VETOVOIMALA-kortit

Opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön kehitettiin VETOVOIMALA-kortit VETOVOIMALA-hankkeessa. Korttien päivitetty versio on nimeltään RUORI-kortit.

Kortit auttavat tunnistamaan tuen tarpeita, vahvuuksia ja kehityskohteita sekä menetelmiä urapolun ja opintojen suunnitteluun.

Kortteja voi hyödyntää RUORI-arvioinnin tekemisessä, erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa sekä kuvaamisessa. Kortit toimivat myös keskustelun tukena erilaisissa ohjaustilanteissa.

Mitä VETOVOIMALA-korttipakkaus sisältää?

Korttipakkaus sisältää kahdet erilaiset kortit:

 • Isot kaksipuoleiset kuvakortit (34 kappaletta) sisältävät kuvia ja lisäkysymyksiä osa-alueista.
 • Pienet menetelmäkortit (68 kappaletta) sisältävät menetelmiä opiskelun tueksi.

Kortit on jaettu väritunnisteita käyttäen neljään osa-alueeseen RUORI-arvioinnin mukaisesti:

 1. Voimavarat
 2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
 3. Yhteistyötaidot
 4. Arjen ja asumisen taidot

Korttien käyttötapoja on monia

Kortit yksilötyöskentelyssä ja ohjauksen tukena

 • Kuvakorttien avulla voi tutustua RUORI-arviointiin ja keskustella aiheista kuvia ja korttien lisäkysymyksiä hyödyntäen.
 • Kuvakortit voi jakaa pöydälle ja valita korteista esimerkiksi omat vahvuudet tai tuen tarpeet. Valitut kortit voi esimerkiksi valokuvata tulevaa keskustelua varten.
 • Menetelmäkorttien avulla voi valita itselle sopivia tuen ja ohjauksen menetelmiä.
 • Kortit sopivat hyvin RUORI-ohjauskeskustelulomakkeen tukena, jossa toimintakykyä kuvataan yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Korttityöskentelyssä saatua tietoa voi hyödyntää opintojen ja ohjauksen suunnittelussa sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Kortit ryhmätyöskentelyssä

 • Korttien kuvia voi hyödyntää keskustelun herättäjänä siten, että kukin osallistuja valitsee yhden kortin josta haluaa keskustella.
 • Korttien kääntöpuolella olevia kysymyksiä voi käyttää keskustelun herättäjänä.
 • Korttien avulla voi tutustua RUORIn osa-alueisiin. Kortit voi ryhmitellä väritunnisteiden avulla ja keskustella osa-alueiden sisällöistä hyödyntäen kuvia ja lisäkysymyksiä.
 • Korttien avulla voi harjoitella palautteenantoa siten, että osallistujat valitsevat korttien avulla vahvuuksia itselle tai toisille ja perustelevat valintansa muille.
 • Menetelmäkorttien avulla voi valita itselle tai toisille sopivia tuen ja ohjauksen menetelmiä.

Lisämateriaalia RUORIn ja VETOVOIMALA-korttien käyttämiseen

Lisämateriaaliin on koottu linkkejä ja vinkkejä aihepiireittäin ja ne ovat vapaasti käytettävissä ohjaus- ja opetustyön tukena. Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin ja poistut sivustoltamme. Linkatuissa sivuissa ja tiedostoissa ei välttämättä ole huomioitu saavutettavuutta.

Voimavaroja tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia urapolun suunnitteluun, työelämätaitojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Urapolun suunnittelu ja työelämätietous

Hyvinvoinnin vahvistaminen

Oppimis- ja työskentelyvalmiuksia tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia oppimisen ja työskentelyvalmiuksien arviointiin ja taitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen.

Yhteistyötaitoja tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaaleja yhteistyötaitojen vahvistamiseen.

Arjen ja asumisen taitoja tukevat materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia arjen ja asumisen taitojen harjoittelemiseen ja vahvistamiseen.

ICF-luokitus

Korteissa esillä olevat toimintakyvyn osa-alueet perustuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF).

Siirry lukemaan lisätietoja ICF-luokituksesta

VETOVOIMALA-kortit

VETOVOIMALA-kortit on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa VETOVOIMALA-hankkeessa, joka toteutettiin Ammattiopisto Luovin, Stadin ammatti – ja aikuisopiston sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteistyönä vuosina 2018–2020.

Siirry hankkeen sivulle.