Työnohjaus ja vertaismentorointi

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia toisiltaan. Ammattiopisto Luovin asiantuntijoilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka kokemus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä.

Vertaismentorointi on osaamisen kehittämisen ja jakamisen menetelmä, jossa mentorointiin osallistuvat toimijat ovat tasavertaisia kollegoita ja asiantuntijoita. Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kasvua, työtehtävien hoitamista, ongelmanratkaisua sekä lisätä työhyvinvointia. Mentoreina toimivat vertaismentorointikoulutuksen suorittaneet ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös verkkototeutuksena. Koulutus sisältää myös teemoihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.