Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus on työnohjauksellista ja osallistavaa valmennusta, jossa voidaan käsitellä työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kehittämisen kohteita ja haasteita. Valmennus on ratkaisukeskeistä, voimavaralähtöistä ja dialogista – siinä käytetään dialogisia menetelmiä, joiden avulla työyhteisön jäsen saa mahdollisuuden puhua, kuunnella ja tulla kuulluksi. Näin jokainen voi vaikuttaa ja osallistua käsiteltävään teemaan. Työyhteisö tekee yhdessä suunnitelman, aikataulun ja tavoitteet käsiteltävän asian hoitamiseksi.

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhdessä tekemistä sekä parantaa työyhteisön sitoutumista ja luottamusta.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • muutostilanteet
  • työnjako
  • yhdessä oppiminen
  • työssä jaksaminen
  • mikä tahansa työyhteisön itse määrittelemä aihe

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.