Erkkaa verkossa -luennot

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO. Luentosarjan kohderyhmää ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Luennot lähetetään Ammattiopisto Luovin Helsingin tai Oulun yksiköstä verkkoluentoina noin 70 etäpaikkakunnalle ympäri Suomen. Voit seurata luentoja myös mukavasti omalta tietokoneeltasi laadukkaana Livestream-lähetyksenä. Livestream lähetysten kuvaukset ja taltiointi  toteutetaan Ammattiopisto Luovin audiovisuaalisen viestinnän opiskelijatyönä.

Katso etäpaikkakunnat ja lisätiedot

Ilmoittaudu luennolle täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kyseisen luennon kohdalta. Suora lähetys alkaa klo 14.00. Luento alkaa noin klo 14.15 ja päättyy klo 16.00.

Kevään 2017 Erkkaa verkossa -luennot

Ti 25.4.2017
Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen ja arviointikulttuurin kehittäminen
Opettaja, kouluttaja Pekka Peura, Eduhakkerit

Luennolla tutustutaan käytännön toimintamalleihin, miten yksilön erilaisia tarpeita ja oppimistyylejä pyritään huomioimaan yhteisöllisessä oppimisessa. Myös arviointikulttuurimme on keskiössä siinä, kun perinteisestä opetuksesta siirrytään yksilöitä monipuolisemmin huomioivaan opetukseen. Luennolla tutustutaan, miten perinteistä arviointia monipuolistamalla pystytään aktivoimaan oppijoita ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, jolloin erilaiset yksilöt pystytään huomioimaan aiempaa paremmin.

Ilmoittaudu luennolle tästä, saat paluuviestinä luentolinkin. Luentomateriaaliin pääset tästä
Luento on katsottavissa verkossa 25.4.2018 asti

 

Verkossa katsottavissa olevia Erkkaa verkossa -luentoja

Yhteistyössä kohti toimijuutta – hyvän ohjaustoiminnan elementit
Opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläinen, Itä-Suomen yliopisto

Luento käsittelee ohjausta laaja-alaisena ammatillisena toimintana, jossa tuetaan erilaisia muutosprosesseja vahvistaen ohjattavan toimijuutta. Sanna Vehviläinen käsittelee ohjausta ilmiönä ja professionaalistuvana kenttänä. Hän esittelee ohjauksen ydinelementtejä siitä näkökulmasta, mihin ohjaustyötä tekevä voi tarttua kehittääkseen omaa toimintaansa. Sanna Vehviläinen esittelee erityisesti vuorovaikutustutkimuksen tuloksiin nojautuvia jäsennyksiä hyvästä ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjausprosessin taitavasta hallinnasta.

Ilmoittaudu luentoon tästä ja saat paluuviestinä luentolinkin luentotallenteeseen. Luentomateriaaliin pääset tästä.
Luento on katsottavissa verkossa 22.3.2018 asti.

Lukivaikeudet ja opiskelun tukeminen
Erityispedagogiikan professori Leena Holopainen, Itä-Suomen yliopisto

Sisältökuvaus: Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet ovat yksi keskeisimmistä koulunkäyntiä ja opiskelua haittaavista tekijöistä. Lukivaikeuksia on sekä lapsilla että aikuisilla, mutta varhain aloitetut hyvät tukitoimet vähentävät lukivaikeuksien määrää nuoruusikää kohti mentäessä. Luento käsittelee lukivaikeuden taustaa, arviointia ja ilmenemistä eri ikävaiheissa sekä teoreettista ja käytännöllistä tietoa lukivaikeuksien opiskelijan tukitoimista.

Ilmoittaudu luennolle tästä ja saat paluuviestinä luentolinkin luentotallenteeseen. Luentomateriaaliin pääset tästä
Luento on katsottavissa verkossa 28.8.2017 asti

Tunteet opetustyössä
PsM, sertifioitu coach Jarkko Rantanen, Emergy Oy

Erityisopetuksessa tunteet nousevat usein pintaan. On kohdattava opiskelijoiden tunteet, perheiden tunnereaktiot, samoin omien tunteiden kanssa on pärjättävä jollain tapaa. Tunteiden käsittely kuluttaa voimavaroja, mutta toisaalta – tunteiden kautta syntyy myös työn ilo ja merkityksellisyys. Luennolla käydään läpi, miten tunnetaitoja kehittämällä voidaan edistää opetustyön onnistumista.
Tässä Jarkon luennon Luentomateriaali.  Ilmoittaudu luennolle tästä ja saat paluuviestinä linkin luentotallenteeseen. Luento katsottavissa verkossa 29.9.2017 asti.


Perheiden tukeminen, perheiden voimavarat, kasvatuskumppanuus
HTM, TM, Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila käsittelee luennossaan tämän päivän perheiden hyvinvointia ja tarpeita, jotka heijastuvat koulun arkeen oppilaan sekä kodin ja koulun vuorovaikutuksen kautta. Mihin kiinnittää huomiota? Mikä on opettajan kannalta oleellista ottaa huomioon? Entä miten rajata opettajalle kuuluvaa ja kuulumatonta? Miten opettajana jaksan kaiken tämän keskellä?

Huom! Tähän luentoon ei liittynyt luentomateriaalia.  Ilmoittaudu luennolle tästä ja saat paluuviestinä linkin luentotallenteeseen. Luento katsottavissa verkossa 27.10.2017 asti.

Vuoden 2016 Erkkaa verkossa -luennot on toteutettu osana OPH:n rahoittamaa NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea -hanketta. Vuoden 2017 Erkkaa verkossa -luentoja rahoittavat Aluehallintovirastot.

 

avi

Print

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.