Erityisen hyvä opettajuus 3 op, Tampere

Ratkaisukeskeisyys, vahvuusperusteisuus ja positiivinen pedagogiikka ovat tärkeä osa opettajan työtä sekä opettajuutta. Näitä taitoja vahvistamalla voidaan saada hyviä tuloksia aikaan sekä yksilö- että ryhmätasolla. Jotta opettaja voi työssään toteuttaa ratkaisukeskeistä ja opiskelijoiden osallistavaa toimintaa, hänen tulee itse osata dialogisia taitoja ja kohtaamista.

Koulutuksessa perehdytään dialogisuuteen ja sen perusteisiin sekä harjoitellaan dialogisin menetelmin intensiivistä kuuntelemista ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutuksen tavoitteena on saada omia kokemuksia dialogisuudesta ja sen menetelmistä, soveltaa niitä omaan työhön sekä löytää työkaluja opiskelijan tai muun verkoston kohtaamiseen. Dialogiset taidot auttavat myös opettajaa reflektoimaan omaa toimintaansa ja opettajuuttaan sekä helpottavat työskentelyä tiimissä. Samalla opettaja oppii tunnistamaan itsestään ja muista vahvuuksia, käyttämään positiivisia ja dialogisia menetelmiä ryhmätilanteissa sekä vahvistamaan ohjaustaitoja.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähipäivää, joista ensimmäinen on 28.10.2019 klo 9-15 ja toinen 2.12.2019 klo 9-15 Tampereella (Ammattiopisto Luovi, Yliopistonkatu 56). Lähipäivien välissä osallistujat perehtyvät kirjallisuuteen ja työstävät omaa oppimistaan välitehtävän avulla. Koulutus on toiminnallinen ja osallistava.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kouluttaja: Seija Tuomisto KM, ammatillinen erityisopettaja, työnohjaaja
Kohderyhmä: opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä tiimivastaavat ja lähiesimiehet

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 2 -hanketta. Lisätietoa HET2-hankkeesta: www.luovi.fi/luovi/projektit/het2

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.