RUORI – Erityisen ja vaativan tuen tarpeen arviointimenetelmä

RUORI-arviointimenetelmä on kansainväliseen ICF-luokitukseen perustuva toimintakykymittari, jonka avulla koulutukseen hakija tai opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. Voimavarakeskeisessä arvioinnissa pohditaan yhdessä myös hakijan tai opiskelijan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta opinnoissa.

RUORIssa koottua arviointitietoa voidaan hyödyntää yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen jälkeisessä jatkosijoittumisessa myös eri oppilaitosten ja palveluntuottajien välillä.

Koulutuksessa perehdytään RUORI-arviointimenetelmän käyttöönottoon ja ICF-pohjaiseen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakaslähtöiseen arviointiin ja palvelujen suunnitteluun.

Lisätietoa RUORIsta tästä linkistä.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa osin tai kokonaan myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tarkemmin tilaajan toiveiden mukaan.

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.