Luovi-laatu

Laatutyö ja Luovi-laadunhallinta perustuu Ammattiopisto Luovin strategiaan sekä Luovi-laadun linjauksiin. Yksi Luovin neljästä strategisesta tavoitteesta on: Erinomaisiin tuloksiin tunnustetulla Luovi-laadulla.

Luovi-laatu toteutuu sisällyttämällä laatutyö osaksi arkea ja jokaisen luovilaisen työtä. Tavoitteenamme on varmistaa toiminnan tasalaatuisuus ja Luovin kyky vastata opiskelijoiden, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin sekä ammatilliselle erityisopetukselle asetettuihin tavoitteisiin.

Luovissa on määritettynä prosessikartta, prosessit ja prosessinomistajat sekä arviointi-, palaute- ja seurantajärjestelmä.

Seuranta ja mittarit

Seuranta- ja mittaritietomme on määritetty Balance Score Card:n mukaisesti Luovi-kompassissa. Mittareita kehitetään yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkostossa, European ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n portaalityöryhmässä. Keskeiset koulutuksen vaikuttavuuden mittarit ovat opiskelijoiden elämänlaadun muuttuminen ja sijoittuminen sekä opintojen läpäisy.

Arvioinnit ja palautteet

Toteutamme arviointeja ja palautekyselyjä vuosittaisen Arvioinnit ja palautteet -suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmamme sisältää kehittämistarpeiden tunnistamisen ja kehittämistoimenpiteiden määrittämisen Luovi-luotain kehittämistaulukon avulla sekä kehittämissuunnitelmien laatimisen sekä niiden toteutumisen seurannan.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa keräämme palautetta mm. opiskelijoille suunnatuilla aloitus-, opinto-, päättö- ja sijoittumiskyselyillä. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa palautteita ovat Aipal- ja OPAL-kyselyt.

Teemme säännöllisesti itsearviointeja ja toteutamme sisäisiä arviointeja ja vertaisarviointeja sekä AMEO-verkostossa että kansainvälisen toiminnan kumppanuusverkostoissa. Osallistumme lisäksi kansallisiin arviointeihin ja hyödynnämme niiden tulokset toiminnan kehittämisessä.

Saavutuksiamme

 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto, jossa erityisteemana Tiedolla johtaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2017
 • Euroopan unionin koulutuksen, nuorisotoimen, urheilun ja kulttuurin pääosaston asiantuntijaryhmä valitsi Luovin koordinoiman Strength from peer review – developing the quality of international activities in VET -projektin menestystarinaksi vuonna 2017
 • Luovin koordinoima Osaava 5 -projekti palkittiin vuoden 2015 Osaava-verkostona. Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä Vuoden 2015 Osaava verkosto -palkinto jaettiin Jyväskylässä 12.11.2015
 • Recognised for Excellence 4 star -tunnustus vuonna 2014
 • Kunniamaininta opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2012 erityisteemasta Hyvinvoiva oppimisympäristö
 • Eurooppalainen Innovation Prize Toive-hankkeessa kehitetyllä työanalyysimallilla vuonna 2012
 • Kunniamaininta ja kolmen parhaan joukkoon sijoittuminen Henry ry:n valtakunnallisessa Henkilöstöteko 2011 -kilpailussa
 • Tuettu työllistyminen ry:n vuosipalkinto vuonna 2011
 • Aikuiskoulutuksen EQUASS Assurance -sertifiointi vuonna 2011 ensimmäisenä toimijana Suomessa
 • Imagotutkimuksen hyvä tulos verrattuna muihin mukana olleisiin organisaatioihin vuonna 2010
 • Tavoitetason ylittäminen kaikilla arviointialueilla opiskelijahuollon kansallisessa arvioinnissa vuonna 2009
 • Leonardo da Vinci laatusertifikaatit liikkuvuushankkeille Dream College ja MENU
Logo_EFQM_Recog.Excel.4_CMYK2011

 

Lisätiedot

Laatupäällikkö Timo Huurinainen, puh. 040 319 3117, timo.huurinainen(a)luovi.fi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.