Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta (mm. palkka, koeaika ja vuosilomat). Oppisopimuskoulutus sisältää sekä tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa, että työskentelyä työpaikalla. Voit opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon lähes kaikilla koulutusaloilla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Miten voin aloittaa oppisopimuskoulutuksen?

Oppisopimus on mahdollista, kun sinulla on työpaikka, jossa voit tehdä opiskelemasi alan työtehtäviä tai toimit alan yrittäjänä. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Oppisopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen tai oppisopimuksen myötä solmittavaan uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Kenelle oppisopimus soveltuu

 • haluat kehittää osaamistasi ja saada uusia näkökulmia työhön
 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys
 • kun opit uusia asioita luontevasti tekemällä niitä käytännössä
 • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
 • haluat kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin
 • haluat suorittaa loppuun keskeytyneet opintosi.

Näin aloitusvaihe etenee:

 • Etsi itsellesi koulutustarpeitasi vastaava oppisopimustyöpaikka tai kerro nykyiselle työnantajallesi oppisopimuskoulutuksesta.
 • Ota yhteys Luovin oppisopimustoimistoon, jolloin selviää työtehtäviisi soveltuva tutkinto ja se, onko tietopuolista koulutusta alkamassa.
 • Sovi oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta työnantajan kanssa.
 • Lähetä omat ja työnantajasi tiedot Sopimus Pro -verkkopalvelun kautta tai erillisellä hakulomakkeella (tuettu oppisopimus)
 • Koulutussuunnittelija ottaa sinuun ja työnantajaasi yhteyttä sopiakseen tapaamisen oppisopimuksen solmimiseksi

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen tärkein osa. Työnantaja vastaa työtehtävien monipuolisuudesta ja siitä, että ne ovat tutkinnon tavoitteeseen sopivia. Työnantajan nimeää opiskelijalle työpaikkakouluttajan, joka tukee ja arvioi opiskelijan oppimista kaksi kertaa vuodessa. Arviointi perustuu työpaikkakouluttajan ja opiskelijan väliseen arviointikeskusteluun.

Tietopuoliset opinnot

Tietopuolisilla opinnoilla täydennetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ne etenevät henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan, jossa on huomioitu opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus.

Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolisten opintojen osuus on noin 20 %, joka sisältää lähiopetuspäiviä alan oppilaitoksessa sekä itsenäistä opiskelua kuten verkko-opintoja ja etätehtäviä.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä hankkii tietopuolisen koulutuksen soveltuvasta oppilaitoksesta, opiskelijan ei tarvitse itse olla yhteydessä oppilaitokseen. Tietopuoliset opinnot ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta tutkintomaksu 58 € tulee opiskelijan tai työnantajan maksettavaksi.

Taloudelliset etuudet oppisopimusaikana

Mikäli olet työtön työnhakija, työnantajasi voi olla oikeutettu työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukeen oppisopimuskoulutuksesi ajaksi. Oppisopimusopiskelu on mahdollista myös kuntoutusrahalla tai vakuutusyhtiöiden koulutusrahalla. Saat työnantajaltasi oppisopimuskoulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan päivärahaa 15 euroa, tarvittaessa perheavustusta 17 euroa ja majoittumiskorvausta yöpymiseen toisella paikkakunnalla 8 euroa opiskelupäivää kohti. Jos yhdensuuntainen matka kotoa oppilaitokselle on yli 10 kilometriä, maksetaan matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaisesti. Näyttötutkintoa suorittaessa maksaa opiskelija tai työnantaja tutkintomaksun 58 euroa. Muuten oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Oppimisen esteettömyys

Ohjaamme ja tuemme opintojasi koko opiskelun ajan. Mikäli Sinulla on opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyviä erityiskysymyksiä, ne selvitetään koulutuksen ja ohjauksen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteenamme on, että opintojesi esteenä olevat mahdolliset oppimisen vaikeudet ovat yhteisesti ratkaistavissa. Lue lisää opintoneuvonnasta ja -ohjauksesta.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.