Erkkaa verkossa -luennot

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO. Luentosarjan kohderyhmää ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Luennot lähetetään Ammattiopisto Luovin Helsingin tai Oulun yksiköstä verkkoluentoina tuhansille katsojille ympäri Suomen. Voit seurata luentoja mukavasti omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi laadukkaana Livestream-lähetyksenä. Livestream lähetysten kuvaukset ja taltiointi  toteutetaan osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta, opiskelijatyönä.

Kaikki Erkkaa verkossa luennot tallennetaan, ja tallenteet ovat katsottavissa vähintään 14 vrk. Tarkista kunkin luennon kohdalta, kuinka kauan tallenne on katsottavissa. Myös tallennetta katsomaan tulee ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittaudu luennolle/tallenteen katsojaksi täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kyseisen luennon kohdalta. Saat ilmoittautumisen paluuviestinä luento/tallennelinkin. Jos viestiä ei kuulu, tutustu näihin ohjeisiin

 

Kevään 2018 Erkkaa verkossa -luennot

 

25.4.2018 klo 14-16
”Se on pieniä tekoja sille opettajalle mutta suuria oppilaalle” – välittävän opettajan teesejä.
Tanja Äärelä, Lapin yliopisto

KT Tanja Äärelä on Lapin yliopiston erityispedagogiikan yliopistonlehtori. Tätä ennen hän on työskennellyt noin 15 vuotta lasten- ja nuorisopsykiatrisissa hoitosuhteissa olevien peruskouluikäisten opettajana sairaalakoulussa. Tutkimuksissaan Äärelä on keskittynyt nuorten vankien lapsuus- ja koulukokemuksiin, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, opettajuuteen, oppimisen haasteisiin ja viimeisimpänä sairaalaopetuksen jäsentämiseen. Tanjan ajankohtaisella ja herättelevällä luennolla pohditaan keinoja siihen, miten jokaisen oppilaan olisi mahdollista pysyä mukana koulutyöskentelyssä.

Ilmoittaudu luennolle / katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Syksyn 2018 luennot julkistetaan 25.4. luennon yhteydessä, minkä jälkeen tiedot tulevat tälle sivulle!

 

Tallenteena katsottavissa olevat Erkkaa verkossa -luennot

Nuori, sinussa on sitä jotakin! – Arvostava kohtaaminen ja nuoren vahvuuksien ja potentiaalin löytämisen mahdollisuudet ja haasteet.
Kaisa Vuorinen

Nuorissa on erilaisia vahvuuksia ja potentiaalia, joiden esille tuomiseen ei kouluissa tapahtuva arviointi useinkaan tuo tähän riittävän laajaa näkökulmaa. Myös oman identiteetin rakentumisessa vahvuudet ovat keskeisellä sijalla siinä, miten nuori rakentaa omaa tarinaansa ja käsikirjoittaa tulevaisuutta. Luento antaa näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä siihen, miten nuorten kohtaamisen ja ohjaamisen kautta voimme vahvistaa nuoren osallisuutta ja vahvuuspotentiaalia. Luennolla paneudutaan esimerkiksi siihen, miten laaja-alaista osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa osana opetusta ja ohjausta, ja miten rakentuu positiivinen CV.

Luennoitsijana toimii positiivisen pedagogiikan tutkija, tietokirjailija ja kaikkien rakastama kouluttaja Kaisa Vuorinen.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaalin voit ladata tästä linkistä

 

Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa
Sari Haapakangas, Vanhempainliitto ry. ja Sami Rousu, Ritaharjun koulu

Luento käsittelee koulupoikien valtasuhteita ja niiden kietoutumista maskuliinisuuksien rakentamiseen, statukseen ja väheksyntään, väärinkohteluun, kiusaamiseen ja muuhun väkivaltaan. Mukana on myös kokemusasiantuntija kertomassa siitä, miten kouluväkivalta on vaikuttanut hänen elämässään.

KT Sari Haapakangas (ent. Manninen) on toiminut luokanopettajana, erityisopettajana, tutkijana ja opettajankouluttajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Vanhempainliitossa erityiskasvatuksen asiantuntijana. Sami Rousu toimii Ritaharjun koulun matemaattisten aineiden lehtorina.

Sarin väitöskirjan ”Iso, vahva, rohkee -kaikenlaista”: maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa -yhteenvedon voi lukea osoitteessa http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-6359-0

Ilmoittaudu  katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaalin voit ladata tästä linkistä.

 

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? – Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla.
Simo Kivari, Oulun kaupunki, Byströmin nuorten palvelut

Simo Kivari on oululainen nuorisotyön ammattilainen, joka värikkäässä ja kokemuksellisessa esityksessään tuo esiin etsivän nuorisotyön sekä aikaisemman työpaikkansa, Aseman lapset ry:n Löytävä nuorisotyö -hankeen kautta syntyneitä oivalluksia. Luennon teemoja ovat kohtaamiset sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyö. Mitä jokainen aikuinen/ammattilainen voi tehdä omassa arjessaan?

Ilmoittaudu tästä linkistä katsomaan tallennetta
Tallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka

Luentomateriaalin voit ladata tästä linkistä

Erkkaa verkossa 10-vuotisjuhlalähetys

Erkkaa verkossa -juhlavuoden kunniaksi lähetämme koko päivän suoraa Erkkaa verkossa -ohjelmaa Oulusta, Ammattiopisto Luovista. Lähetys on osa Pohjoisen Suomen oppimisen tuen päiviä. Päivään mahtuu paljon ohjelmaa, kuten seuraavat huippuluennoitsijat:

Erityispedagogiikka eilen, tänään ja huomenna – onko jokin muuttunut?
Erityispedagogiikan professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Luennossa luodaan lyhyt katsaus erityispedagogiikan ja –opetuksen historiaan. Siitä siirrytään tämän päivän erityisopetukseen ja lopuksi pohditaan hetki erityispedagogiikan roolia tulevaisuudessa. Luennon lähteinä käytetään alan tutkimusta sekä oppi- ja väitöskirjoja, mutta myös vuosikymmenten aikana kertynyttä kokemusta erityispedagogiikan kentällä.
Lataa luentomateriaali tästä linkistä

Koulunkäynti- ja opiskelukykyisyys
Psykiatrian erikoislääkäri Asko Niemelä, Wellmind Oy

Inklusiivisen opetuksen lähtökohtana on tasa-arvoinen ja syrjimätön yhteiskunta, periaatteena on, että osallistuminen, opetus kuuluvat kaikille. Koulunkäynti- ja opiskelukykyisyyttä arvioitaessa edellä mainittu osallistumisen mahdollisuus on syytä pitää ohjenuorana. Koulunkäynti- ja opiskelukykyisyyden arvio edellyttää monitahoista arviointia, jossa reunaehtoja voidaan määrittää yksilöstä (oppilaasta) itsestään käsin, mutta myös ympäristöstä käsin. Oppilaasta itsestään lähteviä tekijöitä ovat mm. hänen vointinsa, oppimiskyky, motivaatio ja terveydentila. Toimintaympäristön näkökulmasta keskeistä on, miten koulunkäynti- ja opiskelukykyisyyttä voidaan edistää erilaisin koulun ja muun yhteiskunnan tuen keinoin.

Asko Niemelä on psykiatrian erikoislääkäri, joka viimeisen viidentoista vuoden ajan on työskennellyt pääasiallisesti neuropsykiatriaan liittyvien asioiden parissa. Erityisen läheisiä asioita hänelle työssä ovat neuropsykiatristen palveluiden kehittäminen ja koulutus.
Lataa luentomateriaali tästä linkistä

Matikkanälkä – kohti maistuvaa matikkaa!
KT, yliopistonlehtori Laura Tuohilampi, Helsingin yliopisto

Oppilaat kertovat tutkimuksissa kokevansa matematiikan tärkeäksi. Matematiikkaa myös osataan melko hyvin, huolimatta viimeaikaisista notkahduksista kansainvälisissä seurannoissa. On kuitenkin eri asia kokea, että matematiikka on tärkeää yleisesti kuin kokea se tärkeäksi itselle. Mihin suomalaisoppilaat hyödyntävät osaamistaan? Eivät ainakaan toivotussa määrin matemaattisille opiskelualoille hakeutumiseen. Teknologia-aloilla on seurattu tilannetta huolestuneena, pohtien, riittääkö luonnontieteiden osaajia tulevaisuudessakin. LUMA-aineiden on todettu kärsivän opiskelijapulasta, ja matemaattisten aineiden opettajaopiskelijaksi pääsee oikeastaan kuka tahansa, joka alalle sattuu intoutumaan. Sekä yhteiskunnan että yksilön itsensä kannalta on tärkeää, että matematiikan oppimiseen annetaan riittävät ja tasa-arvoiset eväät. Tällaiseen suuntautuvan muutoksen ei tarvitse olla suuri, ja luennolla autetaan muokkaamaan omaa matikan opetusta inklusiiviseen ja kaikkien mahdollisuuksia kasvattavaan suuntaan.

Laura Tuohilampi on matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, täydennyskouluttaja ja matematiikan oppimisen tutkija. Hän on väitellyt matematiikan opetuksen mielekkyydestä ja toiminut monin tavoin matematiikan opetuksen monipuolistamisen edistämiseksi (mm. Matikkanälkäpeli-blogi, Matematiikan päivä, Peruskoulupesula-blogi, teemapäivä FLUSH – koko koulun pesu, huuhtelu ja linkous!). Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä matematiikan oppimisen tutkimusprojekteissa sekä läheisessä yhteistyössä kansallisten matematiikan oppimisarviointien kanssa. Opetustyöstä hänellä on vuosien omakohtainen kokemus. Tuohilammelta julkaistiin vuoden 2017 alussa kirja Matikkanälkä, jonka pääväitteenä todetaan ihmisten ja oppilaiden suorastaan janoavan matematiikka, kunhan se tarjoillaan asianmukaisesti hyvänmakuisena.
Lataa luentomateriaali tästä linkistä

Ilmoittaudu tästä linkistä katsomaan Erkkaa verkossa 10-vuotisjuhlalähetyksen tallennetta
Tallenne on katsottavissa 17.5.2018 saakka

Kun opiskelu ei nappaa, mistä kenkä puristaa?
Opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen, Ammattiopisto Luovi

Kun opiskelu ei nappaa, onko opiskelija vain tyhmä, laiska ja saamaton, vai onko taustalla sittenkin jotain muuta? Miksi koulu ei kiinnosta? Voiko motivaatiolle tehdä jotakin? Miksi ei oppi mene perille? Luento antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, millaisilla asioilla voi olla vaikutusta nuoren käyttäytymiseen sekä tapaan reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Mitä opetus- tai ohjaustyössä toimiva ammattilainen voi käytännössä tehdä, jos opiskelu ei nappaa?

Riina Karvosella on yli 20 vuoden kokemus erityisryhmien kasvatus-, ohjaus ja opetustyöstä. Luovissa hän vastaa opiskeluhyvinvointipalvelujen ja opiskelijavalinnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä HOJKS-prosessiin liittyvästä laatu- ja kehittämistyöstä. Hän toimii aktiivisesti myös valtakunnallisissa erityisopetuksen verkostoissa. Asiantuntijakouluttajana ja konsulttina Riina on toiminut vuodesta 2000 alkaen erilaisissa opetus-, kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Hän myös kirjoittanut artikkeleja ja toimittanut julkaisuja. Koulutuksen aihepiiriin liittyen Riina on ollut kehittämässä opiskelijan voimaantumista ja motivaatiota vahvistaa Mun reitti –ryhmävalmennusohjelmaa sekä Ruori – ohjauksen ja pedagogisen tuen tarpeen arviointityökalua.

Tallennetta pääset katsomaan ilmoittautumalla tästä linkistä, saat paluuviestinä luentolinkin
Luentotallenne on katsottavissa 31.12.2018 saakka.
Lataa tästä luentomateriaali.

Tulevaisuuden oppimisen kulissit
Konsultti
Jere Rinne, Ground Communications

Ihmisillä on taipumus nähdä tulevaisuus hyvin samanlaisena kuin nykyisyys. Havaittava ja myös näkymättömissä oleva toimintaympäristömme kuitenkin muuttuu koko ajan, osan mielestä nopeammin kuin koskaan ennen ihmisen historiassa. Digitaalisten ja analogisten rajapintojen lähentyessä uusien oppimisen mahdollisuuksien lisäksi syntyy myös uusia, joskus jopa piilossa olevia odotuksia ja paradigmoja, joilla on vaikutusta oppimiseen. Miten tämä kaikki vaikuttaa oppimisen ympäristöihin, tapoihimme toimia tai kompetensseihin, joita tarvitsemme pärjätäksemme elämässämme?

Jere Rinne on kiinnostunut tarkastelemaan teknologian kehittymisen vaikutuksia kulttuuriin ja ihmisten käytöksen muutokseen. Tällä hetkellä Jere työskentelee viestinnän konsulttina Ground Communicationsissa, ennen sitä hän on työskennellyt Otavan Opiston osuuskunnassa, jossa on rakennettu mm. yhteisöllisen oppimisen malleja omaehtoiseen oppimiseen, julkaistu Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometria ja autettu kouluja digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen kanssa.

Tallennetta pääset katsomaan ilmoittautumalla tästä linkistä, saat paluuviestinä luentolinkin.
Tallenne on katsottavissa 27.9.2018 saakka
Lataa tästä luentomateriaali

Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen ja arviointikulttuurin kehittäminen
Opettaja, kouluttaja Pekka Peura, Eduhakkerit

Luennolla tutustutaan käytännön toimintamalleihin, miten yksilön erilaisia tarpeita ja oppimistyylejä pyritään huomioimaan yhteisöllisessä oppimisessa. Myös arviointikulttuurimme on keskiössä siinä, kun perinteisestä opetuksesta siirrytään yksilöitä monipuolisemmin huomioivaan opetukseen. Luennolla tutustutaan, miten perinteistä arviointia monipuolistamalla pystytään aktivoimaan oppijoita ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, jolloin erilaiset yksilöt pystytään huomioimaan aiempaa paremmin.

Tallennetta pääset katsomaan ilmoittautumalla tästä linkistä, saat paluuviestinä luentolinkin.
Tallenne on katsottavissa 25.4.2018 saakka
Lataa tästä luentomateriaali

 

Vuoden 2017 ja 2018 Erkkaa verkossa -luentoja rahoittavat aluehallintovirastot.

 

avi

Print

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.