VÖLJYSSÄ

VÖLJYSSÄ-hanke pohjautuu koulutusta koskeviin tutkimustuloksiin, joissa huolta herättää erityisesti koulutuksensa opintojen alkuvaiheessa keskeyttävät, syrjäytymisvaarassa olevat sekä toimintarajoitteiset nuoret. Hanke vastaa keskeyttämisvaarassa olevien, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin saada opintoihinsa tukea kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti. Samalla tuetaan heidän positiivista opiskelijaidentiteettiään ja elämänhallintataitoja.

Hankkeen päätavoitteena on erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Osatavoitteita ovat VÖLJYSSÄ-toimintamallin kehittäminen ja pilotointi sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen mallin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

VÖLJYSSÄ-toimintamalliin sisältyy systemaattinen toimintatapa ja menetelmät tunnistaa keskeyttämisvaarassa olevat, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat oikea-aikaisesti ja opiskelijalähtöisesti, uudenlainen ryhmätoimintamuoto keskeyttämisvaarassa olevien, erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämälähtöiseen ja työvaltaiseen opiskeluun sekä toimintatavat ja työvälineet positiivisen opiskelijaidentiteetin ja elämänhallintataitojen vahvistamiseen.

Lisäksi hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista VÖLJYSSÄ-toimintamallin mukaiseen toimintaan. Malli on otettavissa käyttöön myös muissa ammatillista koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Hanke toteutetaan 1.3.2020-31.7.2022 ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-rahoituksella.


Tästä linkistä pääset seuraamaan VÖLJYSSÄ-hanketta Instagramissa!

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.