Kielellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja ohjauksen menetelmät

Kielelliset oppimisvaikeudet voivat nuoruusiässä ilmetä monimuotoisina puheen ja kirjoitetun kielen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeuksina. Yleisimpiä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet eli luki-vaikeudet, jotka aiheuttavat ongelmia opinnoista suoriutumisessa. Hankaluudet oppimisessa ja opiskelussa johtavat helposti negatiiviseen kierteeseen ja jopa koulupolulta syrjäytymiseen.

Kielellisiin oppimisvaikeuksiin keskittyvä koulutus tarjoaa kattavan peruspaketin tietoa ja työkaluja siitä, miten kielellisiä oppimisvaikeuksia voi tunnistaa ja oppimista tukea ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksessa esitellään miten vaikeudet huomioidaan opetuksessa ja ohjauksessa siten, että oppiminen voisi onnistua, ja miten nuorta voi tukea opinnoissa kokonaisvaltaisesti.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.