Kokemuksia ja palautetta RUORIsta

Luoviin hakeva nuori:

”Valmistuin 2017 media-assistentiksi ja siitä heti muutin Tampereelle. Olin jonkun aikaa pajalla, eikä ollu käryä mitä teen. Menin etsivään nuorisotyöhön Silta-valmennukseen ja siellä mietittiin mitä teen ja katottiin pajoja. Luontopaja kiinnosti, luonto kiinnostaa, oon maalta kotoisin. Olin siellä ja odotin pääsyä luontopajalle n 5 kk ja sitten pääsin pajalle ja olin siellä puolitoista vuotta. Ja sit oli aika lähteä pois ja mietittiin mitä sitte nyt. Se kerto OPIKKO hankkeesta ja tulin siihen ensin vapaaehtoisena ennen kuin työkokeilu Sillassa alkoi. Mun tavoite on työllistyminen. Tehtiin se RUORI ja olihan se semmonen itsetutkiskelu ja eihän sitä voi lähteä minnekään ilman, ettei sukella sisimpäänsä. On tehty suunnitelmia. Vastuksia oli välillä vaikea valita ja piti täydentää niitä kirjoittamalla siihen kyselyyn ja käytiin niitä vielä suullisesti läpi. Mun on helpompi jutella asioista. Ei se ollu mitenkään erityisen vaikee tehdä.”

Nuoren hakemista ohjaava ammattilainen:

OPIKKO -hankkeen erityisopetuksen asiantuntija Rauni Aaltonen kertoi, että RUORI-itsearviointi tehtiin työkokeilun aikana. RUORIn tekemiseen käytettiin aikaa noin tunti. Rauni kertoi, että työkokeilija täytti kyselyn itse, ja kysymyksiä käytiin läpi samalla keskustellen. Koosteessa värikoodit kertoivat nopeasti asioita, joista oli hyvä keskustella tarkemmin ja selvittää syitä ja tukitoimia. RUORI oli toiminut hyvin opiskeluun vaikuttavien asioiden kartoittamisen keskustelun avaajana ja keskustelun päätteeksi oli todettu yhdessä, että juuri hän oppii parhaiten tekemällä ja tehdään lukitestit sopivassa kohdassa. RUORIssa nousi esiin haasteet lukemisessa ja matematiikassa. Myös nuoren keskittymisen ja vireystilan kohdalla havaittiin tuen tarpeita ja mietittiin yhdessä sopivia tukitoimia opiskelun ja työskentelyn arkeen.

”Kun tehdään yhdessä, asioita nousee keskustellen esille ja voidaan yhdessä suunnitella tukea ja ohjausta.”

Raunin mielestä ohjaajan tai opettajan on hyvä tutustua RUORIin etukäteen ja miettiä, miten kyselyssä voidaan edetä tarkentavien kysymysten avulla. On myös tärkeä miettiä etukäteen, milloin on hyvä hetki tehdä RUORI-itsearviointi nuoren kannalta, koska täytyy pohtia omaan toimintakykyyn liittyviä asioita.

”Kun ollaan ohjausprosessissa matkassa, RUORI tuo konkreettisesti esille, mistä kiinnostus ja motivaatio nousee, mitkä asiat vaikuttavat motivaatioon ja millaisia tukitoimia opiskelun tueksi on hyvä miettiä”.

Raunin kokemuksen mukaan RUORI on hyvä keskustelutyökalu ja ilman sitä hän ei olisi näitä keskusteluja tällä tasolla käynyt.

”Käyn kaikkien kanssa samat asiat keskustellen läpi ja näin saadaan tietoa asiakasprofiilista”.

Esmatullah Rahmani osallistuu toiminnalliseen kotoutumiskoulutukseen Tampereen Silta-Valmennusyhdistyksessä. Koulutuksen aikana Esmatullah teki RUORI-itsearvioinnin yhdessä ohjaavan kouluttajan Taija Tuomisen kanssa. RUORI-arvioinnissa nousi esiin vahvuuksia ja taitoja toimintakyvyn eri osa-alueilla, kuten oppimis- ja työskentelyvalmiuksissa, yhteistyötaidoissa sekä arjen taidoissa. Hän tunnisti myös taitoja, joita tulee vielä harjoitella. Jatkosuunnitelmanaan Esmatullah päätyi jatkamaan kotoutumiskoulutuksessa suomen kielen opiskelua ja ammatillisiin jatko-opintoihin hän suunnittelee hakeutuvansa myöhemmin.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.