Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen

Opiskelijoiden moninaisuus on arkipäivää, ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata ja ohjata jokaista opiskelijaa hänen yksiöllisellä polullaan kohti työelämää. Opettajan tai ohjaajan ja opiskelijoiden välinen toimiva vuorovaikutus  voi parhaimmillaan edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Myönteinen tunneilmapiiri on myös oppimisen edellytys.

Myös oppilaitosyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä.

Osallistavassa valmennuksessa tutustutaan temperamenttiin, omaan vuorovaikutustyyliin sekä luontaisiin taipumuksiin ja niiden merkitykseen yhteisöllisen ja osallistavan oppimisympäristön rakentajana. Lisäksi pohditaan omaa tapaa kohdata ja ohjata sekä tutustutaan erilaisiin käytännön työkaluihin kohtaamisten mahdollistajana.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • Erilaisuuden kohtaaminen: temperamentti ja toimintatyylit
  • Tunnetaidot ja myönteisen ilmapiirin merkitys
  • Vuorovaikutus kohtaamisen lähtökohtana
  • Kohtaamisen työkaluja

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.