SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät

Kun koulutus, työelämä ja koko yhteiskunta ovat muutoksessa, korostuu ohjauksen merkitys. Opetus- ja ohjaustyötä tehdään muuttuvissa ja monialaisissa verkostoissa, ”solmuissa” ja työelämässä. Ohjausosaamisen tarve kasvaa, kun opiskelijoiden moninaisuus ja haasteet lisääntyvät samalla kun lähiopetus vähenee. Mitä mutkikkaampia ongelmat ovat, sitä enemmän tarvitaan yhteistyötä ja joustavia tapoja toimia.

Ohjaus on yhteistä työtä!

Ammattiopisto Luovin koordinoimassa koulutushankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Valteri Tervaväylä, OAMK, HAMK ja Haaga-Helia ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Vanhempainliitto. Tavoitteena on kehittää ohjaukseen ja oppimisen tukeen liittyvää osaamista yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa: peruskoulussa, toisella asteella ja työelämässä sekä siirtymissä ja nivelvaiheissa etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Koulutushankkeessa luodaan ja vahvistetaan verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken, luodaan yhteistä asiantuntijuutta sekä juurrutetaan yhteisen ohjauksen periaatteita organisaatioiden yhteiseksi osaamiseksi.

Alueelliset SOS-verkostopäivät –

Kuopiossa 30.11.2018

Päivän tavoitteena on vahvistaa ja jakaa erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaukseen liittyvää osaamista, kokemuksia, hyviä käytänteitä, työkaluja sekä verkostoitua eri toimijoiden kesken.

Päivään ovat tervetulleita kaikki ohjaustyötä tekevät: peruskoulusta, toiselta asteelta, järjestöistä, te-hallinnosta, nuorisotoimesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, nuorten työpajoilta, jne.

OHJELMA

”Ohjaus on yhteistä työtä”

8.30    Yhteinen aloitus kahvituksen kera
9.00    Vetovoimainen tervehdys ja mistä foorumissa on kyse?
9.15     Motivaatiotietous nuoren ohjauksen tukena
Leena Ståhlberg / Suuntapalvelut
10.00   Toimiva opiskeluhuollon malli – Siilinjärvi case
Seija Kärki / Savon ammattiopisto
10.30   Työpaja 1
11.15   Omakustanteinen lounas
12.15   Työpaja 2
13.00   Tulosperusteisuus ohjaustyössä
Kristiina Paavola / KASPA Suomen kasvupalveluiden tuottajat ry
13.30   Koonti päivästä / Työpajojen vetäjät
14.00   Päivän päätös

Kuopion foorumissa osallistujat valitsevat ilmoittautumisen yhteydessä kaksi työpajaa, joihin päivän aikana osallistuvat:

1. Uraohjauksen mahdollisuudet ja uhkat
Savon ammattiopisto Marjo Jalkala – Uraohjaus 2020 hanke
2. Päihdepalvelusäätiö
Keskustelua asiakaskunnasta, ohjauskäytänteistä, yhteistyöstä ja paljon muusta.
3. Vaativa erityinen tuki
Ammattiopisto Luovi Jaana Heikkinen – keskusteleva paja vaativan erityisen tuen hakijoista ja opiskelijoista,
kouluun hakeutumisesta
4. NEPSY
Ohjaus- ja oppimiskeskus Valteri Mäntykankaan NEPSY valmentaja ja toimintaterapeutti Birgitta Lönn-
Korhosen näkökulmia

Mukaan mahtuu 50 ilmoittautunutta!

Ilmoittaudu tästä linkistä.


Sisällöt ja teemat

Kohtaaminen ohjaamisen lähtökohtana

 • Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan kohtaaminen
 • Lapsi/nuori oman elämänsä toimijana, tekijäksi ja toimijaksi kasvaminen
 • Lapsen ja nuoren osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen.
 • Osallistava (inklusiivinen) opetus ja ohjaus sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Toimintakykyajattelun hyödyntäminen, ohjauksen työkalut
 • Osallisuutta vahvistava yhteisöllinen ohjaus

Ohjaus on yhteistä työtä

 • Koulu oppivana yhteisönä: yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen, yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto käytännössä
 • Yhteinen työ, jaettu osaaminen: Monialainen yhteistyö sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa ja solmuissa sekä työelämän kanssa
 • Ohjaus opintopolun eri vaiheissa: ohjauksen järjestäminen, toimintatapojen kehittäminen ja ohjausosaamisen lisääminen
 • Pedagogisten asiakirjojen hyödyntäminen yhteisen työn välineenä
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan ohjaus

Vahvuuksille rakentuva yksilöllinen opintopolku

 • Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen opintopolun eri vaiheissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, henkilökohtaistaminen, vahvuudet oppimisen tukena
 • Oppimista tukevat erityismenetelmät ja työtavat (esim. neuropsykiatrinen valmennus, visualisointi, konkretisointi, stukturointi, paloittelu, vahvuusperustainen pedagogiikka, sosiaaliset tarinat, tukikeskustelut, palkkiojärjestelmät, vahvuustyökalu…)

Oikeat uravalinnat työllistymisen takaamiseksi

 • Varhainen ohjaus tulevaisuudenuran aktivoinnissa
 • Suunnitelmalliset siirtymät, toimiva tiedonsiirto, tuen jatkumo nivelvaiheissa
 • Työelämäosaaminen ja työelämäyhteistyö, verkostot, TET-jaksot, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus
 • Tuettu työllistyminen ja työkalut uraohjaukseen: työanalyysit, luontaiset taipumukset ja toimintatyyli, työhönvalmennuksen työtavat

 

Toteutus

Hankkeen toteutustapaa on neljästä toisiinsa kytkeytyvästä moduulista koostuva kokonaisuus, jonka toteuttavat perusopetuksen ja ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat yhdessä opettajakorkeakoulujen ja verkostojen asiantuntijoiden kanssa. Hanke on valtakunnallinen ja osittain verkossa toteutettava.

SOS – aloituswebinaari

Aloituswebinaarissa esitellään SOS-hankkeen sisältö, rakenne ja suoritustavat. Webinaari johdattaa ohjauksen ajankohtaisten kysymysten äärelle sekä siihen, miten hankkeessa on mahdollista näitä pulmia ja kysymyksiä ratkaista. Mukana keskustelemassa ovat Ammattiopisto Luovin, Valteri Tervaväylän, Vanhempainliiton sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen edustajat.
Toteutus: Katso tallenne tästä linkistä. Linkki webinaariin.
SOS_aloituswebinaaridiat

 


1. Alueelliset verkostopäivät ja solmutyöskentely (SOS-Spurtti 2 op & SOS-Solmut 2 op)

Osio koostuu kahdesta verkostopäivästä, joita toteutetaan kolmella eri alueella: Oulussa, pääkaupunkiseudulla sekä Länsi-Suomessa. Osion tavoitteena on luoda ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken. Verkostopäivien välillä työskennellään omaan työhön liittyvissä verkostoissa ja solmuissa

Solmutyöskentely tarkoittaa ratkaisukeskeistä yhteistyöskentelyä ja vertaisoppimista osana omaa arkityötä. Työskentely ajoittuu verkostopäivien välille, ja ohjausta saa tarvittaessa verkossa. Solmutyöskentely käynnistyy verkostopäivissä.

Onko ohjauksen ja erityisopetuksen kehittämiselle tarvetta sinun alueellasi, verkostossasi tai organisaatiossasi? Ole yhteydessä: asiantuntijapalvelut(at)luovi.fi, p. 040 319 3062

Helsingissä pidettiin 14.9.2018 verkostopäivä teemalla ”Erityisen ja vaativan erityisen tuen mahdollisuudet”

Lataa ohjelma tästä linkistä

Oulussa pidettiin 20.4.2018 verkostopäivä teemalla ”Ohjaus on yhteistä työtä!”

Lataa ohjelma tästä linkistä
Linkki materiaaleihin


2. Non-stop-verkkokoulutuskokonaisuus (SOS-Startti 1 op)

Osio koostuu verkkotallenteista, jotka aktivoivat ajattelua ja oman työn tarkastelua hankkeen teemoista. Verkkotallenteita tuotetaan Luovin Livestream-kanavalle koko hankkeen ajan. Osio toteutetaan kokonaan verkossa, joten siihen on mahdollista osallistua milloin vain ja suorittaa opinnot omaan tahtiin.

Ilmoittauttaudu mukaan tästä linkistä. Saat paluuviestinä tarkemmat suoritusohjeet.
Oppimistehtävien palautus tapahtuu tämän linkin kautta.


3. Räätälöityä koulutusta ja konsultaatiota (SOS-Suunta 2 op)

Osallistujien organisaatioilla tai verkostoilla on mahdollista saada tarpeisiinsa räätälöityä työyhteisövalmennusta tai konsultaatiota, joilla tuetaan hankkeen teemojen juurtumista arkeen, osaksi koko työyhteisön osaamista. Osa valmennuksista toteutetaan avoimina alueellisina koulutuksina. Tiedustelut: asiantuntijapalvelut(at)luovi.fi, p. 040 319 3062


Kiinnostuitko?

Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Tarja Järvi, tarja.jarvi(a)luovi.fi tai asiantuntijapalvelut(at)luovi.fi, p. 040 319 3062

Lue myös SOS-hankkeeseen liittyvä blogikirjoitus

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.