Asuntola­paikan hakeminen

Ammattiopisto Luovissa on asuntola tietyillä paikkakunnilla. Voit hakea asuntolapaikkaa samalla, kun haet opiskelijaksi Luoviin. Asuntolapaikkoja on rajoitetusti.

Kuka voi hakea asuntolapaikkaa?

Asumisoikeus myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista kulkea päivittäistä koulumatkaansa kotoaan käsin. Asuntolapaikan myöntäminen ja asumisoikeusasiat käsitellään yksilökohtaisesti opiskelijavalinnan ja asuntolapaikan haun yhteydessä.

Asuntolapaikkaa ei voida myöntää, jos opiskelijan tarvitsema ohjauksen ja tuen määrä on suurempi kuin oppilaitoksen asuntolassa on mahdollisuus tarjota tai jos opiskelija pystyy kulkemaan koulumatkansa kotoaan käsin.

Näin haet asuntolapaikkaa jatkuvassa haussa

Asuntolapaikkaa haetaan jatkuvan haun hakulomakkeella. Lomakkeella on kenttä ”Haen asuntolapaikkaa”. Laita ruksi tähän kenttään. Koulutusten ja tutkintojen esittelysivuilta löydät linkin jatkuvan haun hakulomakkeelle.

Näin haet asuntolapaikkaa yhteishaussa

Yhteishaussa koulutuksiin ja tutkintoihin haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Hakulomakkeella voit hakea myös asuntolapaikkaa. Kysymys asuntolapaikasta avautuu vain niiden Luovin opiskelupaikkakuntien kohdalla, joihin on mahdollista hakea asuntolapaikkaa.

Asuntoloiden sivut

Tutustu Luovin asuntoloiden omille esittelysivuille