Konsultaatio

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden konsultaatiot liittyvät oppilaitoksen arjen työstä nouseviin haasteisiin ja pedagogisiin teemoihin. Konsultaatio tarjoaa näkökulmia opetus- tai ohjaustyöhön sekä tukea työhön liittyvien kysymysten ja haasteiden käsittelyyn

Konsultaatio keskittyy yleensä tiettyyn ennalta sovittuun teemaan. Konsultaatiossa voidaan myös käsitellä osallistujien esiin nostamia ajankohtaisia opiskelijatilanteita. Konsultaatiot voidaan toteuttaa yksilökonsultaationa tai pienryhmissä, ja ne voivat kohdentua myös työryhmille, kuten opiskelijahyvinvoinnin toimijoille.

Kohderyhmä:
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa toimiva opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisissa oppilaitoksissa, lukiossa ja työpajoilla. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Toteutus:
Konsultaatiot suunnitellaan tilaajan toiveiden ja tarpeiden perusteella. Prosessin laajuus vaihtelee yksittäisistä konsultaatioista pitkäkestoisiin työnohjausprosesseihin. Yhden ohjauskerran kesto vaihtelee kohderyhmän, sisällön ja tavoitteiden mukaan, ja on yleensä noin kaksi tuntia. Toteutus voi vaihdella yksilöohjauksesta työparin, työryhmän tai esimerkiksi opiskelijahyvinvoinnin työryhmille tai erityisopetustiimeille suunnattuun konsultaatioon. Meiltä on mahdollista saada myös johdolle räätälöityjä konsultaatioita. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Konsultaatioiden sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • pedagogiset kysymykset
  • opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet
  • oma työrooli ja sen muutokset
  • mielenterveyden tai oppimisen pulmat
  • arjen voimavarat
  • HOKS

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.