Erkkaa verkossa -luennot

Erkkaa verkossa -luentosarja tarjoaa luentoja kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville tai asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Ilmoittaudu luennolle ja tallenteen katsojaksi täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Saat ilmoittautumisen paluuviestinä luentolinkin.

Erkkaa verkossa -tallenteet ovat katsottavissa vähintään kuukauden ajan. Tarkista kunkin luennon kohdalta, kuinka kauan tallenne on katsottavissa.

Erkkaa verkossa -luentosarjaa rahoittaa Aluehallintovirasto.

Luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO.

 

Tulevat Erkkaa verkossa -luennot

4.12.2019 klo 14-16
Rakennetaan nuori vahvaksi
KT Erja Sandberg, erityispedagogi
Ilmoittaudu tästä linkistä.

Luennon sisältö

22.1.2019 klo 14-16
Masentuneen ja ahdistuneen oppilaan huomioiminen ja tukeminen koulussa
KM Mira Talala, kognitiivinen psykoterapeutti
Ilmoittaudu tästä linkistä.

Luennon sisältö tulossa pian

Tallenteena katsottavissa olevat Erkkaa verkossa -luennot

Yhteenkuuluvuuden tunteen tukeminen vaativassa erityisessä tuessa / Henri Pesonen, Helsingin yliopisto

Verkkoluennolla käsitellään yhteenkuuluvuuden tunteen tukemisen tärkeyttä vaativassa erityisessä tuessa sekä opiskelun aikana että siirtymävaiheissa.

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Henrin tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu yhteenkuuluvuuden tunteen eri osatekijöihin ja niiden tukemiseen eri konteksteissa. Erityisesti henkilöt, joiden tuen tarpeiden taustalla on vaativan erityisen tuen tarpeita ja/tai autismikirjoa, ovat hänen tutkimusintressiensä ytimessä.  Lisätietoja luennoitsijasta: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/henri-pesonen

Luennon kesto n. 2 h.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 6.11.2020 saakka.

Yhdenvertainen seksuaalikasvatus / Tanja Roth, Kynnys ry

Seksuaalikasvatus on osa tunne- ja turvataitokasvatusta. Luennon tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia seksuaalikasvatukseen:

  • Mitä on kokonaisvaltainen ja yhdenvertainen seksuaalikasvatus?
  • Seksuaalikasvatuksen merkitys erityistä tukea tarvitseville nuorelle?
  • Mitä on seksuaalinen hyvinvointi ja/ tai pahoinvointi, ja miten se ilmenee eri terveyden osa-alueilla?
  • Mitä on kulttuurisensitiivinen ja antirasistinen seksuaalikasvatus, mitä se voi olla?
  • Seksuaalikasvatuksen SOPU- työn näkökulma
  • Seksuaalikasvatuksen merkitys erityistä tukea tarvitseville nuorille
  • Tunne- ja turvataitokasvatus tutuksi
  • Materiaalit seksuaalikasvatuksen ja turvataitokasvatuksen tukena

Tanja Roth on Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Luennon kesto n. 2 h.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 10.10.2020 saakka.

Etnisyys ja maskuliinisuus koulussa / Antti Kivijärvi, Helsingin yliopisto

Poikien koulumenestystä koskevasta huolesta on näyttöä jo keskiajalta. Tämän yleisen ja lähes ikiaikaisen huolen rinnalle Suomessa on viime vuosina noussut huoli maahanmuuttajataustaisten poikien koulussa pärjäämisestä. Onko huoliin aihetta? Mistä joidenkin poikien ja maahanmuuttajataustaisten poikien keskimääräistä heikompi koulumenestys johtuu? Keitä ovat huonosti koulussa pärjäävät pojat ja miten heitä tulisi tukea? Tämänkaltaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia Antti Kivijärven luennolla Etnisyys ja maskuliinisuus koulussa. Luennolla koulua ja oppilaitoksia tarkastellaan sukupuolen ja etnisyyden kautta sosiaalisina tiloina, ei yksinomaan oppimisympäristöinä.

Antti Kivijärvi toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Hänen viimeaikaisia tutkimusaiheitaan ovat olleet muiden muassa etnisyyden merkitykset nuorten kaverisuhteissa, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi, poikatutkimus, etninen profilointi ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ylisukupolviset suhteet. Tällä hetkellä Kivijärvi tutkii turvapaikanhakijoiden haavoittuvuuteen liittyviä kysymyksiä.

Luennon kesto noin 1 h 45 min.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 11.9.2020 saakka.

Konfliktit tunnistamalla ja ratkaisemalla kohti turvallista oppimisympäristöä / Julia Saarholm ja Heikki Turkka, Aseman Lapset ry

Useimmiten eri yhteisöissä ei ymmärretä, että puuttumalla konfliktiin väärällä tavalla saatetaan tehdä virheitä. Vaikka tarkoitus on hyvä, se ei ratkaise tilannetta. Tästä yksi esimerkki löytyy kouluterveyskyselyiden tilastoista, joissa nuorten kertoman mukaan, kun kiusaamisesta on kerrottu aikuiselle on tilanne pahentunut entisestään. Luennolla keskustellaan myös siitä, miten turvallisen oppimisympäristön voi palauttaa, vaikka tilanne olisi eskaloitunut hyvinkin kaoottiseksi. Luennolla kerrotaan myös konkreettisia esimerkkejä, miten kouluyhteisössä ollaan päästy ratkaisuihin, joilla koulun toimintakulttuuria on kehitetty kokonaisuudessaan.

Luennon pitävät Heikki Turkka ja Julia Saarholm Aseman lapset ry:stä.

Heikki Turkka toimii Aseman lapset ry:ssä hankepäällikkönä. Heikillä on yli 30 vuoden kokemusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa työskentelystä, joista 15-vuotta erityisopetuksessa perus- ja toisen asteen oppilaitoksissa. Aseman Lapset ry:ssä Heikki on työskennellyt 8 vuotta, jonka aikana hän on kehittänyt mm. Löytävän nuorisotyön, Katusovittelun ja K-0 vakaviin koulukiusaamisiin puuttuvat työmuodot.

Julia Saarholm toimii Aseman lapset ry:ssä kouluttajana. Koulutukseltaan Julia on rikosseuraamusalan sosionomi. Työuran Julia aloitti vankilasta vapautuvien tukiasumisyksikössä. Tämän jälkeen hän on työskennellyt 4 vuotta sovittelunohjaajan tehtävissä rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnassa, josta viimeiset kaksi vuotta keskittyi lasten ja nuorten sovitteluiden kehittämiseen yhteistyössä verkostojen mm. Aseman Lapset ry:n kanssa. Vuonna 2017 Julia siirtyi Aseman Lapset ry:n katusovittelu-hankkeeseen.

Viimeisen vuoden aikana Heikki ja Julia ovat erikoistuneet erittäin kompleksisten ja pitkittyneiden konfliktien ja ilmiöiden analysointiin ja ratkaisuun yhdessä paikallisten toimijoiden kuten poliisin kanssa. He ovat olleet mukana analysoimassa ja ratkaisemassa nuoriin liittyviä ilmiöitä poliisin kanssa ympäri Suomea. Heidän K-0 työmuoto valittiin yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi Helsingin kaupungin kunnianhimoiseen koulukiusaamiseen puuttuvaan toimenpideohjelmaan.

Luennon kesto noin 2 tuntia.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 1.6.2020 saakka

Toimivaa vuorovaikutusta rakentamassa - Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys / Tommi Mäkinen, Jyväskylän yliopisto

Luennolla pysähdytään opettajan omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen ääreen. Opettaja-oppilassuhteen merkitys on kiistatta yksi tärkeimmistä oppilaan hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvistä asioista. Tämän suhteen edistäminen ei ole aina helppoa. Tiedetään, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppii harjoittelemalla, mutta pelkästään kokemuksen kautta taidot eivät automaattisesti kehity. Miksi ja miten kasvatusalan ammattilainen voi omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää? Ihmisen psykologisiin perustarpeisiin kuuluvat mm. tarve tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi, tarve päästä vaikuttamaan ja tarve kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Miten kasvattaja voi näitä tarpeita edistää omalla vuorovaikutuksellaan?

Luennolla puhutaan vuorovaikutustaitojen oppimisen lisäksi käyttäytymisen havainnoinnista, leimoista, kuuntelun ja auttamisen taidoista, minäviestinnästä ja luottamuksen rakentamisesta. Lisäksi luennolla esitellään amerikkalaisen psykologin ja psykologian tohtorin Thomas Gordonin Toimiva koulu -koulutusta.

Tommi Mäkinen on koulutukseltaan liikunnan ja terveystiedon opettaja ja hän on toiminut seitsemän vuotta opettajankouluttajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Sydäntä lähellä ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmän ohjaamisen lisäksi ihmisenä kasvaminen ja ihmisen potentiaalin löytäminen. Tommi on kouluttautunut tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä hyvinvoinnin saralla useiden vuosien ajan opettajia, sosiaalityöntekijöitä, vanhempia, valmentajia ja esimiehiä. Lisäksi Tommi on toiminut yliopistossa Hyviksenä, jonka tehtävänä on tarjota matalan kynnyksen apua opiskelijoiden opiskelu- ja muihin haasteisiin. Kipinä taitojen systemaattiseen kehittämiseen on syntynyt ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän leirijärjestön parista, jossa Tommi huomasi, kuinka oma toiminta vaikutti aina myös lasten, nuorten ja muiden aikuisten toimintaan. Tommi valittiin Jyväskylän yliopiston vuoden hyväksi opettajaksi v. 2017.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 27.1.2020 saakka.
Lataa luentoaineisto (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen / Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2019 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.