiiri, osallisuus ja yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä oppijan motivaatiota ja sitoutumista koulutyöhön. Erityisen tärkeää se on silloin, kun opiskelijan… Read More

24.10.2018

Miksi ja miten opetus muuttuu? Miten oppilas aktivoidaan tunnin aiheeseen? Miten löytää tasapaino vapauden ja kurin kesken? Entä miten huomioidaan oppilaan psykologiset perustarpeet ja päästään sitä kautta kunnolliseen oppimiseen? Oppilaiden kannalta mielekkäin oppiminen siirtyy vauhdilla koulun ulkopuolelle. Ratkaisu niin tiedonjanon… Read More

31.10.2018

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän, ja myös työelämässä tarvitaan innostuneita osaajia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeasti, mutta omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä sekä kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan… Read More

7.11.2018

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän, ja myös työelämässä tarvitaan innostuneita osaajia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeasti, mutta omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä sekä kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan… Read More

9.11.2018

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen verkostopäivän tavoitteena on vahvistaa ja jakaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaukseen liittyvää osaamista, kokemuksia, hyviä käytänteitä, työkaluja sekä verkostoitua eri toimijoiden kesken. Päivä koostuu lyhyistä puheenvuoroista, työpajoista, verkostoitumisesta sekä paneelikeskustelusta. Tavoitteena on… Read More

16.11.2018

Toiminnallisessa valmennuspäivässä tutustutaan oman tekemisen kautta harjoituksiin, joita voi hyödyntää vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukena omassa opetus- ja ohjaustyössä. Samalla peilataan ja houkutellaan esiin omia persoonallisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Harjoitukset lisäävät sekä opettajan että opiskelijoiden itsetuntemusta ja vahvistavat elämän eri… Read More

21.11.2018

Luennolla keskitytään osallisuuden, kouluun kiinnittymisen ja hyvinvoinnin lisäämisen teemoihin “Vip –oppilaiden” eli vaativan erityisen tuen, oireilevien ja syrjässä olevien lasten ja nuorten tukemisen näkökulmasta. Luennolla puhutaan mm. emotionaalisesti turvallisen tilan ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentamisesta, oireilevan oppilaan kanssa työskentelystä ja… Read More

22.11.2018

Kasvun, oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tukeen liittyvät ajankohtaiset teemat kokoavat yhteen opetus- ja ohjaushenkilöstöä varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja perusopetuksesta toiselle asteelle. Päivät koostuvat alan asiantuntijoiden luennoista sekä toiminnallisista työpajoista. Näyttelyosastolla voi tutustua alan uusimpiin opetusmateriaaleihin, kirjoihin ja peleihin. Seuraavat Pohjoisen… Read More

30.11.2018

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät -hankkeen verkostopäivän tavoitteena on vahvistaa ja jakaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaukseen liittyvää osaamista, kokemuksia, hyviä käytänteitä, työkaluja sekä verkostoitua eri toimijoiden kesken. Päivä koostuu lyhyistä puheenvuoroista, työpajoista, verkostoitumisesta sekä paneelikeskustelusta. Tavoitteena on… Read More

Valitun päivän tapahtumat

Tässä kuussa

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.