Kohti HOKSia – Erityisen tuen tarpeen ja henkilökohtaistamisen suunnittelu

Ammatillisessa koulutuksessa tulee huomioida yksilöiden erilaiset tarpeet, tavoitteet, lähtökohdat ja edellytykset osaamisen kehittämiselle. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista ja huomioimista opintojen alusta saakka, kun HOKS laaditaan jokaiselle opiskelijalle. Samoin ohjaus sekä oppimisen tukeminen kuuluvat jokaiselle opetus- tai ohjaustyötä tekevälle.

Kohderyhmä:
Koulutusta voidaan suunnata johdolle, erityisopetuksesta vastaaville tai koko henkilöstölle.

Toteutus:
Toteutamme erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen sekä HOKSiin liittyvä luentoja, koulutuksia ja konsultaatioita räätälöidysti. Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksissa tutustutaan erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • Ammatillisen erityisopetuksen perusteet, lainsäädäntö ja lähtökohdat
  • Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimien kohdentaminen, moniammatillinen verkostotyö HOKS-prosessissa
  • Vaativan erityisen tuen kysymykset
  • HOKS-työpajat: Asetusten mukaisen HOKSin sisällön tuottaminen asiantuntijan ohjauksessa
  • HOKS-konsultaatiot ryhmissä

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.