Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

Hanke toteutettiin ajalla 11.4.2017-31.12.2018.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo uudistuksia myös erityisopetuksen järjestämiseen. Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutushanke koostuu itsenäisistä osioista, jotka ovat laajuudeltaan 2 – 3 opintopistettä. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan eri alueilla. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Hankkeen aloituswebinaarin tallenteessa esitellään koulutushankkeen kokonaisuus sekä alueelliset toteutukset.
Linkki webinaaritallenteeseen

 

Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus työpaikoilla  –  Innostu työelämäyhteistyöstä 2 op.

Reformi vie ammatillisen koulutuksen yhä enemmän työpaikoille. Siten myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen tieto ja ymmärrys auttavat toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijan oppimista myös työpaikoilla.

Tässä kokemuksellisessa ja osallistavassa koulutuspäivässä perehdytään onnistuneen työelämäyhteistyön rakentamiseen ja sen merkitykseen yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamisessa. Koulutus on suunnattu kaikille opiskelijoita työelämään tai työelämässä ohjaaville tahoille. Osallistuminen on maksutonta. Koulutukseen ovat tervetulleita myös työelämän edustajat!

Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin asiantuntijat TaM, media-alan opettaja Linda Niskala sekä KTM, liiketoiminnan ammatillinen erityisopettaja Heidi Viertola. Mukana päivässä on lisäksi alueellisia työelämän edustajia sekä muita Ammattiopisto Luovin asiantuntijoita.

Päivä on ollut erittäin suosittu, ja saanut hyvää palautetta osallistujilta:
” Parasta koulutuksessa oli opettajilta saadut näkemykset, työelämän edustajien omat kokemukset ja hyvä energinen meininki.

Sisältöjä

 • Työelämässä tapahtuvan oppimisen uudet tuulet
 • Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla
 • Opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikoilla
 • Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen digitaaliset ratkaisut
 • Onnistunut työelämäyhteistyö

Tutustu koulutuksen aiheeseen liittyviin sisältöihin
Linda Niskalan blogikirjoitus Opettaja työelämäyhteistyön rakentajana
Heidi Viertolan Livestream-luento Oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Osiossa perehdytään erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutuskokonaisuus koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista sekä alueilla toteutettavista koulutuksista ja työpajoista sekä verkkokoulutuksista. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin sekä AMEO-verkoston asiantuntijat.

Sisältöjä

 • Ohjauksen ja tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi
 • Oppimis- ja toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden määrittely
 • HOKS ja erityinen tuki. Mitä on vaativa erityinen tuki?
 • Psyykkisen tuen tarpeet
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet
 • Muut oppimisen ja opiskelun pulmat

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu -aloituswebinaari

Webinaarissa esitellään koulutusosion sisältöjä sekä johdatellaan oppimis- ja toimintakyvyn määrittelyyn sekä henkilökohtaistamisen, pedagogisen ja muun tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Webinaarissa asiantuntijoina toimivat opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen ja opintopäällikkö Pirjo Ruha Ammattiopisto Luovista.
Ajankohta: Webinaaritallenne on katsottavissa tästä linkistä
Webinaarin diat voit ladata tästä linkistä

Alueelliset koulutukset

Alueellisissa koulutuksissa/työpajoissa perehdytään erityisesti oppimis- ja toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden määrittelyyn sekä HOKS:iin ja erityiseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Mitä on vaativa erityinen tuki uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa? Koulutukseen liittyy omaan työhön soveltavia tehtäviä sekä verkkoluentoja. Lisäksi on mahdollisuus saada Skype-konsultaatiota hankkeen teemoista. Kouluttajana toimii opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen Ammattiopisto Luovista.

Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op.

Uudistuva ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan se tarkoittaa monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallisuuden. Osiossa perehdytään osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Sisältöjä

 • Osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevat pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
 • Osaamisen hankkiminen, tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
 • Mukauttaminen
 • Digitaaliset ratkaisut oppimisen ja ohjauksen tukena
 • Osallistava ja voimavarakeskeinen ohjaus

Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi 2 op.

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta. Osio toteutetaan valtakunnallisena verkkokoulutuksena ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyönä

Joustava non-stop-toteutus!


Koulutus sisältää seuraavat webinaarit klo 14.00 – 15.00

5.9.2018: Johdanto koulutuksen teemoihin, rehtori Tiina Meriläinen Ammattiopisto Spesia
12.9.2018: Erityinen tuki uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä, lehtori Seija Eskola, JAMK
27.9.2018: Erityisen tuen järjestäminen, vastuut ja rakenteet, erityisen tuen toteutussuunnitelmat oppilaitoksissa, opiskelija-asianpäällikkö Riina Karvonen Ammattiopisto Luovi sekä kehitysjohtaja Liisa Metsola, Keskuspuiston ammattiopisto
8.10.2018: Erityisen tuen toteutumisen seuranta, arviointi ja resurssit, laatu ja vaikuttavuus, laatupäällikkö Rauno Konttila
Kiipulan ammattiopisto.
8.10.2018 klo 15-15.30: Keskustelua webinaarien herättämistä kysymyksistä, pj. Rauno Konttila, keskustelussa mukana Riina Karvonen, Liisa Metsola ja Seija Eskola.

Koulutuksen sisältyy myös teemojen mukaista omaan työhön soveltavaa työskentelyä sekä mahdollisuus oppilaitoskohtaiseen konsultaatioon (verkossa tai paikan päällä)

Webinaari- ja tallennelinkit lähetetään ilmoittautuneille.
Kaikki webinaarit tallennetaan, joten kokonaisuus on mahdollista suorittaa itselle sopivana aikana.

Alueelliset koulutukset

Alueellisissa koulutuksissa/työpajoissa perehdytään osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen käytännössä. Koulutukseen liittyy omaan työhön soveltavia tehtäviä sekä verkkoluentoja. Lisäksi on mahdollisuus saada Skype-konsultaatiota hankkeen teemoista. Pääkouluttajana toimii opintopäällikkö Pirjo Ruha Ammattiopisto Luovista.

 

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.