Erkkaa verkossa -luennot

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO. Luentosarjan kohderyhmää ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Luennot lähetetään Ammattiopisto Luovin Helsingin tai Oulun yksiköstä verkkoluentoina tuhansille katsojille ympäri Suomen.Voit seurata luentoja mukavasti omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi laadukkaana Livestream-lähetyksenä. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi  toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Kaikki Erkkaa verkossa luennot tallennetaan, ja tallenteet ovat katsottavissa vähintään 14 vrkTarkista kunkin luennon kohdalta, kuinka kauan tallenne on katsottavissa. Myös tallennetta katsomaan tulee ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittaudu luennolle/tallenteen katsojaksi täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kyseisen luennon kohdalta. Saat ilmoittautumisen paluuviestinä luento/tallennelinkin. Jos viestiä ei kuulu, tutustu näihin ohjeisiin

Kevään 2019 Erkkaa verkossa -luennot

TULOSSA!

Tallenteena katsottavissa olevat Erkkaa verkossa -luennot

Toimivaa vuorovaikutusta rakentamassa – Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys
Tommi Mäkinen

Luennolla pysähdytään opettajan omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen ääreen. Opettaja-oppilassuhteen merkitys on kiistatta yksi tärkeimmistä oppilaan hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvistä asioista. Tämän suhteen edistäminen ei ole aina helppoa. Tiedetään, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppii harjoittelemalla, mutta pelkästään kokemuksen kautta taidot eivät automaattisesti kehity. Miksi ja miten kasvatusalan ammattilainen voi omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää? Ihmisen psykologisiin perustarpeisiin kuuluvat mm. tarve tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi, tarve päästä vaikuttamaan ja tarve kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Miten kasvattaja voi näitä tarpeita edistää omalla vuorovaikutuksellaan?

Luennolla puhutaan vuorovaikutustaitojen oppimisen lisäksi käyttäytymisen havainnoinnista, leimoista, kuuntelun ja auttamisen taidoista, minäviestinnästä ja luottamuksen rakentamisesta. Lisäksi luennolla esitellään amerikkalaisen psykologin ja psykologian tohtorin Thomas Gordonin Toimiva koulu -koulutusta.

Tommi Mäkinen on koulutukseltaan liikunnan ja terveystiedon opettaja ja hän on toiminut seitsemän vuotta opettajankouluttajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Sydäntä lähellä ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmän ohjaamisen lisäksi ihmisenä kasvaminen ja ihmisen potentiaalin löytäminen. Tommi on kouluttautunut tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä hyvinvoinnin saralla useiden vuosien ajan opettajia, sosiaalityöntekijöitä, vanhempia, valmentajia ja esimiehiä. Lisäksi Tommi on toiminut yliopistossa Hyviksenä, jonka tehtävänä on tarjota matalan kynnyksen apua opiskelijoiden opiskelu- ja muihin haasteisiin. Kipinä taitojen systemaattiseen kehittämiseen on syntynyt ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän leirijärjestön parista, jossa Tommi huomasi, kuinka oma toiminta vaikutti aina myös lasten, nuorten ja muiden aikuisten toimintaan. Tommi valittiin Jyväskylän yliopiston vuoden hyväksi opettajaksi v. 2017.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Lataa luentoaineisto (pdf) tästä linkistä.

 

Kymmenen keinoa koulun työrauhaan
Jarno Paalasmaa

Miksi ja miten opetus muuttuu? Miten oppilas aktivoidaan tunnin aiheeseen? Miten löytää tasapaino vapauden ja kurin kesken? Entä miten huomioidaan oppilaan psykologiset perustarpeet ja päästään sitä kautta kunnolliseen oppimiseen? Oppilaiden kannalta mielekkäin oppiminen siirtyy vauhdilla koulun ulkopuolelle. Ratkaisu niin tiedonjanon herättämiseen kuin työrauhaongelmiinkin löytyy aktivoimalla oppilaita ja lisäämällä yhdessä tekemistä. Luennolla etsitään ulkoisia työrauhakeinoja (palkkiot ja rangaistukset) korvaavia tapoja ja esitellään kymmenen konkreettista keinoa työrauhan luomiseen.

Kasvatusvaikuttaja, opettaja ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa on myös kahden lapsen isä sekä väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on lisäksi ollut Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja ja Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita laativan työryhmän jäsen. Hän toimii kahdettakymmenettä vuotta päätoimisena opettajana. Paalasmaan viimeisimpiä teoksia ovat Maailman parhaat kasvatusajatukset (Into-Kustannus 2016) ja Aktivoi oppilaasi (PS-Kustannus 2014).

Paalasmaa on asiantuntijana Yle Oppimisen tuottamassa 7-osaisessa Kasvatusviisautta kiireisille -podcast-sarjassa. Sarjassa selvitetään, miten tämän vuosituhannen kasvatushaasteista voisi selvitä klassikkokasvattajien, esimerkiksi Jean-Jacques Rousseaun, Rudolf Steinerin, Johan Amos Comeniuksen ja Ellen Keyn opeilla. Podcastit ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 24.10.2019 saakka.

Luentomateriaali on ladattavissa tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen
Juho Viitanen

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2019 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 

Erkkaa verkossa -luentoja rahoittavat aluehallintovirastot.

 

avi

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.