Oppisopimus

Oppisopimus sisältää työskentelyä työpaikalla ja opiskelua oppilaitoksessa. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Oppisopimuksessa noudatetaan työlainsäädäntöä tai alan työehtosopimusta (mm. palkka, koeaika ja vuosilomat).

Mitä on oppisopimus?

Oppisopimus on mahdollista, kun sinulla on työpaikka, jossa voit tehdä opiskelemasi alan työtehtäviä tai toimit alan yrittäjänä. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

Oppisopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen tai oppisopimuksen myötä solmittavaan uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimus voi ajoittua koko koulutuksen ajalle tai tutkinnon osan/osien ajalle.

Oppisopimuksen aikana työnantaja maksaa sinulle palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa lähiopetukseen osallistumisen ajalta, voit hakea opintososiaalisia etuuksia.

Kenelle Luovin oppisopimus soveltuu:

Luoviin valitaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä ohjausta, tukea ja neuvontaa tai henkilöitä. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi terveydellisistä syistä, vammasta, sairaudesta, oppimisvaikeuksista tai sosiaalisista syistä. Lisäksi Luoviin valitaan opiskelijoiksi henkilöitä, jotka itse työskentelevät erityistä tukea tarvitsevan kohderyhmän parissa. Mikäli työskentelet erityistä tukea tarvitsevan kohderyhmän parissa, oppisopimus on myös sinulle mahdollinen vaihtoehto.

Oppisopimukseen hakeutuminen:

  • Etsi itsellesi koulutustarpeitasi vastaava oppisopimustyöpaikka tai kerro nykyiselle työnantajallesi oppisopimuskoulutuksesta.
  • Sovi oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta työnantajan kanssa.
  • Täytä sähköinen hakulomake Luovin koulutuskalenterissa.
  • Luovista otetaan sinuun yhteyttä.

Työelämässä tapahtuva oppiminen oppisopimuksella

Työelämässä tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen tärkein osa. Työnantaja vastaa työtehtävien monipuolisuudesta ja siitä, että ne ovat tutkinnon tavoitteeseen sopivia. Työnantaja nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka tukee ja arvioi opiskelijan oppimista.

Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen

Työelämässä tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa ja erilaisissa oppimisympäristöissä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Aikaisempi osaaminen huomioidaan suunnitelmassa.

Lisäksi oppisopimukseen voi sisältyä ohjattua opiskelua esimerkiksi sähköisissä oppimisympäristöissä.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle oppisopimuksen aikana

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ajalta, opiskelijalle maksetaan päivärahaa 15 euroa, tarvittaessa perheavustusta 17 euroa ja majoittumiskorvausta yöpymiseen toisella paikkakunnalla 8 euroa opiskelupäivää kohti. Jos yhdensuuntainen matka kotoa oppilaitokselle on yli 10 kilometriä, maksetaan matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaisesti.

Oppisopimusopiskelijat eivät voi käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita. 

Taloudellinen tuki työnantajalle oppisopimuksen aikana

Työnantajalla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea oppisopimuksen ajaksi. Mikäli olet työtön työnhakija, työnantajasi voi olla oikeutettu työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukeen oppisopimuskoulutuksesi ajaksi. Oppisopimusopiskelu on mahdollista myös Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamalla kuntoutusrahalla, joka voidaan oppisopimuksen ajalta maksaa hakemuksesta työnantajalle. Työnantaja maksaa tällöin oppisopimuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Koulutuksen järjestäjä voi maksaa työnantajalle myös koulutuskorvausta työelämässä oppimisen ohjauksesta.
Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.