SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät

Kun koulutus, työelämä ja koko yhteiskunta ovat muutoksessa, korostuu ohjauksen merkitys. Opetus- ja ohjaustyötä tehdään muuttuvissa ja monialaisissa verkostoissa, ”solmuissa” ja työelämässä. Ohjausosaamisen tarve kasvaa, kun opiskelijoiden moninaisuus ja haasteet lisääntyvät samalla kun lähiopetus vähenee. Mitä mutkikkaampia ongelmat ovat, sitä enemmän tarvitaan yhteistyötä ja joustavia tapoja toimia.

Ohjaus on yhteistä työtä!

Ammattiopisto Luovin koordinoimassa koulutushankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Valteri Tervaväylä, OAMK, HAMK ja Haaga-Helia ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Vanhempainliitto. Tavoitteena on kehittää ohjaukseen ja oppimisen tukeen liittyvää osaamista yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa: peruskoulussa, toisella asteella ja työelämässä sekä siirtymissä ja nivelvaiheissa etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Koulutushankkeessa luodaan ja vahvistetaan verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken, luodaan yhteistä asiantuntijuutta sekä juurrutetaan yhteisen ohjauksen periaatteita organisaatioiden yhteiseksi osaamiseksi.

Sisällöt ja teemat

1. Kohtaaminen ohjaamisen lähtökohtana

 • Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan kohtaaminen
 • Lapsi/nuori oman elämänsä toimijana, tekijäksi ja toimijaksi kasvaminen
 • Lapsen ja nuoren osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen.
 • Osallistava (inklusiivinen) opetus ja ohjaus sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Toimintakykyajattelun hyödyntäminen, ohjauksen työkalut
 • Osallisuutta vahvistava yhteisöllinen ohjaus

2. Ohjaus on yhteistä työtä

 • Koulu oppivana yhteisönä: yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen, yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto käytännössä
 • Yhteinen työ, jaettu osaaminen: Monialainen yhteistyö sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa ja solmuissa sekä työelämän kanssa
 • Ohjaus opintopolun eri vaiheissa (ks. kuva): ohjauksen järjestäminen, toimintatapojen kehittäminen ja ohjausosaamisen lisääminen
 • Pedagogisten asiakirjojen hyödyntäminen yhteisen työn välineenä
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan/opiskelijan ohjaus

3. Vahvuuksille rakentuva yksilöllinen opintopolku

 • Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen opintopolun eri vaiheissa
 • Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen, osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, henkilökohtaistaminen, vahvuudet oppimisen tukena
 • Oppimista tukevat erityismenetelmät ja työtavat (esim. neuropsykiatrinen valmennus, visualisointi, konkretisointi, stukturointi, paloittelu, vahvuusperustainen pedagogiikka, sosiaaliset tarinat, tukikeskustelut, palkkiojärjestelmät, vahvuustyökalu…)

4. Oikeat uravalinnat työllistymisen takaamiseksi

 • Varhainen ohjaus tulevaisuudenuran aktivoinnissa
 • Suunnitelmalliset siirtymät, toimiva tiedonsiirto, tuen jatkumo nivelvaiheissa
 • Työelämäosaaminen ja työelämäyhteistyö, verkostot, TET-jaksot, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus
 • Tuettu työllistyminen ja työkalut uraohjaukseen: työanalyysit, luontaiset taipumukset ja toimintatyyli, työhönvalmennuksen työtavat

Toteutus

Hankkeen toteutustapaa on neljästä toisiinsa kytkeytyvästä moduulista koostuva kokonaisuus, jonka toteuttavat perusopetuksen ja ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat yhdessä opettajakorkeakoulujen ja verkostojen asiantuntijoiden kanssa. Hanke on valtakunnallinen ja osittain verkossa toteutettava.

1. SOS-Startti 1 op.

Osio koostuu aloituswebinaarista ja verkkotallenteista, jotka aktivoivat ajattelua ja oman työn tarkastelua hankkeen teemoista. Verkkotallenteita tuotetaan Luovin Livestream-kanavalle koko hankkeen ajan. Osio toteutetaan kokonaan verkossa, joten siihen on mahdollista osallistua milloin vain ja suorittaa opinnot omaan tahtiin. Ilmoittautumislinkki tulossa!

2. SOS-Spurtti 2 op.

Osio koostuu kahdesta verkostopäivästä, joita toteutetaan kolmella eri alueella: Oulussa, pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa. Osion tavoitteena on luoda ja vahvistaa verkostoja eri kouluasteiden, työelämän ja muiden ohjaustoimijoiden kesken. Verkostopäivien välillä työskennellään omaan työhön liittyvissä verkostoissa ja solmuissa (ks. osio 2.). Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki tulossa!

3. SOS-Solmut 2 op.

Solmutyöskentely tarkoittaa ratkaisukeskeistä yhteistyöskentelyä ja vertaisoppimista osana omaa arkityötä. Työskentely ajoittuu verkostopäivien välille, ja ohjausta saa tarvittaessa verkossa. Solmutyöskentely käynnistyy osion 2 (SOS-Spurtti) verkostopäivissä, joten osioon 3. osallistuminen edellyttää osallistumista myös osioon 2.

4. SOS-Suunta 2 op.

Osallistujien organisaatioilla tai verkostoilla on mahdollista saada tarpeisiinsa räätälöityä työyhteisövalmennusta tai konsultaatiota, joilla tuetaan hankkeen teemojen juurtumista arkeen, osaksi koko työyhteisön osaamista. Osa valmennuksista toteutetaan avoimina alueellisina koulutuksina. Lisätietoja tulossa!

Kiinnostuitko?

Lisätietoja antaa koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, sanna.wenstrom(a)luovi.fi, p. 040 319 3326

SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.