Motivaation jäljillä

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän. Myös työelämä tarvitsee innostuneita osaajia, ja omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan innostusta ja sisäistä motivaatiota.

Motivaatioon ja innostukseen liittyy myös omien vahvuuksien tunnistaminen. Jokaisen nuoren tulisi koulupolkunsa aikana saada selville, missä hän on hyvä.  Vahvuuksien kautta rakentuu yksilöllinen polku työelämään ja hyvään elämään.

Koulutuksessa perehdytään opiskelijan motivaation vaikuttaviin tekijöihin sekä miten niitä voi opetuksen ja ohjauksen keinoin vahvistaa.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • Innostuksen lähteillä
  • Sisäisen motivaation jäljillä
  • Oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut
  • Motivoiva ja voimaannuttava ohjaus

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.