Luottamuksellisen ja toimivan ohjaussuhteen rakentuminen

Muuttuva koulutusmaailma, osaamisperusteisuus ja opiskelijoiden kasvavat haasteet haastavat tapaamme ohjata ja opettaa. Tässä koulutuksessa tutustutaan ohjauksen perustaitoihin sekä työparityöskentelyyn opetus- ja ohjausyhteistyön muotona. Osana koulutusta esitellään YTSI – opettaja-ohjaaja työparimalli, joka on ammatillista vuorovaikutusta sekä yhteistyötä ja arjen sujumista edistävä työkalu. Työskentelytavan ovat kehittäneet erityisopetuksen ja ohjauksen ammattilaiset.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • luottamuksellisen ja toimivan ohjaussuhteen rakentuminen
 • luottamus ohjaussuhteessa
 • muutoksen dynamiikka
 • yksilöllisyyden huomioiminen
 • ohjaajan vuorovaikutustaidot
 • YTSI – työparityöskentely yhteistyön muotona
 • ihmiskäsitys, arvoperusta, ammatti-identiteetti
 • opettaminen ja ohjaaminen
 • ammatillinen vuorovaikutus
 • voimantunne, työnilo vai stressi ja uupumus?
 • YTSI-yhteistyösitoumus – työparin yhteistyösuunnitelma

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.