Oppimista edistävät oppimisympäristöt

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää oppimisympäristön merkitys oppimisen ja kohtaamisen mahdollistajana. Koulutuksessa tutustutaan kokemuksiin ja esimerkkeihin siitä, miten erilaisilla tavoilla opiskelua voidaan toteuttaa. Koulutukseen liittyy tutustuminen Ammattiopisto Luovin oppimisympäristöihin.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • Oppimisympäristö – pedagoginen ratkaisu
  • Oppimisympäristön perustaminen
  • Oppimisympäristön ja opetussuunnitelman yhteensovittaminen
  • Oppimisympäristön prosessit
  • Oppimista edistävät ratkaisut: työskentelytapa, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen laatu, jatkuva ja kannustava arviointi ja palaute, aito oppimisympäristö
  • Mitä oppimisympäristössä opitaan?
  • Mitä lisäarvoja oppimisympäristö luo oppilaitosyhteisölle?

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.