Erkkaa verkossa -luennot

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO. Luentosarjan kohderyhmää ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Luennot lähetetään Ammattiopisto Luovin Helsingin tai Oulun yksiköstä verkkoluentoina tuhansille katsojille ympäri Suomen. Voit seurata luentoja mukavasti omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi laadukkaana Livestream-lähetyksenä. Livestream lähetysten kuvaukset ja taltiointi  toteutetaan osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta, opiskelijatyönä.

Kaikki Erkkaa verkossa luennot tallennetaan, ja tallenteet ovat katsottavissa vähintään 14 vrk. Tarkista kunkin luennon kohdalta, kuinka kauan tallenne on katsottavissa. Myös tallennetta katsomaan tulee ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittaudu luennolle/tallenteen katsojaksi täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kyseisen luennon kohdalta. Saat ilmoittautumisen paluuviestinä luento/tallennelinkin. Jos viestiä ei kuulu, tutustu näihin ohjeisiin

 

Tallenteena katsottavissa olevat Erkkaa verkossa -luennot

Hyvä koulupäivä kaikille – jotta kukaan ei syrjäytyisi
Jenni Kallio

Luennolla keskitytään osallisuuden, kouluun kiinnittymisen ja hyvinvoinnin lisäämisen teemoihin “Vip –oppilaiden” eli vaativan erityisen tuen, oireilevien ja syrjässä olevien lasten ja nuorten tukemisen näkökulmasta. Luennolla puhutaan mm. emotionaalisesti turvallisen tilan ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentamisesta, oireilevan oppilaan kanssa työskentelystä ja hyvän kasvun tukemisesta, arvostavasta kohtaamisesta sekä opettajan jaksamisesta haastavien tilanteiden äärellä.
Luennon aihepiirejä ovat mm. emotionaalisesti turvallisen tilan, luottamuksellisen yhteyden ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentaminen yksilön ja koko yhteisön tasolla, itseluottamuksen ja merkityksellisyyden tunteen tukeminen, oireilevan oppilaan kanssa työskentely vahvuusperustaisesti, koko yhteisön vastuu hyvinvoinnista ja hyvästä yhteistoiminnasta, kiusaamisesta ja syrjinnästä kaveruuteen ja erilaisuuden arvostamiseen; kohtaamisen taito: vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, kunnioittava ja avaava dialogi, arvostava ja kasvatustyötä tukeva yhteistyö kodin ja koulun välillä, ammattilaisten yhteistyö sekä opettajan hyvinvointi, jaksaminen ja kollegiaalinen tuki

Jenni Kallio on erityisluokanopettaja, kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus koulumaailmasta ja sen kehittämisestä. Jenni on elinikäinen oppija, innostuja ja innostaja, joka on opettajauransa aikana kouluttautunut laajalti psykologian, koulun muutoksen, erityispedagogiikan, vuorovaikutustaitojen, haastavien lasten ja nuorten kohtaamisen sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien saralla. Jenni on viimeiset kaksi vuotta työskennellyt syrjäytymisen ehkäisyn ytimessä ja pilotoinut Lohjalla uutta erityisopetuksen muotoa: vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten tukijaksotyöskentelyä. Hän toimii yhdessä oppilaan, perheen, opettajien ja moniammatillisen tukiverkoston kanssa, rakentaen keinoja siihen, että kriisiytyneissäkin tilanteissa lapset ja nuoret kiinnittyisivät vahvasti kouluun ja tulisivat haasteineen vastaanotetuksi ja vaikuttavasti tuetuiksi.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä
Tallenne on katsottavissa 21.1.2019 saakka.
Luentomateriaali on ladattavissa tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 

Kymmenen keinoa koulun työrauhaan
Jarno Paalasmaa

Miksi ja miten opetus muuttuu? Miten oppilas aktivoidaan tunnin aiheeseen? Miten löytää tasapaino vapauden ja kurin kesken? Entä miten huomioidaan oppilaan psykologiset perustarpeet ja päästään sitä kautta kunnolliseen oppimiseen? Oppilaiden kannalta mielekkäin oppiminen siirtyy vauhdilla koulun ulkopuolelle. Ratkaisu niin tiedonjanon herättämiseen kuin työrauhaongelmiinkin löytyy aktivoimalla oppilaita ja lisäämällä yhdessä tekemistä. Luennolla etsitään ulkoisia työrauhakeinoja (palkkiot ja rangaistukset) korvaavia tapoja ja esitellään kymmenen konkreettista keinoa työrauhan luomiseen.

Kasvatusvaikuttaja, opettaja ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa on myös kahden lapsen isä sekä väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on lisäksi ollut Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja ja Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita laativan työryhmän jäsen. Hän toimii kahdettakymmenettä vuotta päätoimisena opettajana. Paalasmaan viimeisimpiä teoksia ovat Maailman parhaat kasvatusajatukset (Into-Kustannus 2016) ja Aktivoi oppilaasi (PS-Kustannus 2014).

Paalasmaa on asiantuntijana Yle Oppimisen tuottamassa 7-osaisessa Kasvatusviisautta kiireisille -podcast-sarjassa. Sarjassa selvitetään, miten tämän vuosituhannen kasvatushaasteista voisi selvitä klassikkokasvattajien, esimerkiksi Jean-Jacques Rousseaun, Rudolf Steinerin, Johan Amos Comeniuksen ja Ellen Keyn opeilla. Podcastit ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 24.10.2019 saakka.

Luentomateriaali on ladattavissa tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen
Juho Viitanen

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 

”Se on pieniä tekoja sille opettajalle mutta suuria oppilaalle” – välittävän opettajan teesejä.
Tanja Äärelä, Lapin yliopisto

KT Tanja Äärelä on Lapin yliopiston erityispedagogiikan yliopistonlehtori. Tätä ennen hän on työskennellyt noin 15 vuotta lasten- ja nuorisopsykiatrisissa hoitosuhteissa olevien peruskouluikäisten opettajana sairaalakoulussa. Tutkimuksissaan Äärelä on keskittynyt nuorten vankien lapsuus- ja koulukokemuksiin, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, opettajuuteen, oppimisen haasteisiin ja viimeisimpänä sairaalaopetuksen jäsentämiseen. Tanjan ajankohtaisella ja herättelevällä luennolla pohditaan keinoja siihen, miten jokaisen oppilaan olisi mahdollista pysyä mukana koulutyöskentelyssä.

Ilmoittaudu luennolle / katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaali on ladattavissa tästä linkistä

 

Nuori, sinussa on sitä jotakin! – Arvostava kohtaaminen ja nuoren vahvuuksien ja potentiaalin löytämisen mahdollisuudet ja haasteet.
Kaisa Vuorinen

Nuorissa on erilaisia vahvuuksia ja potentiaalia, joiden esille tuomiseen ei kouluissa tapahtuva arviointi useinkaan tuo tähän riittävän laajaa näkökulmaa. Myös oman identiteetin rakentumisessa vahvuudet ovat keskeisellä sijalla siinä, miten nuori rakentaa omaa tarinaansa ja käsikirjoittaa tulevaisuutta. Luento antaa näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä siihen, miten nuorten kohtaamisen ja ohjaamisen kautta voimme vahvistaa nuoren osallisuutta ja vahvuuspotentiaalia. Luennolla paneudutaan esimerkiksi siihen, miten laaja-alaista osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa osana opetusta ja ohjausta, ja miten rakentuu positiivinen CV.

Luennoitsijana toimii positiivisen pedagogiikan tutkija, tietokirjailija ja kaikkien rakastama kouluttaja Kaisa Vuorinen.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaalin voit ladata tästä linkistä

 

Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa
Sari Haapakangas, Vanhempainliitto ry. ja Sami Rousu, Ritaharjun koulu

Luento käsittelee koulupoikien valtasuhteita ja niiden kietoutumista maskuliinisuuksien rakentamiseen, statukseen ja väheksyntään, väärinkohteluun, kiusaamiseen ja muuhun väkivaltaan. Mukana on myös kokemusasiantuntija kertomassa siitä, miten kouluväkivalta on vaikuttanut hänen elämässään.

KT Sari Haapakangas (ent. Manninen) on toiminut luokanopettajana, erityisopettajana, tutkijana ja opettajankouluttajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Vanhempainliitossa erityiskasvatuksen asiantuntijana. Sami Rousu toimii Ritaharjun koulun matemaattisten aineiden lehtorina.

Sarin väitöskirjan ”Iso, vahva, rohkee -kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa -yhteenvedon voi lukea osoitteessa http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-6359-0

Ilmoittaudu  katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaalin voit ladata tästä linkistä.

 

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? – Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla.
Simo Kivari, Oulun kaupunki, Byströmin nuorten palvelut

Simo Kivari on oululainen nuorisotyön ammattilainen, joka värikkäässä ja kokemuksellisessa esityksessään tuo esiin etsivän nuorisotyön sekä aikaisemman työpaikkansa, Aseman lapset ry:n Löytävä nuorisotyö -hankeen kautta syntyneitä oivalluksia. Luennon teemoja ovat kohtaamiset sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyö. Mitä jokainen aikuinen/ammattilainen voi tehdä omassa arjessaan?

Ilmoittaudu tästä linkistä katsomaan tallennetta
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaalin voit ladata tästä linkistä

Kun opiskelu ei nappaa, mistä kenkä puristaa?
Opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen, Ammattiopisto Luovi

Kun opiskelu ei nappaa, onko opiskelija vain tyhmä, laiska ja saamaton, vai onko taustalla sittenkin jotain muuta? Miksi koulu ei kiinnosta? Voiko motivaatiolle tehdä jotakin? Miksi ei oppi mene perille? Luento antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, millaisilla asioilla voi olla vaikutusta nuoren käyttäytymiseen sekä tapaan reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Mitä opetus- tai ohjaustyössä toimiva ammattilainen voi käytännössä tehdä, jos opiskelu ei nappaa?

Riina Karvosella on yli 20 vuoden kokemus erityisryhmien kasvatus-, ohjaus ja opetustyöstä. Luovissa hän vastaa opiskeluhyvinvointipalvelujen ja opiskelijavalinnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä HOJKS-prosessiin liittyvästä laatu- ja kehittämistyöstä. Hän toimii aktiivisesti myös valtakunnallisissa erityisopetuksen verkostoissa. Asiantuntijakouluttajana ja konsulttina Riina on toiminut vuodesta 2000 alkaen erilaisissa opetus-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Hän myös kirjoittanut artikkeleja ja toimittanut julkaisuja. Koulutuksen aihepiiriin liittyen Riina on ollut kehittämässä opiskelijan voimaantumista ja motivaatiota vahvistaa Mun reitti –ryhmävalmennusohjelmaa sekä Ruori – ohjauksen ja pedagogisen tuen tarpeen arviointityökalua.

Tallennetta pääset katsomaan ilmoittautumalla tästä linkistä, saat paluuviestinä luentolinkin
Luentotallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka.
Lataa tästä luentomateriaali.

Tulevaisuuden oppimisen kulissit
Konsultti
Jere Rinne, Ground Communications

Ihmisillä on taipumus nähdä tulevaisuus hyvin samanlaisena kuin nykyisyys. Havaittava ja myös näkymättömissä oleva toimintaympäristömme kuitenkin muuttuu koko ajan, osan mielestä nopeammin kuin koskaan ennen ihmisen historiassa. Digitaalisten ja analogisten rajapintojen lähentyessä uusien oppimisen mahdollisuuksien lisäksi syntyy myös uusia, joskus jopa piilossa olevia odotuksia ja paradigmoja, joilla on vaikutusta oppimiseen. Miten tämä kaikki vaikuttaa oppimisen ympäristöihin, tapoihimme toimia tai kompetensseihin, joita tarvitsemme pärjätäksemme elämässämme?

Jere Rinne on kiinnostunut tarkastelemaan teknologian kehittymisen vaikutuksia kulttuuriin ja ihmisten käytöksen muutokseen. Tällä hetkellä Jere työskentelee viestinnän konsulttina Ground Communicationsissa, ennen sitä hän on työskennellyt Otavan Opiston osuuskunnassa, jossa on rakennettu mm. yhteisöllisen oppimisen malleja omaehtoiseen oppimiseen, julkaistu Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometria ja autettu kouluja digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen kanssa.

 

 

Vuoden 2017 ja 2018 Erkkaa verkossa -luentoja rahoittavat aluehallintovirastot.

 

avi

Print

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.