Opiskelijan äänellä

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Kehitämme ohjausta ja tukea opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja sosiaalisen kiinnittymisen parantamiseksi. Edistämme opiskelijoiden arjenhallintataitojen, toimintakyvyn ja toimijuuden vahvistamisen keinoja. Lisäksi vahvistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista opiskeluhyvinvoinnin edistämisessä sekä kehitämme hyvinvointijohtamista yhteistyössä hyvinvointialueen opiskeluhuollon palvelujen kanssa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Opiskelijan äänellä -hankkeen esittelyvideo

Näet videon, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Tavoitteemme

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi

  1. Yhteisöohjaajan toiminnan vakiinnuttaminen Luovissa
  2. Häirintäyhteyshenkilötoiminnan vakiinnuttaminen ja osaamisen vahvistuminen Luovissa
  3. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen opiskeluhyvinvoinnin edistämisessä

Opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen

  1. Opiskelijoiden toimintakyvyn ja toimijuuden sekä osaamisidentiteetin vahvistuminen kehittämistyön ja uusien toimintamallien ansiosta
  2. Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja toiminnallisten menetelmien käsikirja

Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

  1. Pedagogisen hyvinvoinnin (eli opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja yhteisöllisen hyvinvoinnin) kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa
  2. Inklusiivisen (eli yhdenvertaisen ja syrjimättömän sekä kaikkia osallistavan ja mukaan ottavan) pedagogiikan avaaminen ja mallintaminen ammatillisessa erityisopetuksessa

Mitä tekee Luovin yhteisöohjaaja?

Luovi Helsingin yhteisöohjaaja on tuonut mukanaan nuorisotyön menetelmiä sovellettavaksi oppilaitosarkeemme. Samalla hän toimii turvallisena aikuisena opiskelijoillemme tauoilla sekä ennen ja jälkeen oppituntien. Yhteisöohjaajan tehtävänä on vahvistaa yhteisöllistä opiskeluhyvinvointia ja opiskelijayhteisöä sekä lievittää yksinäisyyttä. Toiminta suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Näin alkuvaiheessa olemme esimerkiksi askarrelleet tauoilla koruja ja tarroja sekä tutustuneet liikuntapaikkoihin ja paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin yhdessä koulun jälkeen. Toiminnan avulla haluamme myös vahvistaa verkostoja alueen muihin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimijoihin sekä kehittää demokraattista koulutoimintaa ja opiskelijakuntatoimintaa.

Yhteisöohjaajan uutiset

Yhteistyössä

Hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto SDO Oy. Luovi toimii hankkeessa kumppanina yhdessä Helsinki Business Collegen, Järviseudun ammatti-instituutti JAMIn, Kiipulan ammattiopiston, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedun, Ammattiopisto Liven, Mercuria kauppaoppilaitoksen, Prakticum Svenska Framtidsskolan in Helsingforsregionenin, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Ammattiopisto Spesian, Suomen ympäristöopisto SYKLIn, Taitotalon, Turun kristillisen opiston, Tampereen seudun ammattiopiston, Vaasan kaupungn / VAMIAn sekä Yrkesakademin i Österbottenin kanssa.

Lisätietoja

Heidi Raulo
Luovin hankepäällikkö
040 319 3227
heidi.raulo@luovi.fi

Leena Ruusu
yhteisöohjaaja
040 319 3645
leena.ruusu@luovi.fi