Erkkaa verkossa -luennot

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO. Luentosarjan kohderyhmää ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Luennot lähetetään Ammattiopisto Luovin Helsingin tai Oulun yksiköstä verkkoluentoina tuhansille katsojille ympäri Suomen. Voit seurata luentoja mukavasti omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi laadukkaana Livestream-lähetyksenä. Livestream lähetysten kuvaukset ja taltiointi  toteutetaan Ammattiopisto Luovin audiovisuaalisen viestinnän opiskelijatyönä.

Ilmoittaudu luennolle täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kyseisen luennon kohdalta. Suora lähetys alkaa klo 14.00. Luento alkaa noin klo 14.15 ja päättyy klo 16.00.

Syksyn 2017 Erkkaa verkossa -luennot

Ke 27.9.2017
Tulevaisuuden oppimisen kulissit
Konsultti
Jere Rinne, Ground Communications

Ihmisillä on taipumus nähdä tulevaisuus hyvin samanlaisena kuin nykyisyys. Havaittava ja myös näkymättömissä oleva toimintaympäristömme kuitenkin muuttuu koko ajan, osan mielestä nopeammin kuin koskaan ennen ihmisen historiassa. Digitaalisten ja analogisten rajapintojen lähentyessä uusien oppimisen mahdollisuuksien lisäksi syntyy myös uusia, joskus jopa piilossa olevia odotuksia ja paradigmoja, joilla on vaikutusta oppimiseen. Miten tämä kaikki vaikuttaa oppimisen ympäristöihin, tapoihimme toimia tai kompetensseihin, joita tarvitsemme pärjätäksemme elämässämme?

Jere Rinne on kiinnostunut tarkastelemaan teknologian kehittymisen vaikutuksia kulttuuriin ja ihmisten käytöksen muutokseen. Tällä hetkellä Jere työskentelee viestinnän konsulttina Ground Communicationsissa, ennen sitä hän on työskennellyt Otavan Opiston osuuskunnassa, jossa on rakennettu mm. yhteisöllisen oppimisen malleja omaehtoiseen oppimiseen, julkaistu Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometria ja autettu kouluja digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen kanssa.

Ilmoittaudu luennolle tästä linkistä

 

Ke 18.10.2017
Kun opiskelu ei nappaa, mistä kenkä puristaa?
Opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen, Ammattiopisto Luovi

Kun opiskelu ei nappaa, onko opiskelija vain tyhmä, laiska ja saamaton, vai onko taustalla sittenkin jotain muuta? Miksi koulu ei kiinnosta? Voiko motivaatiolle tehdä jotakin? Miksi ei oppi mene perille? Luento antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, millaisilla asioilla voi olla vaikutusta nuoren käyttäytymiseen sekä tapaan reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Mitä opetus- tai ohjaustyössä toimiva ammattilainen voi käytännössä tehdä, jos opiskelu ei nappaa?

Riina Karvosella on yli 20 vuoden kokemus erityisryhmien kasvatus-, ohjaus ja opetustyöstä. Luovissa hän vastaa opiskeluhyvinvointipalvelujen ja opiskelijavalinnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä HOJKS-prosessiin liittyvästä laatu- ja kehittämistyöstä. Hän toimii aktiivisesti myös valtakunnallisissa erityisopetuksen verkostoissa. Asiantuntijakouluttajana ja konsulttina Riina on toiminut vuodesta 2000 alkaen erilaisissa opetus-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Hän myös kirjoittanut artikkeleja ja toimittanut julkaisuja. Koulutuksen aihepiiriin liittyen Riina on ollut kehittämässä opiskelijan voimaantumista ja motivaatiota vahvistaa Mun reitti –ryhmävalmennusohjelmaa sekä Ruori – ohjauksen ja pedagogisen tuen tarpeen arviointityökalua.

Ilmoittaudu luennolle tästä linkistä

 

Pe 17.11.2017 klo 9.00 – 16.00
Erkkaa verkossa 10-vuotisjuhlalähetys

Erkkaa verkossa -juhlavuoden kunniaksi lähetämme koko päivän suoraa Erkkaa verkossa -ohjelmaa Oulusta, Ammattiopisto Luovista. Lähetys on osa Pohjoisen Suomen oppimisen tuen päiviä. Päivään mahtuu paljon ohjelmaa, kuten seuraavat huippuluennoitsijat:

Erityispedagogiikka eilen, tänään ja huomenna – onko jokin muuttunut?
Erityispedagogiikan professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Luennossa luodaan lyhyt katsaus erityispedagogiikan ja –opetuksen historiaan. Siitä siirrytään tämän päivän erityisopetukseen ja lopuksi pohditaan hetki erityispedagogiikan roolia tulevaisuudessa. Luennon lähteinä käytetään alan tutkimusta sekä oppi- ja väitöskirjoja, mutta myös vuosikymmenten aikana kertynyttä kokemusta erityispedagogiikan kentällä.

Koulukuntoisuus
Psykiatrian erikoislääkäri Asko Niemelä, Wellmind Oy

Sisältökuvaus tulossa!

Matikkanälkä – kohti maistuvaa matikkaa!
KT, yliopistonopettaja Laura Tuohilampi, Jyväskylän yliopisto

Oppilaat kertovat tutkimuksissa kokevansa matematiikan tärkeäksi. Matematiikkaa myös osataan melko hyvin, huolimatta viimeaikaisista notkahduksista kansainvälisissä seurannoissa. On kuitenkin eri asia kokea, että matematiikka on tärkeää yleisesti kuin kokea se tärkeäksi itselle. Mihin suomalaisoppilaat hyödyntävät osaamistaan? Eivät ainakaan toivotussa määrin matemaattisille opiskelualoille hakeutumiseen. Teknologia-aloilla on seurattu tilannetta huolestuneena, pohtien, riittääkö luonnontieteiden osaajia tulevaisuudessakin. LUMA-aineiden on todettu kärsivän opiskelijapulasta, ja matemaattisten aineiden opettajaopiskelijaksi pääsee oikeastaan kuka tahansa, joka alalle sattuu intoutumaan.

Matematiikka ei kuitenkaan ole tylsää, eikä siitä tarvitse väkisin yrittää tehdä mielekkäämpää: riittää, ettei sitä tarjoilla liian kuivana pullana. Työpajassa osallistujat pääsevät kokemaan, mikä on tylsäksi koetun matematiikan vaihtoehto ja miten se toteutetaan omassa opetuksessa. Osallistujat pääsevät kokemaan matematiikan nälän. Viemisiksi tarjoillaan runsas annos ravintorikkaita matematiikan oppimisaktiviteetteja.

Laura Tuohilampi on matematiikan didaktiikan yliopistonopettaja, täydennyskouluttaja ja matematiikan oppimisen tutkija. Hän on väitellyt matematiikan opetuksen mielekkyydestä ja toiminut monin tavoin matematiikan opetuksen monipuolistamisen edistämiseksi (mm. Matikkanälkäpeli-blogi, Matematiikan päivä, Peruskoulupesula-blogi, teemapäivä FLUSH – koko koulun pesu, huuhtelu ja linkous!). Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä matematiikan oppimisen tutkimusprojekteissa sekä läheisessä yhteistyössä kansallisten matematiikan oppimisarviointien kanssa. Opetustyöstä hänellä on vuosien omakohtainen kokemus. Tuohilammelta julkaistiin vuoden 2017 alussa kirja Matikkanälkä, jonka pääväitteenä todetaan ihmisten ja oppilaiden suorastaan janoavan matematiikka, kunhan se tarjoillaan asianmukaisesti hyvänmakuisena.

Ilmoittaudu tästä linkistä seuraamaan Erkkaa verkossa 10-vuotisjuhlalähetystä / tallennetta Livestreamin välityksellä.

Haluatko osallistua tapahtumaan paikan päällä? Lisätiedot ja ilmoittautuminen Oppimisen tuen päivien sivuilla

 

 

Verkossa katsottavissa olevia Erkkaa verkossa -luentoja

Ti 25.4.2017
Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen ja arviointikulttuurin kehittäminen
Opettaja, kouluttaja Pekka Peura, Eduhakkerit

Luennolla tutustutaan käytännön toimintamalleihin, miten yksilön erilaisia tarpeita ja oppimistyylejä pyritään huomioimaan yhteisöllisessä oppimisessa. Myös arviointikulttuurimme on keskiössä siinä, kun perinteisestä opetuksesta siirrytään yksilöitä monipuolisemmin huomioivaan opetukseen. Luennolla tutustutaan, miten perinteistä arviointia monipuolistamalla pystytään aktivoimaan oppijoita ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, jolloin erilaiset yksilöt pystytään huomioimaan aiempaa paremmin.

Ilmoittaudu luennolle tästä, saat paluuviestinä luentolinkin. Luentomateriaaliin pääset tästä
Luento on katsottavissa verkossa 25.4.2018 asti

Yhteistyössä kohti toimijuutta – hyvän ohjaustoiminnan elementit
Opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläinen, Itä-Suomen yliopisto

Luento käsittelee ohjausta laaja-alaisena ammatillisena toimintana, jossa tuetaan erilaisia muutosprosesseja vahvistaen ohjattavan toimijuutta. Sanna Vehviläinen käsittelee ohjausta ilmiönä ja professionaalistuvana kenttänä. Hän esittelee ohjauksen ydinelementtejä siitä näkökulmasta, mihin ohjaustyötä tekevä voi tarttua kehittääkseen omaa toimintaansa. Sanna Vehviläinen esittelee erityisesti vuorovaikutustutkimuksen tuloksiin nojautuvia jäsennyksiä hyvästä ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjausprosessin taitavasta hallinnasta.

Ilmoittaudu luentoon tästä ja saat paluuviestinä luentolinkin luentotallenteeseen. Luentomateriaaliin pääset tästä.
Luento on katsottavissa verkossa 22.3.2018 asti.

 

Tunteet opetustyössä
PsM, sertifioitu coach Jarkko Rantanen, Emergy Oy

Erityisopetuksessa tunteet nousevat usein pintaan. On kohdattava opiskelijoiden tunteet, perheiden tunnereaktiot, samoin omien tunteiden kanssa on pärjättävä jollain tapaa. Tunteiden käsittely kuluttaa voimavaroja, mutta toisaalta – tunteiden kautta syntyy myös työn ilo ja merkityksellisyys. Luennolla käydään läpi, miten tunnetaitoja kehittämällä voidaan edistää opetustyön onnistumista.
Tässä Jarkon luennon Luentomateriaali.  Ilmoittaudu luennolle tästä ja saat paluuviestinä linkin luentotallenteeseen. Luento katsottavissa verkossa 29.9.2017 asti.


Perheiden tukeminen, perheiden voimavarat, kasvatuskumppanuus
HTM, TM, Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila käsittelee luennossaan tämän päivän perheiden hyvinvointia ja tarpeita, jotka heijastuvat koulun arkeen oppilaan sekä kodin ja koulun vuorovaikutuksen kautta. Mihin kiinnittää huomiota? Mikä on opettajan kannalta oleellista ottaa huomioon? Entä miten rajata opettajalle kuuluvaa ja kuulumatonta? Miten opettajana jaksan kaiken tämän keskellä?

Huom! Tähän luentoon ei liittynyt luentomateriaalia.  Ilmoittaudu luennolle tästä ja saat paluuviestinä linkin luentotallenteeseen. Luento katsottavissa verkossa 27.10.2017 asti.

Vuoden 2016 Erkkaa verkossa -luennot on toteutettu osana OPH:n rahoittamaa NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea -hanketta. Vuoden 2017 Erkkaa verkossa -luentoja rahoittavat Aluehallintovirastot.

 

avi

Print

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.