Hakuohjeet

Voit hakea opiskelemaan Luoviin kahdella eri tavalla:

 • Jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Koulutuksiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa: luovi.fi/koulutuskalenteri.
 • Kevään haussa 11.3. -1.4.2020 (haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen). Koulutuksiin haetaan osoitteessa: opintopolku.fi.

Tutustu Hakijan oppaaseen

1. Täytä hakulomake

Täytä hakulomake sen mukaan, kummalla tavalla olet hakemassa:

 • Jatkuva haku: koulutuksiin haetaan sähköisellä hakulomakkeella Luovin koulutuskalenterissa osoitteessa: luovi.fi/koulutuskalenteri
 • Kevään haku 11.3. – 1.4.2020: koulutuksiin haetaan osoitteessa: opintopolku.fi. 
2. Hakemukseen tarvittavat liitteet

Toimita Luoviin mahdollisimman pian kopiot liitteistä:

 • perusopetuksen päättötodistuksesta
 • tutkintotodistuksista (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteista/opintokorteista (kesken jääneet opinnot)
 • työtodistuksista

Lisäksi asiantuntijan laatima lausunto tai selvitys erityisen tuen tarpeesta opinnoissasi, esimerkiksi:

 • aikaisemmin laadittu HOJKS, HOKS tai siirto-HOJKS
 • tehostetun tuen oppimissuunnitelma
 • opiskeluvalmiuksia ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai lääkärin C-lausunto, mikäli erityisen tuen tarve liittyy terveydentilaan
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio tai -selvitys
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Tarvitset vain yhdet kappaleet liitteitä, vaikka hakisit useampaankin Luovin koulutukseen tai yksikköön/toimipisteeseen. Liitteitä voi täydentää haastattelujen yhteydessä. Jos toimitat liitteitä sähköpostilla, on lähettäminen aina lähettäjän vastuulla

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • jos toimitit koulutuskokeiluun tarvittavat liitteet, ei samoja liitteitä tarvitse toimittaa uudelleen
 • jos koulutuskokeilun jälkeen erityisen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai olet saanut uusia liitteitä, toimita nämä lisäliitteet hakemukseesi.
3. Liitteiden toimittaminen

Jatkuva haku

Voit liittää liitteet sähköisessä muodossa hakulomakkeeseen tai toimittaa ne mahdollisimman pian Luoviin. Katso vaihtoehdot alta.

Kevään 2020 haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen opintopolku.fi-palvelussa

Liitteet tulee toimittaa 9.4.2020 mennessä Luoviin:

 • postitse osoitteeseen Ammattiopisto Luovi, Hakutoimisto, PL 389, 90101 Oulu
 • sähköpostitse osoitteeseen hakutoimisto@luovi.fi (omalla vastuulla)

 

4. Asuntolapaikan hakeminen

Ammattiopisto Luovilla on opiskelija-asuntola seuraavilla paikkakunnilla:

 • Alavus
 • Liperi
 • Muhos
 • Oulu
 • Pori

Katso tarkemmat ohjeet asuntolapaikan hakemisesta

5. Neuvoja ja ohjausta hakemiseen

Voit ottaa yhteyttä Luoviin missä tahansa hakemiseen tai opiskeluun liittyvässä asiassa.
Saat meiltä

 • tietoa Luovin koulutusvaihtoehdoista ja opiskelusta Luovissa
 • tietoa tutustumismahdollisuuksista ja vierailuista
 • neuvoja hakemiseen ja apua koulutuskalenterin ja opintopolku.fi -palvelun käyttöön
 • ohjausta sopivan koulutuksen valintaan
 • ohjausta opintojen suunnitteluun
 • ohjausta koulutuskokeiluun hakeutumiseen

Luovin hakutoimisto

 • puh. 040 319 3352
 • hakutoimisto(a)luovi.fi
 • opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen: 040 319 3625, jaana.s.heikkinen(a)luovi.fi
 • Chat-palvelu: luovi.fi
 • käyntiosoite: Veteraanikatu 2 (H15-rakennus), 90130 Oulu

Voit kysyä lisätietoja hakemisesta ja opiskelusta paikkakunnilta:

 • Alavus, Reisjärvi, Vaasa, Ylivieska: opintosihteeri puh. 040 319 3726
 • Helsinki: opintosihteeri puh. 040 319 3661
 • Kokkola, Seinäjoki: opintoneuvoja puh. 040 3193 475
 • Liminka, Kempele, Raahe: opintoneuvoja puh. 040 319 3460
 • Liperi, Joensuu, Imatra, Kuopio, Lappeenranta: opintosihteeri puh. 040 319 3576
 • Muhos, Kajaani: opintosihteerit, puh. 040 319 3544, 040 319 3340
 • Oulu: opintosihteerit puh. 040 319 3294, 040 319 3569
 • Pori: opintoneuvoja puh. 040 319 3731
 • Rovaniemi: opintoneuvoja puh. 040 319 3042
 • Tampere: opintosihteeri puh. 040 319 3162
 • Tornio: opintoneuvoja puh. 040 319 3860

Katso usein kysytyt kysymykset ja vastaukset täältä.

 

6. Opiskelijavalinnan kriteerit

Valmentava koulutus ja ammatilliset perustutkinnot:
Opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaan erityiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskeluvalmius sekä soveltuvuus haettavaan koulutukseen. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot:
Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus tai vastaava työelämässä hankittu osaaminen. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa ja se on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus ja/tai vahva alan työkokemus. Ammattitutkintojen opiskelijavalinnoissa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat hakijat.

Ammatillisissa tutkinnoissa on osaamistaitovaatimuksia ja tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia Terveydentilavaatimusten tarkoituksena on edistää turvallisuutta opiskelussa ja myöhemmin työelämässä. Jos sairaudesta tai vammasta johtuen hakija ei pysty selviytymään joistain alan työtehtävistä ja saavuttamaan alan osaamistaitovaatimuksia, asiaa on hyvä selvittää yhdessä oppilaitoksen kanssa jo hakeutumisvaiheessa. Yhdessä mietitään, miten käytännön haasteita voidaan ratkaista opiskelijalle sopivilla yksiköllisillä opetusjärjestelyillä, henkilökohtaistamisella sekä erilaisilla opiskeluhuollollisilla tukitoimilla.  Opiskelijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että häntä ei valita opiskelemaan sellaista ammattialaa, jossa hän ei terveydentilasta johtuen pysty työskentelemään. Opiskelijavalintaa tehtäessä otetaan huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen.

Maahanmuuttajataustaiset hakijat, joilla on erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve, voivat hakea Luoviin, mikäli heillä on riittävä suomenkielen taito. Valintahaastattelujen yhteydessä tehdään tarvittaessa kielikoe. Erityisopetuksen tarvetta kuvaavaksi liitteeksi käy maahanmuuttoviranomaisen lausunto erityisen tuen tarpeesta.

Opiskelijavalinnan tueksi voidaan järjestää haastattelu, koulutuskokeilu tai valintakurssi sekä tarvittaessa soveltuvuustehtävä.

Lisätietoja opiskelijavalintaan liittyen: hakutoimisto, puh. 040 319 3352 tai hakutoimisto(a)luovi.fi.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.