Alavus

Jos olet vielä epävarma opiskelualan valinnasta tai haluat tutustua Alavuden yksikköön ja opiskeluun tarkemmin, voit sopia tutustumiskäynnin tai hakea meille koulutuskokeiluun.

Kysy lisää opiskelusta:

  • opintosihteeri Virpi Lambacka, puh. 040 319 3726, virpi.lambacka(a)luovi.fi .

Kysy lisää koulutuksista:

  • koulutuspäällikkö Helena Pahkala puh. 040 319 3739, helena.pahkala(a)luovi.fi .

Tietoa opiskelijalle

Lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat. Lukuvuosi jakaantuu jaksoihin, joista jokaiselle laaditaan oma lukujärjestyksensä. Saat lukujärjestyksen luokanvalvojalta ennen uuden jakson alkua.

Ravintolat ja opiskelijaruokailu

Ravintola Kasari vastaa arkipäivisin Luovin Alavuden yksikön opiskelijoiden aamiais-, lounas-, päivällis- ja iltapalatarjoiluista.

Ravintola Kasarin aukioloajat ma-pe

• aamiainen klo 7.20–7.50
• lounas klo 10.40–12.00
• päivällinen klo 16.00–17.00
• iltapala klo 19.00−19.30

Opiskelupäivinä ja työssäoppimisen aikana opiskelija on oikeutettu maksuttomaan lounaaseen. Laskutettavia ruokailuja ovat aamupala, päivällinen ja iltapala. Opiskelijoiden ruokailut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Työssäoppimisaikana ruokailu voidaan järjestää myös muulla tavalla. Voit esimerkiksi käydä kotona syömässä tai saada mukaasi omat eväät. Voit saada myös ateriakorvausta, joka maksetaan tilillesi.

Opiskeluhyvinvoinnin henkilöstö

Opiskeluhyvinvoinnin henkilöstöön kuuluu mm. opintosihteereitä, opintoneuvojia, erityisohjaaja ja työhön valmentaja. He ovat tukenasi koko opiskeluaikasi mm. erilaisissa hyvinvointiisi liittyvissä asioissa. He myös osallistuvat opintopolkusi suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä opettajien ja ohjaajien kanssa. Opiskeluhyvinvoinnin henkilöstö tekee yhteistyötä myös lähiverkostojesi, kuten hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Lue lisää Opiskeluhuoltosuunnitelmasta.

Opiskeluhyvinvoinnin henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.

Vapaa-ajantoiminta

Alavuden yksikkö järjestää opiskelijoille monipuolista ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa vapaa-ajan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Myös opiskelijakunta ja tutorit ovat aktiivisesti mukana opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnassa ja sen tukemisessa. Vapaa-ajan toiminnasta tiedotetaan yksikön ilmoitustaululla.

Järjestettyä toimintaa ovat olleet viikoittaiset kerhot, joita järjestetään opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan; keilailu, ratsastus, sähly, musiikki, kädentaidot ja ilma-asekerho. Harrastekerhoista osa on opiskelijoille maksullisia. Lisäksi järjestetään elokuva-, karaoke-, bingo- ja diskoiltoja sekä erilaisia teemailtoja. Lukuvuoden aikana osallistutaan erilaisiinkulttuuri- ja urheilutapahtumiin.

Yksikön vapaa-ajantiloissa voi käydä pelaamassa biljardia, ilmakiekkoa ja erilaisia pelejä. Vapaa-ajantiloissa voi myös katsella televisiota, käyttää tietokonetta ja kuunnella musiikkia

Opiskeluterveysasema

Opiskeluterveydenhuolto järjestetään Alavuden yksikössä terveyskeskuksen kautta. Uusille opiskelijoille järjestetään terveystarkastukset ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Opiskeluterveydenhuoltopalvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Ajanvarauksista ja vastaanottotoiminnasta tiedotetaan paikkakuntakohtaisesti. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta.

Oppilaitos korvaa mahdollisen poliklinikkamaksun opiskeluterveydenhuollossa tai omassa terveyskeskuksessa lääkärin vastaanotolla, mikäli käynti liittyy opiskeluun tai työssäoppimiseen.

Oppilaitos ei korvaa muita poliklinikka-, erikoissairaanhoito- tai sairaalamaksuja.

• Opiskeluterveydenhoitajana toimii Anne Salomaa puh. 040 544 0274

Opiskelijatoiminta

Opiskelijatoimintaa järjestetään kaikissa Luovin yksiköissä ja toimipisteissä. Opiskelijatoiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisätietoja opiskelijatoiminnasta ja siihen osallistumisesta saat oman yksikkösi tai toimipisteesi henkilöstöltä.

Alavuden yksikössä toimii opiskelijakunta, joka tuo opiskelijoiden äänen kuuluville. Opiskelijakunnan hallitus koostuu sekä ammatillisen koulutuksen että valmentavan opetuksen opiskelijoista. Toiminnassa on mukana neljä henkilökunnan edustajaa.
Opiskelijakunta tukee opiskelijoiden harrastustoimintaa ja järjestää myös erilaista vapaa-ajan toimintaa, kuten esimerkiksi retkiä sekä ylläpitää kanttiinia.

Tutortoiminta tukee oppilaitoksen kasvatustehtävää ja on osaltaan luomassa opiskeluympäristöä, jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mukaisesti.

Tutoropiskelija on ystävä- ja luottamusopiskelijaksi koulutettu opiskelija. Hän on mukana tukemassa uusia opiskelijoita erityisesti heidän opintojensa alkuvaiheessa.

Tutoropiskelijalta edellytetään sitoutumista omaan opiskeluunsa sekä taitoja tulla toimeen opiskelijatovereidensa kanssa.
Henkilökunta kouluttaa ja ohjaa tutoropiskelijoita. Tutorkoulutuksesta ja aktiivisesta tutortoimintaan osallistumisesta opiskelija voi saada sellaista osaamista, joka voidaan tunnustaa osaksi opintoja.

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.