AVEKKI – Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista

AVEKKI- perusteet:

 • Kesto 8 h
 • Sisältää AVEKKI-toimintatapamallin perusteet (ei todistusta)
 • Teoriassa käsitellään yhteisöllisyyttä, ennakointia, viestintää ja lainsäädäntöä työssä tapahtuvan väkivallanuhan näkökulmasta, ei sisällä esim. kiinnipitoharjoitteita
 • Käytännössä käydään läpi itsensä suojaamisen perusteita
 • 8 h koulutus soveltuu henkilöstölle, joka ei joudu työtehtävissä rajoittamaan asiakasta fyysisesti

12 h koulutuksen esimerkkisisältö:

 • Teoriassa keskitytään työntekijän ennaltaehkäisy- ja ennakointitaitojen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä rajoittamiseen liittyviin riskeihin.
 • Käytännön harjotteissa itsensä suojaamisen lisäksi harjoitellaan istuallaan rauhoittamisen ja hallinnan periaatteita turvallisesti ja hallitusti.
 • Soveltuu henkilöstölle, joka joutuu satunnaisesti rajoittamaan asiakasta fyysisesti.

16 h koulutuksen esimerkkisisältö:

 • Teoriassa keskitytään laajemmin työntekijän ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä rajoittamisen riskeihin ja jälkiselvittelyyn.
 • Käytännön harjoitteissa itsenä suojaamisen lisäksi istualtaan rauhoittaminen ja hallinta sekä asiakkaan siirtäminen/kuljettaminen turvallisesti ja hallitusti.
 • Soveltuu henkilöstölle, joka joutuu satunnaisesti rajoittamaan asiakasta fyysisesti

24 h koulutuksen esimerkkisisältö:

 • Sisältää täysimittaisen Avekki-toimintatapamallin koulutuksen.
 • Teoria voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskitytään joihinkin seuraavista kokonaisuuksista tai sivutaan jokaista osa-aluetta jotenkin. AVEKKI- toimintatapamallinmukaiset teoriakokonaisuudet ovat ennakointi, ennaltaehkäisy, vuorovaikutus, ammatilliset valmiudet, turvallinen hallinta, hallinnan riskit sekä jälkiselvittely
 • Käytäntö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Käytännönharjoitteiden kaikki kokonaisuudet seuraavassa. Näistä valitaan työyhteisön tarpeiden mukaiset harjoitteet. Keskusteluasento, pysäyttäminen ja yhteyden saaminen, lähestyminen ja siirtyminen hallintaan, kuljettaminen eteen- ja taaksepäin, maahan saattaminen/vienti, maassa hallinta, istuallaan rauhoittaminen ja hallinta.
 • Soveltuu henkilöstölle, joka joutuu työtehtävissään toistuvasti haastaviin tilanteisiin ja asiakkaan rajoittaminen fyysisesti on haastavaa
 • Voi sisältää case-harjoitteita
 • Osallistujat saavat virallisen Savonia amk:n todistuksen (1 op)

AVEKKI- ylläpito:

 • Kesto 4-8 h
 • Kertaa aikaisemmin käydyn AVEKKI-koulutuksen sisällön
 • Päivittää AVEKKI I – koulutuksen ajantasalle
 • Osallistujille kerrotaan AVEKKI-kehittämistyöryhmän uusimmat ohjeistukset
 • Teoria räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Käytäntö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Sisältää case-harjoitteita

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.